Førstehjælpskurser

Fra januar 2016 indfører KRK i samarbejde med Røde Kors Førstehjælp en ny kursusstruktur.

Funktionsuddannelser med fast indhold

Førstehjælp - ansvar for børn

7 timer
8.000 kr
 • Kurset henvender sig til personale i dag- og døgninstitutioner og andre pasningstilbud til børn
Læs mere

Medborgerførstehjælp

7 timer
8.000 kr
 • Kurset henvender sig til alle der ønsker grundlæggende viden om førstehjælp. Kurset erstatter tidligere kursus på minimumsniveau.
Læs mere

Førstehjælp - særligt ansvar

12 timer
13.000 kr
 • Kurset henvender sig til personer der i det daglige arbejde beskæftiger sig med mennesker
Læs mere

Arktisk førstehjælp

21 timer
20.000 kr
 • Kurset indeholder alle elementer af førstehjælp samtidig med at det i særlig grad vægter førstehjælp under arktiske forhold
Læs mere

FRIVILLIG_UP

MEDLEM_UP

 

 

Besøg os på facebook

FB_KNAP

 

Besøg Dansk Røde kors

DRK_KNAP

Basisuddannelser

Sammensæt det kursus, der passer til arbejdspladsens behov:

Førstehjælp ved hjertestop

4 timer
5.000 kr.
 • Denne uddannelse er en selvstændig uddannelse, der kan stå alene eller suppleres med Førstehjælp ved ulykker og en eller flere tilvalgsuddannelser.
 • Opdatering af uddannelsen skal ske efter 2 år.
Læs mere

Førstehjælp ved ulykker

2 timer +
3.000 kr. + tilvalg
 • Denne uddannelse er ikke en selvstændig uddannelse og skal derfor kombineres med Førstehjælp ved hjertestop eller en tilvalgsuddannelse.
 • Basal genoplivning er ikke en del af denne uddannelse
Læs mere

Tilvalg til basisuddannelser

Førstehjælp ved sygdomme - 1,5 timer

Formål
At deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved akut opståede situationer i forbindelse med sygdom og kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i kritiske eller livstruende sygdomssituationer.

 

Indhold

Førstehjælp til sygdomme der påvirker centralnervesystemet

 • Blodprop/blødning i hjernen
 • Sukkersyge
 • Krampe/epilepsi
 • Feberkrampe

 

Førstehjælp til sygdomme der påvirker åndedrætssystemet

 • Astma
 • Kronisk bronkitis, KOL
 • Falsk strubehoste
 • Alvorlig allergisk reaktion

 

Førstehjælp til sygdomme der påvirker kredsløbssystemet

 • Blodprop i hjertet/hjertekrampe
 • Sygdomme med akutte smerter i maveregionen
 • Lettere besvimelse og dehydrering
Førstehjælp ved blødninger - 1,5 timer

Formål
At deltageren kan vurdere og yde relevant førstehjælp i forbindelse med både mindre og større blødninger. Derudover kan deltageren yde relevant førstehjælp ved mistanke om indre blødninger.

 

Indhold

 • Førstehjælp ved større blødninger
 • Førstehjælp ved synlige mindre blødninger
 • Førstehjælp ved indre blødninger
 • Forebyggelse af kredsløbssvigt relateret til blødninger
Førstehjælp ved småskader - 1,5 timer

Formål
At deltageren kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med småskader, herunder skader forårsaget af husdyr, fremmedlegemer i hud, øre og næse samt øjne, tandskader, næseblod, mindre forbrændinger og ætsninger, hovedskader, mindre sår og hudafskrabninger.

 

Indhold

 • Førstehjælp ved småskader forårsaget af dyr og planter
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i hud, ører, næse og øjne
 • Førstehjælp ved tandskader
 • Førstehjælp ved næseblod
 • Førstehjælpe ved mindre forbrændinger og ætsninger
 • Førstehjælp ved mindre stik- og snitsår, slag, mindre sår og hudafskrabninger
Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet - 1,5 timer

Formål
At deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved skader på bevægeapparatet samt ved hovedskader

 

Indhold

Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet

 • Knoglebrud
 • Ledskred
 • Forstuvninger
 • Brud på hofte og/eller bækken

 

Førstehjælp ved hovedskader

 • Hjernerystelse
 • Åbent og lukket kraniebrud
 • Blødning mellem hjerne og kranie
Førstehjælp ved temperaturpåvirkninger - 1 time

Formål
At deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og give relevant førstehjælp ved varme- eller kuldepåvirkning af en person, uanset om påvirkningen er lokal på huden eller af kroppen.

 

Indhold

 • Førstehjælp ved hedeslag
 • Førstehjælp ved forbrændinger
 • Førstehjælp ved forfrysninger
 • Førstehjælp ved nedkøling af kroppen
Førstehjælp ved forgiftninger - 0,5 timer

Formål
At deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i førstehjælpssituationer med ætsninger og forgiftninger både på huden og indvendigt i kroppen.

 

Indhold

 • Forebyggelse i forhold til forgiftninger, med særlig vægt på børn og unge
 • Førstehjælp til personer der er forgiftede og vågne
 • Førstehjælp til personer der er forgiftede og bevidstløse
 • Førstehjælp ved ætsninger udenpå (huden) og indvendig (spiseveje)
Førstehjælp og forebyggelse til børn - 2,5 timer

Formål

At deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde førstehjælp, ved skader og ulykker med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen.

 

Indhold

 • Førstehjælp og forebyggelse af småskader, klemme, snitte, fald mm.
 • Førstehjælp og forebyggelse af skoldning, forbrænding og ætsning
 • Førstehjælp ved børns sygdomstilfælde, samt førstehjælp til og forebyggelse af kvælning/strangulering.
 • Forebyggelse af kvælning og førstehjælp ved fremmedlegemer i halsen

Opdateringsuddannelser

Førstehjælp ved hjertestop

3 timer
4.000 kr.
 • Dansk Førstehjælpsråd anbefaler at en opdateringsuddannelse gennemføres efter 2 år, så førstehjælpskompetencen opretholdes.
Læs mere

Livreddende førstehjælp

3 timer
4.000 kr.
 • Dansk Førstehjælpsråd anbefaler at en opdateringsuddannelse gennemføres efter 2 år, så førstehjælpskompetencen opretholdes.
Læs mere

Psykisk Førstehjælp

Basal psykisk førstehjælp

4 timer
5.000 kr.
 • Kurset henvender sig til personale i institutioner, der arbejder med mennesker.
 • Dette kursus kan købes som tilvalg til et førstehjælpskursus, f.eks Førstehjælpere med særligt ansvar
Læs mere

Udvidet psykisk førstehjælp

8 timer
9.000 kr.
 • Kurset henvender sig til alle der arbejder med, eller har relationer til mennesker i svære situationer i livet, og til personer der af forskellige årsager er i krise.
 •  
Læs mere