Kalaallit Røde Korsiats indsat i Uummannaq efter tsunamien

Fra første dag har KRK været i gang med at hjælpe med at indsamle tøj og ting til de evakuerede. Det blev til 50 flyttekasser, der blev sendt afsted med Hercules takket være samarbejde med air Greenland.

 

KRK har sørget for at betale for transport og tabt arbejdsfortjeneste til pårørende, der skulle til mindegudstjeneste

Der er indkøbt legetøj, barnevogn og barnesenge, der er sendt med luftfragt til Uummannaq, ligesom to containere med mere tøj, samt fangstudstyr doneret af Qalut Vonin er sendt til Uummannaq, hvor det efterfølgende er delt ud.

 

KRK har aftale med Selvstyre og Qaasuitsup Kommunea at betale 1.8 mio kr. indsamlet af Grønlandsbanken som en del af udgiften til reetablering af fiske- og fangstudstyr efter en behovsopgørelse.

 

KRK har fysisk været til stede i Uummannaq fra d. 14. juli med KRK projektkoordinator Sebastian Kofoed, der i samarbejde Claus Olsen fra Røde Kors i Danmark og Jón Brynjar Birgisson fra Islands Røde Kors har etableret et servicecenter, hvorfra der er uddelt tøj mm og rekvisitioner til mad + personlig hygiejneprodukter. Der er til dato uddelt rekvisitioner for omkring 165.000 kr.

Servicecentret, der forventes at køre indtil udgangen af august, er lige nu bemandet med Birthe og Dennis fra Røde Kors i Danmark.

KRK har i hele perioden haft samtaler med de evakuere for at kunne optimere fremtidige planer om hjælp.

Der ud over har KRK afholdt:
To intro aftner med en psykolog, der omhandlede hvad der sker med den menneskelige hjerne når den bliver udsat for en traumatisk oplevelse, og om hvordan man kan hjælpe sig selv videre.

Byfest i samarbejde med lokale organisationer, hvor smilet vendte tilbage

Der er en workshop i gang med Juaaka Lyberth, hvor nogle af de evakuerede i fællesskab arbejder på at lave et digt om deres bygd.

Vi skylder Islands Røde Kors og Røde Kors i Danmark stor tak for deres store ekspertise if til hjælp til evakuerede og deres personlige indsats i Kalaallit Røde Korsiats arbejde i Uummannaq. Begge Røde Kors selskaber har ydet hjælpen uden beregning.

Kalaallit Røde Korsiat giver kor. 50.000 til Røde Kors nødhjælpsarbejde i Aleppo

Hver dag hører vi pressen om den humanitære katastrofe der lige nu udspiller sig i Aleppo, hvor tusindvis af civilpersoner, herunder mange børn er fanget i et krigssituation, de ikke kan slippe ud af.
Kalaallit Røde Korsiats landsbestyrelse har derfor besluttet at støtte op om Røde Kors nødhjælpsarbejde i Aleppo med en donation på kr. 50.000
Røde Kors skriver:
Akut behov for hjælp i Aleppo
Tusindvis af børn og voksne er de seneste uger flygtet ud af Aleppo og har akut behov for mad, vand, medicin og lægehjælp. Røde Kors er lige nu i gang med at evakuere 200 syge og sårede fra den østlige bydel.
Massivt behov for nødhjælp
De humanitære behov i Aleppo er enorme. Tusindvis af familier har været uden mad, medicin og lægehjælp i månedsvis. Og på grund af manglende elektricitet i store dele af byen, har familier også været uden varme.
En befolkning på flugt
Fem års krig i Syrien har fået ufattelige menneskelige konsekvenser. Halvdelen af landets befolkning er tvunget på flugt. Civile sulter, fordi de er fanget i krigszoner afskåret fra basale fødevarer. Næsten halvdelen af krigens ofre er børn, der vokser op midt i rædslerne og risikerer alvorlige ar på sjælen

December 2016

FRIVILLIG_UP

MEDLEM_UP

 

 

Besøg os på facebook

FB_KNAP

 

Besøg Dansk Røde kors

DRK_KNAP

Kalaallit Røde Korsiat støtter fangerne i Qaanaaq

Dec 2016

Landsbestyrelsen i Kalaallit Røde Korsiat har besluttet at give finansiel støtte til de familier i Qaanaaq, der har mistet deres fangstudstyr under den voldsomme storm i sidste uge.

Alle er dybt berørte over fangernes situation i Qaanaaq, og KRK håber at den økonomiske støtte kan være med til at afhjælpe deres situation

KRK råder over to fonde på hver kr. 100.000, en International Katastrofefond og en National Fond

Det er KRKs Nationale Fond, der giver i alt kr. 50.000 kr. til de familier, der er hårdest ramt.

Pengene doneres via Qaasuitsup Kommunea til Borgerservice i Qaanaaq, der fordeler dem til de valgte familier

KRK donerer 50.000 kroner til Røde Kors nødhjælpsarbejde ved Syriens grænser

Den sidste tids voldsomme optrapning af krigen i Syrien, har ført til store flygtningestrømme ved den tyrkiske grænse. Her er familier med små børn henvist til at overnatte i telte, hvis de er heldige, eller under åben himmel i temperaturer nær frysepunktet.

Nødhjælpsrationerne er få og utilstrækkelige og chancerne for at komme i sikkerhed forringes dag for dag.

I Grønland er de fleste uberørte af den ulykkelige situation de mange flygtninge befinder sig i. Vi ser det på TV, men glemmer det hurtigt, måske fordi det ikke lige sker ved vores gadedør.

KRKs landbestyrelse har i enighed besluttet at donere kr. 50.000 til Røde Kors nødhjælpsindsats i det hårdt ramte områder på grænsen mellem Syrien og Tyrkiet.

Det er nu anden gang i løbet af kort tid at KRK donerer penge til  nødhjælpsarbejdet for flygtningefamilier ved Europas grænser

November 2015

Økonomisk hjælp fra Kalaallit Røde Korsiat til Tasiilaq

KRKs landsbestyrelse besluttede d. 28.11.15 at donere kr. 50.000 til hjælp for de hårdest ramte familier efter pitaraqén i Tasiilaq. Beslutningen er truffet af en enig landsbestyrelse, efter pressens omtale af stormens voldsomme skadevirkninger på såvel boliger som andre ejendele.
Hvem der kan modtage økonomisk hjælp fra KRK, afgøres i samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooqs Velfærdsforvaltning, der vil formidle hjælpen videre til værdigt trængende familier i Tasiilaq.

50.000 kr. fra Kalaallit Røde Korsiat til flygtningekatastroferne ved Europas grænser

September 2015

Kalaallit Røde Korsiats landsbestyrelse har besluttet at overføre kr. 50.000 til Røde Kors nødhjælpsarbejde de områder, hvor tusindvis af ulykkelige mennesker flygter fra krig og forfølgelse.

Røde Kors er til stede, når mennesker er på flugt
Vi er lige nu vidne til en global flygtningekatastrofe. 59 millioner mennesker rundt om i verden er tvunget på flugt fra blodige krige, sult og naturens rasen. De har akut brug for beskyttelse og helt basal nødhjælp, så de kan overleve et liv på flugt.
Røde Kors hjælper hver dag millioner af flygtninge i verdens brændpunkter. Netop nu er Røde Kors til stede i lande som Syrien, Irak og Sydsudan, hvor der uddeles akut nødhjælp i form af vand, mad, tæpper og medicin samt ydes førstehjælp til syge og sårede. Alene i Syrien er 9 mio. mennesker fordrevet fra deres hjem og afhængige af hjælp i konfliktområderne.

KRK donerer 50.000 kr. til Nepal

Maj 2015

Over 5000 meldt dræbt efter jordskælvet i Katmandu
Kalaallit Røde Korsiats landsbestyrelse har besluttet øjeblikkeligt at donere kr. 50.000 fra foreningens katastrofefond til Røde Kors nødhjælpsarbejde i Nepal
Et kraftigt jordskælv på 7,9 på Richter-skalaen har ramt Katmandu-dalen i Nepal. Flere end 5000 mennesker har indtil nu mistet livet, og vores folk i landet melder om massive ødelæggelser.
Redningsarbejdet fortsætter på højtryk i ruinerne i Katmandu! Vi giver førstehjælp og husly til flere tusinde mennesker. Vores frivillige arbejder hårdt for at nå ud til de fjerntliggende landsbyer tæt på epicentret.

Situationen i Katmandu-dalen lige nu
Flere end 7.000 mennesker er meldt dræbt, bygninger er styrtet sammen, vejene er ufremkommelige og telefonnettet er ustabilt. Imens rednings- og eftersøgningsarbejdet fortsætter, sørger Røde Kors frivillige også for, at de over 13.000 sårede får førstehjælp, køkkenudstyr og hygiejnepakker.
Røde Kors frivillige arbejder i disse dage også hårdt for at nå ud til alle dem, der bor i byer og områder tættest på epicentret. Områderne er svære at nå, fordi vejene er ødelagte.

KRKs landsbestyrelse har besluttet at donere kr. 50.000 til Røde Kors kamp mod Ebola

Over 3.000 mennesker er smittede og over 1.500 er døde siden udbruddet blev opdaget i marts 2014. Røde Kors hjælper med at stoppe ebola ved at oplyse om sygdommen og hjælpe smittede på hospitalet eller muliggøre at blive i eget hjem. Røde Kors frivillige hjælper de smittede, begraver de døde og fortæller folk, hvordan de undgår at blive smittet

Donationen til Vestafrika skal sikre, at de frivillige kan udføre deres arbejde. De har bl.a. brug for beskyttelsesdragter, masker og handsker. Desinficerende midler som klorin og plasticlagner til de ebolasmittede.

ebola-virus

Mar 2014:  Ebola-udbrud bliver opdaget i Guinea
Maj 2014: Ebola bekræftes i udbrud i Sierra Leone
Jun 2014: Anden runde af udbrud i Liberia
Jul 2014: Ca 1.100 i Guinea, Sierra Leone og Liberia er smittet.
Aug 2014: Ca 3.000 i Guinea, Sierra Leone, Liberia og Nigeria er smittet.
Sep 2014: Dødstallet er nu steget til 3.000 ofre for Ebola-virussen

Rent drikkevand til ofrene for tyfonen på Filippinerne

Kalaallit Røde Korsiats Nuuk afdeling besluttede
på bestyrelsesmøde d. 12.11.13 at donere kr. 50.000 til ofrene for tyfonen på
Filippinerne.

Afdelingen ønsker at midlerne øremærkes til rent drikkevand til
nødstedte børnefamilier. Midlerne fra KRK, Nuuk afdeling kommer ubeskåret fra
overskuddet fra genbrugsbutikken, hvor mange af de filippinske tilflyttere er
stabile kunder.

KRKs Landsbestyrelse har i dag d. 14.11.13
tilsluttet sig den gode sag og donerer ligeledes kr. 50.000 fra foreningens
Nationale Fond, således at den samlede donation nu kommer op på kr. 100.000
til  ofrenene for tyfonen

En kraftig tyfon har ramt Filippinerne. De
materielle skader er enorme, og søndag morgen er 10.000 meldt dræbte. Vi forventer,
at tallet vil stige, efterhånden som vi får overblik over katastrofen. Røde
Kors laver livreddende førstehjælp, og vi uddeler nødhjælp, tæpper,
presenninger, medicin og rent vand. Vi forbereder os på en omfattende indsats i
de kommende dage og uger.

Kalaallit Røde Korsiat donerer kr. 50.000 flygtninge fra krigen i Syrien

På landsbestyrelsesmøde i KRK blev det besluttet at donere kr. 50.000 til det humanitære arbejde for ofrene for krigen i Syrien.

-Vi kan jo ikke stiltiende sidde her i Grønland og se på at børn i Syrien lider nød. I Danmark lavede de en stor landsindsamling, der skulle hjælpe ofrene i Syrien. Det gjorde vi ikke her i landet, og derfor har vi besluttet at sende 50.000 kr. af sted

Det var fra starten helt klart, at KRK ville støtte børnene i krigsområdet. De har ikke mulighed for selv at slippe væk, og har slet ikke haft nogen indflydelse på den situation de er havnet i. Derfor er de ekstra sårbare overfor krigens rædsler.

-Normalt havner alle nødhjælpspengene i den samme kasse, men vi har fået sikkerhed for at vores donation udelukkende går til at hjælpe flygtningebørnene humanitært. Vi sender vores donation af sted til Dansk Røde Kors, og de sørger for at få dem formidlet videre til de nødstedte områder.

Kalaallit Røde Korsiat støtter ofrene fra branden på Atersuit i Ilulissat

I samarbejde med Pisiffik / Jysk i Ilulissat har Kalaallit Røde Korsiat ydet hjælp til ofrene for branden der hærgede Atersuit i Ilulissat d. 14.september. 15 personer blev ved den lejlighed hjemløse og mistede de fleste af deres ejendele.
I dag, d. 21.november modtager beboerne nye senge til en samlet værdi af 45.000. KRK har ydet støtte til købet på kr. 20.000. mens Jysk har ydet en meget stor rabat. Desuden har Jysk sponsoreret dyner og sengetøj til de nødstedte.
En stor tak til Pisiffik / Jysk for et frugtbart samarbejde med KRK, der har hjulpet de mange nødstedte fra Atersuit.

Kalaallit Røde Korsiat støtter privat indsamling til fangerfamilie fra Nanortalik

D.17.10.11 startede Anni og Jens Glindorf Christensen en indsamling op til fordel for den fanger, der mistede sin jolle med påhængsmotor og fangstudstyr. Tabet af jollen skete i forbindelse med en tragisk hændelse, hvor to unge mennesker fra Nanortalik mistede livet.

Kalaallit Røde Korsiats lokalafdeling i Qaqortoq har valgt at støtte denne indsamling økonomisk med et beløb på kr. 5000.
Landsbestyrelsen i Kalaallit Røde Korsiat har på bestyrelsesmøde d. 25.10.11 besluttet også at støtte den ramte fangerfamilie.
Støtten gives i form af et tilbud om betaling af et års forsikring, med en præmie på 10 – 12.000 kr. på familiens nye båd. Samtidig får familien mulighed for at søge KRK om betaling af næste års præmie også.
KRK ønsker med denne donation at pege på vigtigheden af at alle bådejere, såvel erhvervsfangere som fritidssejlere har en forsikring på deres båd, så de ikke ender i en situation som fangerfamilien i Nanortalik