Førstehjælpskurser

Fra januar 2016 indfører KRK i samarbejde med Røde Kors Førstehjælp en ny kursusstruktur.

Funktionsuddannelser med fast indhold

FRIVILLIG_UP

MEDLEM_UP

 

 

Besøg os på facebook

FB_KNAP

 

Besøg Dansk Røde kors

DRK_KNAP

Basisuddannelser

Sammensæt det kursus, der passer til arbejdspladsens behov:

Tilvalg til basisuddannelser

Førstehjælp ved sygdomme - 1,5 timer

Formål
At deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved akut opståede situationer i forbindelse med sygdom og kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i kritiske eller livstruende sygdomssituationer.

 

Indhold

Førstehjælp til sygdomme der påvirker centralnervesystemet

 • Blodprop/blødning i hjernen
 • Sukkersyge
 • Krampe/epilepsi
 • Feberkrampe

 

Førstehjælp til sygdomme der påvirker åndedrætssystemet

 • Astma
 • Kronisk bronkitis, KOL
 • Falsk strubehoste
 • Alvorlig allergisk reaktion

 

Førstehjælp til sygdomme der påvirker kredsløbssystemet

 • Blodprop i hjertet/hjertekrampe
 • Sygdomme med akutte smerter i maveregionen
 • Lettere besvimelse og dehydrering
Førstehjælp ved blødninger - 1,5 timer

Formål
At deltageren kan vurdere og yde relevant førstehjælp i forbindelse med både mindre og større blødninger. Derudover kan deltageren yde relevant førstehjælp ved mistanke om indre blødninger.

 

Indhold

 • Førstehjælp ved større blødninger
 • Førstehjælp ved synlige mindre blødninger
 • Førstehjælp ved indre blødninger
 • Forebyggelse af kredsløbssvigt relateret til blødninger
Førstehjælp ved småskader - 1,5 timer

Formål
At deltageren kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med småskader, herunder skader forårsaget af husdyr, fremmedlegemer i hud, øre og næse samt øjne, tandskader, næseblod, mindre forbrændinger og ætsninger, hovedskader, mindre sår og hudafskrabninger.

 

Indhold

 • Førstehjælp ved småskader forårsaget af dyr og planter
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i hud, ører, næse og øjne
 • Førstehjælp ved tandskader
 • Førstehjælp ved næseblod
 • Førstehjælpe ved mindre forbrændinger og ætsninger
 • Førstehjælp ved mindre stik- og snitsår, slag, mindre sår og hudafskrabninger
Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet - 1,5 timer

Formål
At deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved skader på bevægeapparatet samt ved hovedskader

 

Indhold

Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet

 • Knoglebrud
 • Ledskred
 • Forstuvninger
 • Brud på hofte og/eller bækken

 

Førstehjælp ved hovedskader

 • Hjernerystelse
 • Åbent og lukket kraniebrud
 • Blødning mellem hjerne og kranie
Førstehjælp ved temperaturpåvirkninger - 1 time

Formål
At deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og give relevant førstehjælp ved varme- eller kuldepåvirkning af en person, uanset om påvirkningen er lokal på huden eller af kroppen.

 

Indhold

 • Førstehjælp ved hedeslag
 • Førstehjælp ved forbrændinger
 • Førstehjælp ved forfrysninger
 • Førstehjælp ved nedkøling af kroppen
Førstehjælp ved forgiftninger - 0,5 timer

Formål
At deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i førstehjælpssituationer med ætsninger og forgiftninger både på huden og indvendigt i kroppen.

 

Indhold

 • Forebyggelse i forhold til forgiftninger, med særlig vægt på børn og unge
 • Førstehjælp til personer der er forgiftede og vågne
 • Førstehjælp til personer der er forgiftede og bevidstløse
 • Førstehjælp ved ætsninger udenpå (huden) og indvendig (spiseveje)
Førstehjælp og forebyggelse til børn - 2,5 timer

Formål

At deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde førstehjælp, ved skader og ulykker med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen.

 

Indhold

 • Førstehjælp og forebyggelse af småskader, klemme, snitte, fald mm.
 • Førstehjælp og forebyggelse af skoldning, forbrænding og ætsning
 • Førstehjælp ved børns sygdomstilfælde, samt førstehjælp til og forebyggelse af kvælning/strangulering.
 • Forebyggelse af kvælning og førstehjælp ved fremmedlegemer i halsen

Opdateringsuddannelser

Psykisk Førstehjælp