svend
Svend Pedersen, formand

Førstehjælpsudvalget

Nedsat februar 2016

Førstehjælpsudvalget er et udvalg nedsat under KRK Landsbestyrelse

Udvalget har ansvar for udvikling og kvalitetssikring af førstehjælpen i Grønland

Formanden for førstehjælpsudvalget har, i samarbejde med KRK Landsbestyrelse, det overordnede ansvar for udvalgets arbejde

 

Udvalget består af:

Svend Pedersen, formand og instruktørtræner

Julie Senderovitz Bendtsen, kvalitetssikrer og kommende instruktørtræner

Carl Hansen, kommende instruktørtræner

Olav Øfverlind Pedersen, faglig konsulent og kursusansvarlig

Eksterne konsulenter:

Emanuel Møller, Qaqortoq og Kunuunnguaq Olsen, Maniitsoq

 

Retningslinjer for instruktører under KRK

Der gælde følgende retningslinjer vedr. afholdelse af førstehjælpskurser, uddannelse af- og opdatering af instruktører.

Alle KRK instruktører:

  • er registreret i KRK og RKs database og opdaterer deres uddannelse efter 3 år
  • kan udstede DFRs kursusbeviser, der også er gældende i Danmark og Europa
  • aflønnes ved kurser afholdt i KRK regi med en timesats på kr. 350,00

 

Læs om udvalgets formål, visioner og opgaver her

FRIVILLIG_UP

MEDLEM_UP

 

 

Besøg os på facebook

FB_KNAP

 

Besøg Dansk Røde kors

DRK_KNAP