Allartitat ataatsimeersuarnerat Kalaallit Røde Korsiat 2018

Kalaallit Røde Korsiat ilaasortaminut Nuummi ataatsimeersuartitsinerani pisumi nuna tamakkerlugu siulersuisunik qinersipput

Peqataasut

Ataatsimeersuarnermut aallartitat ukuupput:

Siulersuisuunerni siulittaasoq: Christina Tønder Bell

Nuuk: Mia Nilsson, Nina Kreutzmann Jørgensen, Anette Jørgensen, Angunnguaq Sethsen aamma Karo Thomsen Fleischer

Qaqortoq: Grethe Gabrielsen Nielsen, Jakob Abelsen aamma Kirsten G Nielsen

Sisimiut: Jens Peter Møller aamma Arnannguaq Isaksen

Maniitsoq: Kunuunnguaq Olsen, Lisbeth Kreutzmann Petersen, Karoline Olsen aamma Vilhelm Martinsen

Uummannaq: Ane Sofie Kronvold aamma Margrethe Nielsen

Tasiilaq: Karoline Bianco aamma Karen Poulsen.

 

Taasisinnaatitaanatik peqataapput: Karoline Olsen, Angunnguaq Sethsen, Kirsten Mortensen aamma Erni Kristiansen.

Aallartitat sapaammi 21. oktober 2018 ataatsimeersuarnerata imaqarniliorneqarnera

IKIUUTTARTUNNGORIT_UP

Ilaasortanngorit_UP

 

 

Facebook-ikkut malitsiut

FB_KNAP

 

Røde Kors pulaaruk

DRK_KNAP