Vil du være førstehjælpsinstruktør?

 

Bliv førstehjælpsinstruktør i Kalaallit Røde Korsiat
Kalaallit Røde Korsiat har siden 1993 været eneste udbyder af førstehjælpsuddannelse i Grønland.
Det drejer sig både om udvikling af undervisningsmaterialer, uddannelsen af førstehjælpsinstruktører og planlægning og afvikling af førstehjælpskurser, lokalt og på landsplan.

Ny uddannelse som førstehjælpsinstruktør i Grønland.
I 2010 begyndte et samarbejde mellem Dansk Røde Kors, Dansk Førstehjælpsråd og KRK om uddannelse af instruktører. Kalaallit Røde Korsiat tilbyder nu for fjerde gang instruktørkursus der lever op til Dansk Førstehjælps Råds krav og guidelines til instruktøruddannelsen.

 

Førstehjælpsinstruktøruddannelsen er en professionel uddannelse
Det er et krav, at man som førstehjælpsinstruktør holder sin viden om førstehjælp ajour og deltager i ”vedligeholdelse for instruktører” hvert 5. år.

Som instruktør for Kalaallit Røde Korsiat / Dansk Røde Kors får du:
adgang til en webbaseret portal, hvor du løbende for information om:
• de sidste nye guidelines
• nyt undervisningsmateriale
• mulighed for at debattere med andre instruktører
• tilbud om efteruddannelse

 

Instruktør uddannelsen:
Instruktøruddannelsen er et 80 timers kursus, der afholdes i Nuuk
Kurset afsluttes med en eksamen med ekstern censor.
Der vil, i god tid forud for kurset, blive fremsendt kursusmaterialer og en skriftlig opgave, der skal besvares inden kursusstart. Manglende besvarelse medfører at kurset ikke kan gennemføres.
Der forventes at alle deltagere på kurset har forberedt sig både teoretisk og praktisk i forhold til emnerne på kurset. Dette således, at det fremsendte kursusmateriale er gennemarbejdet og forstået.

 

Indhold på kurset:
• Hjerte lunge redning/ ERC principper
• Arktisk førstehjælp efter og inkl. ABC principperne
• Pædagogiske principper
• Viden om anatomi og fysiologi
• Kursist som instruktør
• Afsluttes med en skriftlig og praktisk prøve
• Prøverne afholdes med ekstern censor

 

Kurset
Instruktørkurset afholdes i Nuuk 01. – 12. april 2019
Søndag er undervisningsfri, men der må påregnes tid til opgavebesvarelser.

Undervisningsmaterialer foreligger både på dansk og grønlandsk

 

Økonomi:
Kursusafgiften er kr. 22.000, der betales forud for kursusstart. Tilmelding til kurset er bindende.
Kursusafgiften dækker kursusmaterialer, undervisning og forplejning under kurset.

Deltagerne/ arbejdsgiveren afholder rejse- og opholdsudgifter samt dagpenge under opholdet.
Deltagerne sørger selv for indkvartering under kurset.

 

Deltagerforudsætninger:
Du skal:
• være fyldt 21 år
• have gennemfør et godkendt førstehjælpskursus inden for de sidste 2 år. (Kopi af førstehjælpsbevis vedlægges)
• have erfaring i at undervise voksne. (PG eller anden pædagogisk uddannelse, eksempelvis lærer, pædagog, faglærer på erhvervsskole, politi, militær, lufthavnsvæsen, beredskabsstyrelse m.v.)
• være fysisk i stand til at gennemføre uddannelsens praktiske del.

 

Hent ansøgningsskema her

FRIVILLIG_UP

MEDLEM_UP

 

 

Besøg os på facebook

FB_KNAP

 

Besøg Dansk Røde kors

DRK_KNAP