FØRSTEHJÆLPSKURSER 2020

Medborgerførstehjælp
Førstehjælpere med særligt ansvar
Førstehjælpere med ansvar for børn
Arktisk Førstehjælp
Basal psykisk førstehjælp
Udvidet psykisk førstehjælp
Førstehjælp ved hjertestop
Førstehjælp ved ulykker
Opdateringsuddannelse:
Førstehjælp ved hjertestop
Opdateringsuddannelse:
Livreddende førstehjælp