FRIVILLIG_UP

MEDLEM_UP

 

 

Besøg os på facebook

FB_KNAP

 

Besøg Dansk Røde kors

DRK_KNAP

Fremtidsworkshop

I dagene 4. og 5. september 2015 blev der afholdt en Fremtidsworkshop i KRK-INUA
Workshoppen drejede sig om at opstille forslag til mål og delprojekter for INUA, når bevillingen fra Willumfonden udløber juni 2016.
Fra URK deltog formand Amalie Utzon og næstformand Søren Knudsen samt INUAs samarbejdspartner i URK, Maria Dyrberg. Fra KRK deltog Elisa og Bjarke, Tove Bldorf (formand), Lissi Olsen og Kirsten Mortensen.
Workshoppen mundede ud i flere gode forslag, der nu skal danne grundlag for en ansøgning til ny fonde, der kan være interesseret i at støtte det frivillige ungdomsarbejde i Grønland.
Landsbestyrelsen er i hvert fald ikke i tvivl:
INUA er en gevinst for Grønland og det store arbejde, der allerede er lagt, skal fortsætte fremover

Inuusuttut Nukittoqatigiit – Inua

Million-donation til projekt Unge hjælper unge

Kalaallit Røde Korsiat har modtaget en million-donation fra Villum Fonden til grønlandske unge. Pengene skal bruges på ungdomsaktiviteter under Kalaallit Røde Korsiat for alle unge i Grønland

INUA skaber aktiviteter for unge gennem en frivillig indsats og hjerteblod.
Aktiviteterne skal give unge, der har det hårdt, en indsprøjtning af selvtillid, selvværd og nogle færdigheder, som de kan bruge til at skabe flere muligheder for sig selv og et meningsfuldt liv.
De frivillige er kernen i organisationen, og sammen vil vi skabe en bedre fremtid for unge i Grønland.

Det gør vi
KRK – INUA arbejder for at skabe et rum for alle unge, hvor de kan udvikle betydningsfulde fællesskaber.
Frivilligheden er helt central i Inuusuttut Nukittoqatigiit.
Vi vil sikre en god modtagelse af alle nye frivillige.
Vi vil sikre at de nye frivillige bliver trænet i at lave aktiviteter.
Vi vil arbejde på at styrke det sociale samvær blandt de unge frivillige.
Vi vil sikre at vi kommer bredt ud med vores aktiviteter
Vores overordnede mål er at bidrage til at unge i Grønland får et bedre liv.
Vi ønsker at alle unge skal føle sig anerkendte og som en del af et større fællesskab.

For at opnå dette er det også nødvendigt at udvikle en stærkere frivillighedskultur blandt unge i Kalaallit Røde Korsiat.
De frivillige skal på kort sigt få lyst til at deltage I frivilligt arbejde.

På lang sigt blive i stand til selvstændigt at identificere, udvikle og administrere sociale, støttende og forebyggende aktiviteter målrettet til og ledet af grønlandske unge.

Partnerskabsaftale med Ungdommens Røde Kors

Torsdag d. 21.03.13 underskrev Kalaallit Røde Korsiat og Ungdommens Røde Kors, URK en partnerskabsaftale om et samarbejde om Projekt Unge hjælper unge.
Projekt ”Unge hjælper unge” er et 3 årigt projekt sponsoreret af Villum Fonden. URKs rolle er at være sparringspartner og tovholder i projektet samt at være mellemled mellem KRK og Villum Fonden
Ungdomskonsulent i KRK, Elisa Leth har allerede taget initiativer til samarbejde med andre eksisterende tiltag, der især retter sig mod de unge, der ikke automatisk melder sig som brugere af de tilbud, der er i byen.
I tiden fremover arbejder Elisa Leth på at få kontakt til en bred vifte af unge, primært i Nuuk, der er interesseret i at indgå som frivillige i de mange forslag aktiviteter der allerede er i idebanken