Generalforsamling i Nuuk Lokalafdeling

Generalforsamling i Nuuk Lokalafdeling

Nuuk lokalafdeling indkalder herved til generalforsamling Onsdag, den 24. februar 2021 kl. 17.00 i Imaneq 41, mødelokale Dagsorden:• Valg af dirigent• Beretning om afdelingens virksomhed• Regnskab for 2020• Indkomne forslag• Valg til bestyrelse og suppleanter• Valg af...
Ny landsbestyrelse i Kalaallit Røde Korsiat

Ny landsbestyrelse i Kalaallit Røde Korsiat

Kalaallit Røde Korsiat har holdt sit repræsentantskabsmøde. Grundet rejserestriktioner, så måtte der tages helt nye mødeformer i brug, og de frivillige mødtes derfor digitalt. Til mødet blev foreningens visioner for de næste to år drøftet og besluttet. Dette er rammen...
Kalaallit Røde Korsiat 28 år!

Kalaallit Røde Korsiat 28 år!

Den 5. september fejrer vi fødselsdag og sætter fokus på vores arbejde og det fortsatte behov for sociale aktiviteter i Grønland og humanitære indsatser i verden. Kalaallit Røde Korsiat blev stiftet i 1992 og arbejder under de samme 7 principper som alle Røde Kors...
Ny formand i Kalaallit Røde Korsiat

Ny formand i Kalaallit Røde Korsiat

Efter næsten 4 år som formand for Kalaallit Røde Korsiat har Christina Tønder Bell valgt nye udfordringer udenfor Grønland. Derfor bliver næstformand Nina Kreutzmann Jørgensen fungerede formand indtil repræsentantskabsmøde i oktober. Christina har i perioden gjort en...
Kalaallit Røde Korsiat sætter fokus på psykisk førstehjælp

Kalaallit Røde Korsiat sætter fokus på psykisk førstehjælp

8. maj er international Røde Kors dag og over hele verden fejrer man et fællesskab baseret på frivillighed og medmenneskelighed. Siden stiftelsen i 1863 har førstehjælp været en af Røde Kors’ kernekompetencer og Røde Kors har tilbudt førstehjælpsuddannelse i Grønland...
Kalaallit Røde Korsiat organiserer Corona-hjælpenetværk

Kalaallit Røde Korsiat organiserer Corona-hjælpenetværk

I krisetider som nu er det vigtigt, at vi står sammen og hjælper hinanden. Det er folk allerede godt i gang med. Denne medmenneskelighed viser sig f.eks. i facebookopslag, hvor folk efterspørger eller tilbyder hjælp til indkøb til folk i karantæne.Disse gode...