Landsbestyrelse

Formand:  Nina Kreutzmann- Jørgensen, formand@krk.gl

Næstformand: Lisbeth Kreutzmann

Kasserer: Kunuunnguaq Olsen

Medlemmer:  Jakob Abelsen og Agathe Steenholdt

Suppleanter:  Jens Peter Møller

2017 var et år som viste at sammen står vi stærke.

Efter flere tragiske hændelser i Tasiilaq i løbet af januar, besluttede en række engagerede mennesker at nu var det på tide at vise hinanden, at i Tasiilaq vil man hylde livet, hinanden og samværet med hinanden. Under mottoet ”sammen er vi stærke” tog de initiativ til at stifte en Røde Kors afdeling og sikke et første år det har været for afdelingen! Tasiilaq-afdelingen har fået stablet en café på benene, en samtalelinje, en strikkeklub og meget andet. Det er virkeligt inspirerende at se den virkelyst, der er i afdelingen.

Den nye afdeling i Aasiaat har også allerede vist stort initiativ og engagement. Med en succesfuld genbrugsbutik har de vist sig som en afdeling med en fantastisk evne til at organisere. INUA, KRKs ungdomsprojekt, er også blevet etableret i Aasiaat og her deltog alle i INUAs grundtræning – uanset hvilke aktivitet, man er frivillig i. Det synes jeg er fantastisk, fordi det giver bedre muligheder for et stabilt og langvarigt INUA-arbejde og for mere samarbejde på tværs af aktiviteter i afdelingen.

Oversvømmelserne i Karratfjorden

Man kan ikke se tilbage på 2017 uden at tænke over den nye rolle Kalaallit Røde Korsiat har stået i – en rolle, der dog ikke ny på verdensplan: Røde Kors som beredskabsorganisation. Da Henry Dunant i 1863 tog de indledende skridt til det, der ledte til en international Røde Kors bevægelse, var det en beredskabsorganisation han skabte. Som medlem af en verdensomspændende beredskabsorganisation var det derfor en tryghed at kunne trække på et tæt samarbejde, da vi pludselig befandt os i den nye situation. Det samarbejde vi har opbygget gennem årene med Islandsk Røde Kors og Røde Kors i Danmark har vist sig uvurderligt i denne situation.

Men vi har ikke kun udenlandske kræfter at takke for en flot indsats ifm. oversvømmelserne i Karratfjorden. Hele landet stod sammen og det er endnu et tegn på, at sammen står vi stærke. De frivillige i Aasiaat stillede et flot velorganiseret arbejde og indsats på benene til de evakuerede til byen på trods at de var en helt ny afdeling. Og de bliver ved med at have fokus på de evakueredes behov ved blandt andet at lægge tøj og andre varer til side til dem i genbrugsbutikken. De frivillige i Nuuk lagde et stort ekstra arbejde ifm. koordineringen af tøjindsamling i Nuuk. På kun halvanden dag fik vi fyldt, organiseret, pakket og afsendt et helt forsamlingshus med tøj, bleer, mad, våben, underholdning og meget andet som de evakuerede får brug for til at starte et nyt liv. Dét er kun muligt når alle bidrager.

Økonomisk var der også opbakning til vores arbejde. Da Grønlandsbanken åbnede en indsamlingskonto blev det samtidigt besluttet at pengene skulle overføres til Røde Kors’ hjælpearbejde. Det er et udtryk for tiltro at Røde Kors som organisation kan løfte opgaven – en tillid som vi dengang og til stadighed arbejder på at leve op til. En sådan tillid kommer ikke af sig selv og kræver at vi kontant er bevidste om, hvordan vi forvalter de indsamlede midler. Indsamlingen var særdeles vellykket, som det også fremgår af regnskabet og pengene rækker også ind i 2018.

Førstehjælp

Oversvømmelserne i Karratfjorden mindede os også om behovet for og vigtigheden af førstehjælp. Ikke kun fysisk førstehjælp men også psykisk førstehjælp. Kalaallit Røde Korsiat har en vision om at hver anden voksne grønlændere skal kunne førstehjælp. Førstehjælpen er en indtægtsgenererende aktivitet og derfor af stor betydning for organisationens overlevelse. I 2017 blev der uddannet 10 nye instruktører i fysisk førstehjælp og 15 nye instruktører i psykisk førstehjælp. Der blev uddannet 1500 nye førstehjælpere fordelt på 100 kurser over hele landet og mange blev uddannet indenfor psykisk førstehjælp.

INUA vokser

2017 har været et aktivt og blomstrende år for INUA-aktiviteterne. Efter ansættelse af en ungdomskonsulent, Erni Kristiansen, er der sat liv i kludene og INUA-aktiviteterne sprudler rundt omkring i landet. I 2017 blev der også opstartet helt nye INUA-aktiviteter i Qaqortoq.

Sommerlejr

Sommerlejren blev igen i 2017 afholdt i Nuuk, hvor der deltog 17 børn og 7 voksne. Sejladsen den ene vej til sommerlejren var fuldt sponsoreret af Arctic Umiaq Line, og selve sommerlejren modtog støtte fra Tips og Lotto, NunaFonden samt Helene og Svend Junges Fond.

Gaver samt international og national katastrofefond

Opfordringen om at give julegaver til børn af indsatte grønlændere i Herstedvester, blev også imødekommet i 2017. I 2017 blev kun den nationale katastrofefond aktiveret i forbindelse med tsunamien i Karratfjorden

 

Christina Tønder Bell

Landsformand, Kalaallit Røde Korsiat

FRIVILLIG_UP

MEDLEM_UP

 

 

Besøg os på facebook

FB_KNAP

 

Besøg Dansk Røde kors

DRK_KNAP