Om psykisk førstehjælp

 

På et tidspunkt i livet vil vi alle opleve det man kan kalde en traumatisk krise. For eksempel ved alvorlig sygdom eller dødsfald, skilsmisse, konkurs eller arbejdsløshed. Mange mennesker forsøger at fortrænge den pludseligt opståede, ubehagelige situation – og lader som ingenting. De erkender kort og godt ikke at de tværtimod har brug for at blive anerkendt og lyttet til og opleve nærvær og omsorg.

Det er netop derfor Kalaallit Røde Korsiat har vedtaget en målsætning om at uddanne instruktører, der kan tilbyde 4 timers kurser i psykisk førstehjælp. På den måde ønsker vi at udbrede viden om sorgens og krisens ansigt og forløb, samt hvad vi som almindelige mennesker kan gøre for at hjælpe og støtte vores pårørende, kollegaer og venner. Kalaallit Rødekorsiats mål er at kurserne i psykisk førstehjælp vil sprede budskabet om at reaktioner på noget unormalt er normalt, og at dét, at blive anerkendt, lyttet til og modtage nærvær og omsorg fra familie, venner og kollegaer, er vigtige faktorer når tab, sorg og kriser skal gennemleves.

I Kalaallit Røde Korsiat mener vi, at alle kan hjælpe alle, da dét at anerkende, lytte og give nærvær og omsorg er almenmenneskelige ressourcer, der blot skal aktiveres.

Kalaallit Røde Korsiat ønsker med kurserne – og det man kunne kalde den psykiske tyngdelov – at lade anerkendelse, opmærksomhed, nærvær og omsorg fra pårørende og netværk, være faktorer der hjælper mennesker bedst i forbindelse med en traumatisk krise.

Tunge og besværlige hændelser bliver lettere hvis de bliver delt med andre

fordi

Du kan få orden i kaos ved at sætte ord på dine tanker og følelser

Som en del af kurserne indgår den vanskelige samtale, hvor udgangspunktet er kursisternes egne oplevelser. Derved får kursisten et nyttigt redskab når han står over for en person der har behov for psykisk førstehjælp og medmenneskelig støtte.

Det overordnede mål for kurserne er at efterleve 1. Røde Kors princip om medmenneskelighed og 7. Røde Kors princip om almengyldighed. Kalaallit Røde Korsiat ønsker med kurserne at udbrede kendskabet til den psykiske førstehjælp og hvordan den udføres i praksis.

Ingen må stå alene i en traumatisk krise.


Nye instruktører i psykisk førstehjælp

Instruktør i psykisk førstehjælp 2017

15 kursister startede tirsdag d. 14. marts på et tredages kursus i psykisk førstehjælp. Kurset, der  varer 24 timer, afholdes for 4. gang i Nuuk

Underviser på kurser er Olav Øfverlind Pedersen, der er uddannet psykiatrisk sygeplejerske, instruktørtræner for både Røde Kors i Danmark og KRK og Julie Senderovitz Bendtsen

Deltagere: Anita Tørner, Narsaq, Anna Kûitse Kúko, Sialitsuk Aminaq, Kurt Rokholm Pedersen, Martha Brandt, Tasiilaq, Aqqaluliit Jensen Lynge, Panínguak Kristensen, Maniitsoq, Mia Olsvig, Markus E Olsen, Helene Kreutzmann, Nukànguak Lynge Andersen, Sisimiut, Erni Kristiansen, Ida Unger Løvgreen, Lars Jørgen Petersen, Nike Berthelsen, Nuuk .


 

 

????????????????????????????????????10 nye instruktører i psykisk førstehjælp

Torsdag d. 25.02.16 bestod 10 nye aspiranter prøven som Instruktør i psykisk førstehjælp efter at have været på 24 timers kursus i Nuuk.

 

Deltagerne er:

Forrest: Naja Lange, Nielsine Grønvold Petersen, Ruth Søholm, Ruth Kreutzmann

Bagerst: Storm Motzfeldt, Adi-Pia Mikaelsen, Arnajaraq N. Møller, Aka Olesen, Gerth Geisler og Per Jørgensen

Yderst Kursusinstruktør Olav Øfverlind Pedersen


9 nye instruktører i psykisk førstehjælp

Torsdag d. 05.03. bestod 9 nye aspiranter prøven som Instruktør i psykisk førstehjælp efter at have været på 24 timers kursus i Nuuk. Det er et krævende kursus, der stiller store følelsesmæssige krav til deltagerne.

De nye instruktører er uddannet til at undervise egne kollegaer og andre grupper i psykisk førstehjælp.

Der er nu uddannede instruktører i Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Maniitsoq, Narsaq, Qaqortoq, Tasiilaq, Ittoqqortoormiit og Nuuk

Næste gang kurset tilbydes håber vi at kunne få deltagere fra flere byer i Grønland, da der ikke er nogen tvivl om at de nye instruktører kommer til at udfylde en stor samfundsmæssig rolle.

Deltagere:

Forrest: Ivana Josefsen, Jørgen Kristensen, Trudy Høy Kreutzmann

Bagerst: Dorthe Margrethe Møller, Jette Eistrup, Lone Milling Rohleder, Akisok´Lennert Frederiksen, Julie Utuaq og Rikke Nørgaard Andersen

Yderst Kursusinstruktør Olav Øfverlind Pedersen

 

 


Uddannede instruktører i psykisk førstehjælp 2017

Nuuk Ilulissat
Adi-Pia Mikaelsen Rachel Reimer Jensen
Anne Lauridsen Jørgen Kristensen
Elisa Leth Uummannaq
Erni Kristiansen Nielsine Grønvold Petersen
Gerth Geisler Aasiaat
Gunnar Persson Judithe Petrussen
Julie Senderovitz Bendtsen Sisimiut
Ivana Josefsen Anne Lise Kreutzmann
Jakobine Leander Akisok´ Lennert Frederiksen
Jette Eistrup Arnajaraq N Møller
Kolja Olsen-Schwenker Fartato Olsen
Lars Jørgen Petersen Helene Kreutzmann,
Lisbeth Adolfsen Markus E Olsen
Lissi Olsen Mia Olsvig
Ida Unger Løvgreen Nukànguak Lynge Andersen
Naja Lange Ruttsi Lynge Lennert
Nike Berthelsen Maniitsoq
Maria Heilmann Nielsen Aqqaluliit Jensen Lynge
Mariane R. Olsen Kunuunnguaq Olsen
Mogens Kleist Panínguak Kristensen
Naja Sarkov Pedersen Paamiut
Stina Berthelsen Aka Olsen
Nivé Heilmann Narsaq
Nuka Fleischer Anita Tørner
Per Jørgensen Pavia Rohde
Ruth Kreutzmann Qaqortoq
Ruth Søholm Grethe G. Nielsen
Sejer Kleemann Trudy Høy Kreutzman
Sori Heilmann-Lennert Miki Sikemsen
Sussi Brandt Lynge Tasiilaq
Storm Motzfeldt Julie Utuaq
Svend Pedersen Kurt Rokholm Pedersen,
Ulrikke Kronvold Sialitsuk Aminaq
Wilhelm Poulsen  Martha Brandt
   Anna Kûitse Kúko
Ittoqortoormiit  
Lone Milling Rohleder  
   
 

 

 


 

 

Ny bog om psykisk førstehjælp

 

I september 2010 indgik Kalaallit Røde Korsiat et samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq om at udgive Vejen ud af krisen – en håndbog i psykisk førstehjælp på grønlandsk.
Efter 4 måneders arbejde er bogen, Ajornartorsiorfimmiit aniffik – tarnikkut ikiueqqaarnermi atuagaaraq ilitsersuut nu tilgængelig på grønlandsk. Den blev præsenteret ved en reception i byrådssalen på rådhuset i Nuuk tirsdag d. 18. Januar.

Bogen koster kr. 50,00 og kan fås på både dansk og grønlandsk. Ring 32 18 00 eller skriv redcross@greennet.gl

 

Aaja Chemnitz Larsen, Kommuneqarfik Sermersoq og Kirsten Mortensen, KRK præsenterer den nye bog

Det er tanken at bogen skal indgå som håndbog i kurser i psykisk førstehjælp, der fremover vil blive tilbudt kommuner, sundhedsvæsen og andre personalegrupper, der daglig kommer i kontakt med mennesker i krise.
Bogen kan også bruges af pårørende til personer i krise samt af den kriseramte selv.

Kriser er en del af livet, de fleste mennesker kommer til at opleve. Det kan være i forbindelse med tab af arbejde, alvorlig sygdom, invaliditet, skilsmisse, dødsfald ol. Det er vigtigt at vide, at man man som menneske ikke er alene om at opleve krisereaktioner og at det er muligt at bearbejde disse og vende tilbage til en normal tilværelse.

Det er Kalaallit Røde Korsiats håb, at rigtig mange vil gøre brug af bogen, der kan købes ved henvendelse til KRK.

 

 


 

 

Qangali nalunngitsuugukku… Inuusuttunik eqqarsaatimmikkut artorsaatilinnik
– “Hvis bare jeg havde vidst det – Psykisk førstehjælp til unge”.

 

Efter ønske fra mange brugere har vi genoptrykt hæftet Qangali nalunngitsuugukku… Inuusuttunik eqqarsaatimmikkut artorsaatilinnik – “Hvis bare jeg havde vidst det – Psykisk førstehjælp til unge”.

Den er nu blevet tilbudt til en bred skare af brugere i Grønland til en pris på kr. 25 pr. hæfte + porto. Rigtig mange har taget mod tilbuddet, og mange pakker er allerede sendt af sted til modtagere over hele Grønland.

Den kan nu også bestilles i en dansksproget udgave “Hvis bare jeg havde vidst det – psykisk førstehjælp til unge”

Hæftet kan bestilles ved henvendelse til Landskontoret via Kontakt

FRIVILLIG_UP

MEDLEM_UP

 

 

Besøg os på facebook

FB_KNAP

 

Besøg Dansk Røde kors

DRK_KNAP