Instruktør i psykisk førstehjælp

 

Formål

Formålet med kursus er at give deltagerne den viden, de færdigheder og holdninger, der gør stand til at virke som instruktører overfor voksne kollegaer der kommer i kontakt med personer med stress- og krisereaktioner.

 

Mål

Ved uddannelsens afslutning skal deltageren have udvidet kendskab til:

  • Grundlæggende viden omkring stress- og kriseteori
  • De fysiologiske påvirkninger ved stress og krise
  • De etiske principper for samtale med mennesker i krise

Samt have udvidet forståelse for:

  • Krisers indhold og forløb
  • Behov for andre henvisninger

Deltagerne skal efterfølgende kunne anvende- og undervise i forløbet af en Stress og Krisesamtale.

 

Tidsperspektiv

Kurset afholdes over 4 dage á 8 timer 

 

Deltagerforudsætninger

Et basalt kendskab til krise og stress teori samt erfaring med samme i forbindelse med erhverv.

(fx sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog, brandmand, portørredder o.l.)

 

Antal deltagere på kurset: 12-14

Kurset afsluttes med en prøve. Der udleveres bevis.

 

Økonomi

Prisen for kurset er kr. 14.000 inkl. materialer og forplejning under kurset.

Den enkelte kursist eller arbejdsgiver afholder rejse og opholdsudgifter.

Ved kurser uden for Nuuk, afholder bestilleren instruktørens rejse og opholdsudgifter.

 

Undervisere

Erni Kristiansen, projektleder og instruktørtræner i psykisk førstehjælp

Helene Kreutzmann, socialrådgiver og instruktørtræner i psykisk førstehjælp

Kurset er planlagt til at køre på grønlandsk

Medlemmer af PK kan ansøge kursusfonden.

FRIVILLIG_UP

MEDLEM_UP

 

 

Besøg os på facebook

FB_KNAP

 

Besøg Dansk Røde kors

DRK_KNAP