jft
Jens Thorin

edvard nielsen hj
Edvard Nielsen

Begrundelse for udnævnelse af Årets førstehjælper 2014

Prisen som Årets førstehjælper er i år givet til 2 personer, politiassistent Jens Thorin, Narsaq og Edvard Nielsen, Qaarsut

Under et privat besøg d. 27. juli i år fik Jens Thorin anmeldelse om et forlis af en jolle med 6 personer om bord. Edvard Nielsen stillede sin båd til rådighed for politiet, og de to personer undsatte de nødstedte.

Jens Thorin og Edvard Nielsen bjærgede to ældre kvinder og en 9-årig livløs pige, som de genoplivede med livreddende førstehjælp.

 

Førstehjælpsudvalget vurderer at:

Der er handlet resolut.

Førstehjælpens 4 hovedpunkter er blevet omsat til praksis

Der er givet livreddende førstehjælp, hvorved liv er blevet reddet.

At tre personer omkom, er tragisk, men ulykkens omfang kunne have været større, hvis førstehjælperne ikke havde bevaret overblikket, prioriteret, uddelegeret, tilkaldt hjælp og iværksat livreddende førstehjælp i den rigtige rækkefølge.

FRIVILLIG_UP

MEDLEM_UP

 

 

Besøg os på facebook

FB_KNAP

 

Besøg Dansk Røde kors

DRK_KNAP

Tale ved uddeling af pris til ”Årets førstehjælper” 2014

 

toves%20tale%20hjDet er mig en stor glæde på vegne af Kalaallit Røde Korsiat her at kunne fortælle hvem der bliver Årets Røde Kors førstehjælpere i år.

Der er 2, og de er; politiassistent Jens Thorin og Civil borger Edward W J Nielsen som bege deltog aktivt og livreddende ved samme jolle forlis ved Uummannaq søndag den 27. juli 2014.

Når jeg bruger udtrykket fortælle om skyldes det, at begge vore modtagere ikke er til stede, men bor hver sit sted på kysten.

Jens Thorin bor nu i Narsaq. Edward Nielsen bor i Qaarsut.

Begge vil få overdraget deres diplom og belønningschecken på 5.000 kr i deres hjemby.

Her i Grønland lever vi tæt på naturen.

Og specielt p.g.a. vores klima, kan vore valg om overlevelse pludselig blive indskrænket, når vi uforvarende kommer i naturens favntag.

Ja, i nogle situationer kan det dreje sig om en meget kort frist til at overleve.

Specielt, hvis man falder i vandet, er der udover faren for at drukne også faren for at blive nedkølet, i nogle tilfælde så meget, at livsfunktioner ophører.

Den 27. juli 2014 forliste en jolle med 6 mennesker ombord nær Uummannaq.

Politiassistent Jens Thorin, der havde rådighedsvagt modtog under et privat besøg en anmeldelse om forliset. Edvard Nielsen, der også var gæst blev bedt om at stille sin båd til rådighed og sammen tog de straks ud til de nødstedte

Fremme ved ulykkesstedet konstaterede Jens Thorin og Edward Nielsen at 6 mennesker lå i vandet.

Jens Thorin koordinerede redningsindsatsen blandt de forskellige private joller, der også var kommet for at hjælpe.

Thorin og Nielsen foretog egenhændigt bjærgning af 2 ældre kvinder, hvoraf den en var livløs.

Under denne redning blev Thorin og Nielsen desuden opmærksomme på en 9-årig pige, der lå livløs med hovedet under vand. De bjærgede pigen, der ikke trak vejret op i Nielsens båd, hvorefter de straks startede livreddende førstehjælp.

Efter at have foretaget genoplivningsforsøg i 3-5 minutter lykkedes indsatsen, pigen kastede op og begyndte at trække vejret.

Herefter organiserede Thorin transport af alle de bjærgede mennesker til sygehuset i Uummannaq ved hjælp at de tililende joller. Han varskoede også sygehuset om ankomsten, og fik tilkaldt kollegaer.

Af de 6 mennesker, der var ombord i jollen, omkom 3. Den 9. årige pige var blandt de overlevende.

Politimesteren skriver: (jeg citerer)

”Jeg er af den opfattelse, Thorin og Nielsen ved deres fælles indsats har sikret overlevelsen af de 3 forulykkede og bjærgningen af de 3 omkomne”

”og genoplivning af pigen er en yderst flot indsats.”

Politmesterens ord kan vi tilslutte os.

Førstehjælp betyder jo netop den første hjælp, som gives til ulykkesramte. I mange situationer er de første minutter efter en ulykke afgørende.

Om man kan førstehjælp kan i nogle situationer, og som i denne historie, gøre en forskel. Nemlig forskellen på liv eller død.
Dette demonstrerer med al tydelighed, hvor nødvendigt det er, at man kan førstehjælp. Og hvor godt det, at så mange som muligt kan yde førstehjælp.

 

Alle kan lære førstehjælp

Kalaallit Røde Korsiat udbreder førstehjælp blandt befolkningen ved at udbyde kurser.

Der er udarbejdet materialer til både børn og voksne

Kalaallit Røde Korsiat uddanner instruktører og sørger for, at allerede uddannede holder deres viden og færdigheder à jour.

diplom_2014_jens thorin_med billede copydiplom_2014_edvard_nielsen_med%20billede%20copyDet er en stor glæde at kunne sende Kalaallit Røde Korsiat’s pris som ”Årets førstehjælper” til Jens Thorin og Edward Nielsen for deres omgående handling og efterfølgende livreddende førstehjælp, som var med til, at 3 mennesker reddede livet den 27. juli 2014.

Både Jens Thorin og Edward Nielsen får samtidig med at vi her hædrer dem, overrakt deres pris ved et lille højtidelig arrangement, i deres hjembyer.

De har med denne handling vist nødvendigheden af at kunne førstehjælp.

Vi ønsker dem herfra

Hjertelig tillykke!

På Kalaallit Røde Korsiats vegne

Tove Blidorf, Landsformand