Vi har p.t. 5 besøgsvenner, men det dækker ikke helt behovet på Medicinsk Afd. hvor vi starter den 7. februar 2017. På sigt vil vi også inddrage Patienthotellerne, hvis der melder sig nok frivillige.

P.t. kommer besøgsvennerne på Medicinsk Afd. tirsdag og torsdag kl. 19-20 og lørdag kl. 14-15.

Vi kan tilbyde et dejligt samvær med de andre frivillige og introduktion til opgaven incl. kurser i 1. hjælp og psykisk 1. hjælp.

Hvis du er interesseret, kan du få mere information hos aktivitetsleder Margrethe Kruse på mobil 289246 og mail mku@banknordik.gl eller kruse@greennet.gl  Eller ved henvendelse til KRK på telefon 321800 og mail krk@krk.gl.