Aktiviteter i KRK

 

Kalaallit Røde Korsiat (KRK) er en selvstændig afdeling af Røde Kors i Danmark og har været økonomisk uafhængig siden 2008.

KRKs aktiviteter er opdelt i NGO baserede aktiviteter, der bygger på frivilligt arbejde i foreningens genbrugsbutikker, sociale aktiviteter i afdelingerne, den årlige sommerlejr for børn og opstart af sygehusbesøgstjeneste.

Den kommercielle del af KRK drejer sig om førstehjælp, som er organisationens største indtægtskilde.
KRK udvikler og udgiver førstehjælpsmaterialer på dansk og grønlandsk i samarbejde med Røde Kors Førstehjælp. Se hvilke titler der er udgivet under Førstehjælpsmaterialer.
Vores kursusafdeling tilbyder førstehjælpskurser af forskellig længde til virksomheder, institutioner og uddannelsessteder.
Hvert andet år afholdes instruktørkursus af 80 timers varighed, hvor der uddannes nye instruktører i førstehjælp.
KRKs instruktøruddannelse er godkendt internationalt, og kan derfor også bruges uden for Grønland.
Der er siden 2011 uddannet omkring 60 godkendte førstehjælpsinstruktører.
Som supplement til instruktøruddannelsen tilbydes også et 24 timers kursus: Instruktør i psykisk førstehjælp.

At førstehjælp er vigtig, understreger KRK ved årligt at udnævne Årets Førstehjælper. Titlen går til en eller flere personer, der har sat eget liv på spil for at komme medmennesker til hjælp. Med hæderen følger et pengebeløb

Overskuddet fra Genbrugsbutikkerne samt fra salg af kurser og materialer er med til at finansiere nødhjælp til verdens brændpunkter, men også til hjælp til nationale katastrofer.

FRIVILLIG_UP

MEDLEM_UP

 

 

Besøg os på facebook

FB_KNAP

 

Besøg Dansk Røde kors

DRK_KNAP