Nødhjælp

af | jan 10, 2011 | 0 Kommentarer

Kalaallit Røde Korsiat  donerer kr. 50.000 til Røde Kors nødhjælpsarbejde i Yemen

December 2019

Vi hører hver dag i pressen om krise og katastrofer rundt i verden, men én konflikt synes at være ude af syne. I Yemen har 80 procent af befolkningen brug for humanitær hjælp, og for mere end 10 millioner er behovet akut. FN erklærer  i 2019 situationen i Yemen som en af verdens værste humanitære kriser. Landsbestyrelsen i Kalaallit Røde Korsiat har derfor besluttet sig for støtte op om hjælpearbejdet i Yemen.

 Fire års krig i Yemen har medført store økonomiske og politiske problemer i Yemen, som har været plaget af fattigdom i mange år. Utallige bombardementer fra hav, luft og vand har ødelagt sundhedssystemet, hvilket har katastrofale konsekvenser for den civile befolkning.

Mange læger og sygeplejersker er flygtet og kun 51 % af sundhedsvæsenets faciliteter er i anvendelse. Sygdomme som mæslinger, difteri og skoldkopper er kommet tilbage og underernæring har været stigende indenfor de sidste 5 år. Røde Kors sørger for mad, giver hospitaler og sundhedsklinikker medicin og tilbyder lægehjælp til mennesker på begge sider af konflikten.

 Kalaallit Røde Korsiat vælger hvert år at støtte humanitære indsatser uden for Grønland. Det kan være svært at vælge, når mange steder har så stort behov, men behovene i Yemen er så store, at det giver rigtig god mening at støtte dem i denne svære tid. Kalaallit Røde Korsiat samarbejder med Røde Kors i Danmark og Røde Kors i Yemen for at midlerne kan nå ud til mad, medicin og lægehjælp.

 Fakta om Yemen

  • Yemen ligger på den arabiske halvø,
  • Yemen er en arabisk republik, hvor sproget er arabisk
  • Areal 527,970 Km2 med 2000 km kystlinje
  • Befolkning på omkring 30 millioner

Ifølge UMOCHA*

  • Er der omkring 19,7 millioner mennesker i Yemen som mangler adgang til sundhedsydelser
  • 3,2 millioner kvinder og børn er akut underernærede

*Fn’s sekretariat, med ansvar for at samle humanitære aktører for at sikre en sammenhængende reaktion på nødsituationer

Oversigt over midler tilført Kalaallit Røde Korsiats nødhjælpsarbejde i Uummannaq

 

 

Røde Kors i Danmark 703.250,00
Tilstedeværelse i Uummannaq, rejser, ophold ol
Ole Kirks Fond 250.000,00
Enok Poulsen koncert 42.000,00
Bank Nordik 120.837,00
Øremærket børnefamilier, børn og unge 412.837,00
KRK Hjælpefond 100.000,00
Sigguk A/S 100.000,00
GE 10.000,00
Air Greenland 200.000,00
Røde Kors Færøerne 205.000,00
Kommune Kujalleq 50.000,00
Katastrofeindsamling 5.407,00
KRK Qaqortoq 10.000,00
Gigtforeningen 3.568,00
Ice Trawl 100.000,00
Støttekoncert Katuaq 84.800,00
Danske Andelskasser 10.000,00
Indsamlingsbøsse Genbrug 500,00
GU koncert mærket KRK Uummannaq 11.070,00
Nødhjælp generelt 890.345,00

 

Der er i alt tilgået KRKs hjælpefond omkring 2 mio. kr.

Eksempler på brug af midler:

Tilstedeværelse af projektkoordinator samt frivillige i Uummannaq fra 17.07. – 18.08.

Leje af- og drift af lokaler til at imødekomme henvendelser

Udstedelse af ugentlige rekvisitioner til indkøb af fornødenheder i KNI i en periode fra d. 20.07. – 31.08.

Støtte til rejser til pårørende til de omkomne

Psykologhjælp og kurser i psykisk førstehjælp

Dækning af udgifter til akut indkøb af møbler og andet bohave

Støtte til flere koncerter og andre arrangementer for børn og familier i Uummannaq i samarbejde med private og foreninger i Uummannaq

Bank Nordik´s midler, der er doneret af banken og bankens kunder, er efter bankens ønske, givet som støtte til særlige arrangementer for børn og unge i december i samarbejde med forebyggelseskonsulenten i Uummannaq.

Den særlige indsamlingskonto i Grønlandsbanken, der sammen med Tele Greenlands SMS indsamling indbragte kr. 1.8 mio. Det er penge der er doneret af borgere, foreninger og virksomheder i Grønland.  Beløbet er ubeskåret overført til dækning af indkøb af mistet fangstudstyr i samarbejde med kommune og Selvstyre. De 1.8 mio. kr er ikke medregnet i midler tilgået KRK

En anonym fond i Danmark har bidraget med 1 mio. til indkøb af mistet fangstudstyr til fritidsfangere. Det beløb er heller ikke medregnet i midler tilgået KRK

 

Kalaallit Røde Korsiat giver kr. 50.000 til Røde Kors nødhjælpsarbejde i Aleppo

 December 2016 og December 2018

Hver dag hører vi pressen om den humanitære katastrofe der lige nu udspiller sig i Aleppo, hvor tusindvis af civilpersoner, herunder mange børn er fanget i et krigssituation, de ikke kan slippe ud af.
Kalaallit Røde Korsiats landsbestyrelse har derfor besluttet at støtte op om Røde Kors nødhjælpsarbejde i Aleppo med en donation på kr. 50.000
Røde Kors skriver:
Akut behov for hjælp i Aleppo
Tusindvis af børn og voksne er de seneste uger flygtet ud af Aleppo og har akut behov for mad, vand, medicin og lægehjælp. Røde Kors er lige nu i gang med at evakuere 200 syge og sårede fra den østlige bydel.
Massivt behov for nødhjælp
De humanitære behov i Aleppo er enorme. Tusindvis af familier har været uden mad, medicin og lægehjælp i månedsvis. Og på grund af manglende elektricitet i store dele af byen, har familier også været uden varme.
En befolkning på flugt
Fem års krig i Syrien har fået ufattelige menneskelige konsekvenser. Halvdelen af landets befolkning er tvunget på flugt. Civile sulter, fordi de er fanget i krigszoner afskåret fra basale fødevarer. Næsten halvdelen af krigens ofre er børn, der vokser op midt i rædslerne og risikerer alvorlige ar på sjælen

December 2016 og igen i december 2018

FRIVILLIG_UP

MEDLEM_UP

 

 

Besøg os på facebook

FB_KNAP

 

Besøg Dansk Røde kors

DRK_KNAP

Kalaallit Røde Korsiat støtter fangerne i Qaanaaq

Dec 2016

Landsbestyrelsen i Kalaallit Røde Korsiat har besluttet at give finansiel støtte til de familier i Qaanaaq, der har mistet deres fangstudstyr under den voldsomme storm i sidste uge.

Alle er dybt berørte over fangernes situation i Qaanaaq, og KRK håber at den økonomiske støtte kan være med til at afhjælpe deres situation

KRK råder over to fonde på hver kr. 100.000, en International Katastrofefond og en National Fond

Det er KRKs Nationale Fond, der giver i alt kr. 50.000 kr. til de familier, der er hårdest ramt.

Pengene doneres via Qaasuitsup Kommunea til Borgerservice i Qaanaaq, der fordeler dem til de valgte familier

KRK donerer 50.000 kroner til Røde Kors nødhjælpsarbejde ved Syriens grænser

Den sidste tids voldsomme optrapning af krigen i Syrien, har ført til store flygtningestrømme ved den tyrkiske grænse. Her er familier med små børn henvist til at overnatte i telte, hvis de er heldige, eller under åben himmel i temperaturer nær frysepunktet.

Nødhjælpsrationerne er få og utilstrækkelige og chancerne for at komme i sikkerhed forringes dag for dag.

I Grønland er de fleste uberørte af den ulykkelige situation de mange flygtninge befinder sig i. Vi ser det på TV, men glemmer det hurtigt, måske fordi det ikke lige sker ved vores gadedør.

KRKs landbestyrelse har i enighed besluttet at donere kr. 50.000 til Røde Kors nødhjælpsindsats i det hårdt ramte områder på grænsen mellem Syrien og Tyrkiet.

Det er nu anden gang i løbet af kort tid at KRK donerer penge til  nødhjælpsarbejdet for flygtningefamilier ved Europas grænser

November 2015

Økonomisk hjælp fra Kalaallit Røde Korsiat til Tasiilaq

KRKs landsbestyrelse besluttede d. 28.11.15 at donere kr. 50.000 til hjælp for de hårdest ramte familier efter pitaraqén i Tasiilaq. Beslutningen er truffet af en enig landsbestyrelse, efter pressens omtale af stormens voldsomme skadevirkninger på såvel boliger som andre ejendele.
Hvem der kan modtage økonomisk hjælp fra KRK, afgøres i samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooqs Velfærdsforvaltning, der vil formidle hjælpen videre til værdigt trængende familier i Tasiilaq.

50.000 kr. fra Kalaallit Røde Korsiat til flygtningekatastroferne ved Europas grænser

September 2015

Kalaallit Røde Korsiats landsbestyrelse har besluttet at overføre kr. 50.000 til Røde Kors nødhjælpsarbejde de områder, hvor tusindvis af ulykkelige mennesker flygter fra krig og forfølgelse.

Røde Kors er til stede, når mennesker er på flugt
Vi er lige nu vidne til en global flygtningekatastrofe. 59 millioner mennesker rundt om i verden er tvunget på flugt fra blodige krige, sult og naturens rasen. De har akut brug for beskyttelse og helt basal nødhjælp, så de kan overleve et liv på flugt.
Røde Kors hjælper hver dag millioner af flygtninge i verdens brændpunkter. Netop nu er Røde Kors til stede i lande som Syrien, Irak og Sydsudan, hvor der uddeles akut nødhjælp i form af vand, mad, tæpper og medicin samt ydes førstehjælp til syge og sårede. Alene i Syrien er 9 mio. mennesker fordrevet fra deres hjem og afhængige af hjælp i konfliktområderne.

KRK donerer 50.000 kr. til Nepal

Maj 2015

Over 5000 meldt dræbt efter jordskælvet i Katmandu
Kalaallit Røde Korsiats landsbestyrelse har besluttet øjeblikkeligt at donere kr. 50.000 fra foreningens katastrofefond til Røde Kors nødhjælpsarbejde i Nepal
Et kraftigt jordskælv på 7,9 på Richter-skalaen har ramt Katmandu-dalen i Nepal. Flere end 5000 mennesker har indtil nu mistet livet, og vores folk i landet melder om massive ødelæggelser.
Redningsarbejdet fortsætter på højtryk i ruinerne i Katmandu! Vi giver førstehjælp og husly til flere tusinde mennesker. Vores frivillige arbejder hårdt for at nå ud til de fjerntliggende landsbyer tæt på epicentret.

Situationen i Katmandu-dalen lige nu
Flere end 7.000 mennesker er meldt dræbt, bygninger er styrtet sammen, vejene er ufremkommelige og telefonnettet er ustabilt. Imens rednings- og eftersøgningsarbejdet fortsætter, sørger Røde Kors frivillige også for, at de over 13.000 sårede får førstehjælp, køkkenudstyr og hygiejnepakker.
Røde Kors frivillige arbejder i disse dage også hårdt for at nå ud til alle dem, der bor i byer og områder tættest på epicentret. Områderne er svære at nå, fordi vejene er ødelagte.

KRKs landsbestyrelse har besluttet at donere kr. 50.000 til Røde Kors kamp mod Ebola

Over 3.000 mennesker er smittede og over 1.500 er døde siden udbruddet blev opdaget i marts 2014. Røde Kors hjælper med at stoppe ebola ved at oplyse om sygdommen og hjælpe smittede på hospitalet eller muliggøre at blive i eget hjem. Røde Kors frivillige hjælper de smittede, begraver de døde og fortæller folk, hvordan de undgår at blive smittet

Donationen til Vestafrika skal sikre, at de frivillige kan udføre deres arbejde. De har bl.a. brug for beskyttelsesdragter, masker og handsker. Desinficerende midler som klorin og plasticlagner til de ebolasmittede.

ebola-virus

Mar 2014:  Ebola-udbrud bliver opdaget i Guinea
Maj 2014: Ebola bekræftes i udbrud i Sierra Leone
Jun 2014: Anden runde af udbrud i Liberia
Jul 2014: Ca 1.100 i Guinea, Sierra Leone og Liberia er smittet.
Aug 2014: Ca 3.000 i Guinea, Sierra Leone, Liberia og Nigeria er smittet.
Sep 2014: Dødstallet er nu steget til 3.000 ofre for Ebola-virussen

Rent drikkevand til ofrene for tyfonen på Filippinerne

Kalaallit Røde Korsiats Nuuk afdeling besluttede
på bestyrelsesmøde d. 12.11.13 at donere kr. 50.000 til ofrene for tyfonen på
Filippinerne.

Afdelingen ønsker at midlerne øremærkes til rent drikkevand til
nødstedte børnefamilier. Midlerne fra KRK, Nuuk afdeling kommer ubeskåret fra
overskuddet fra genbrugsbutikken, hvor mange af de filippinske tilflyttere er
stabile kunder.

KRKs Landsbestyrelse har i dag d. 14.11.13
tilsluttet sig den gode sag og donerer ligeledes kr. 50.000 fra foreningens
Nationale Fond, således at den samlede donation nu kommer op på kr. 100.000
til  ofrenene for tyfonen

En kraftig tyfon har ramt Filippinerne. De
materielle skader er enorme, og søndag morgen er 10.000 meldt dræbte. Vi forventer,
at tallet vil stige, efterhånden som vi får overblik over katastrofen. Røde
Kors laver livreddende førstehjælp, og vi uddeler nødhjælp, tæpper,
presenninger, medicin og rent vand. Vi forbereder os på en omfattende indsats i
de kommende dage og uger.

Kalaallit Røde Korsiat donerer kr. 50.000 flygtninge fra krigen i Syrien

På landsbestyrelsesmøde i KRK blev det besluttet at donere kr. 50.000 til det humanitære arbejde for ofrene for krigen i Syrien.

-Vi kan jo ikke stiltiende sidde her i Grønland og se på at børn i Syrien lider nød. I Danmark lavede de en stor landsindsamling, der skulle hjælpe ofrene i Syrien. Det gjorde vi ikke her i landet, og derfor har vi besluttet at sende 50.000 kr. af sted

Det var fra starten helt klart, at KRK ville støtte børnene i krigsområdet. De har ikke mulighed for selv at slippe væk, og har slet ikke haft nogen indflydelse på den situation de er havnet i. Derfor er de ekstra sårbare overfor krigens rædsler.

-Normalt havner alle nødhjælpspengene i den samme kasse, men vi har fået sikkerhed for at vores donation udelukkende går til at hjælpe flygtningebørnene humanitært. Vi sender vores donation af sted til Dansk Røde Kors, og de sørger for at få dem formidlet videre til de nødstedte områder.

Kalaallit Røde Korsiat støtter ofrene fra branden på Atersuit i Ilulissat

I samarbejde med Pisiffik / Jysk i Ilulissat har Kalaallit Røde Korsiat ydet hjælp til ofrene for branden der hærgede Atersuit i Ilulissat d. 14.september. 15 personer blev ved den lejlighed hjemløse og mistede de fleste af deres ejendele.
I dag, d. 21.november modtager beboerne nye senge til en samlet værdi af 45.000. KRK har ydet støtte til købet på kr. 20.000. mens Jysk har ydet en meget stor rabat. Desuden har Jysk sponsoreret dyner og sengetøj til de nødstedte.
En stor tak til Pisiffik / Jysk for et frugtbart samarbejde med KRK, der har hjulpet de mange nødstedte fra Atersuit.

Kalaallit Røde Korsiat støtter privat indsamling til fangerfamilie fra Nanortalik

D.17.10.11 startede Anni og Jens Glindorf Christensen en indsamling op til fordel for den fanger, der mistede sin jolle med påhængsmotor og fangstudstyr. Tabet af jollen skete i forbindelse med en tragisk hændelse, hvor to unge mennesker fra Nanortalik mistede livet.

Kalaallit Røde Korsiats lokalafdeling i Qaqortoq har valgt at støtte denne indsamling økonomisk med et beløb på kr. 5000.
Landsbestyrelsen i Kalaallit Røde Korsiat har på bestyrelsesmøde d. 25.10.11 besluttet også at støtte den ramte fangerfamilie.
Støtten gives i form af et tilbud om betaling af et års forsikring, med en præmie på 10 – 12.000 kr. på familiens nye båd. Samtidig får familien mulighed for at søge KRK om betaling af næste års præmie også.
KRK ønsker med denne donation at pege på vigtigheden af at alle bådejere, såvel erhvervsfangere som fritidssejlere har en forsikring på deres båd, så de ikke ender i en situation som fangerfamilien i Nanortalik