KRK sommerlejr 2018

Kalaallit Røde Korsiat arrangerer sommerlejr for børn, der ikke har mulighed for at komme på ferie uden for deres by.

 

Sommerlejren blev afholdt i Ililleq i bunden af Ameralikfjorden. Den selvejende institution ”Immanuel” stillede båd og lejrhytter til rådighed for KRKs sommerlejr.

Der deltog 21 børn og 7 voksne fra Ilulissat, Maniitsoq,  Sisimiut, Aasiaat, Nuuk, Tasiilaq og Qaqortoq.

 

At det er muligt at gennemføre årlige sommerlejre skyldes de frivillige hjælperes store indsats og den økonomiske støtte fra AUL, Tips og Lotto-midlerne, NunaFonden og Helene og Svend Junges Fond.

FRIVILLIG_UP

MEDLEM_UP

 

 

Besøg os på facebook

FB_KNAP

 

Besøg Dansk Røde kors

DRK_KNAP

Sommerlejr i Nuuk – Itilleq 2016 og 2017

Landsbestyrelsen besluttede i 2015 at sommerlejr for børn i en forsøgsperiode på 3 år skulle afholdes i Itilleq i Ameralikfjorden i Nuuk.

Formålet var at afprøve en ordning med en aflønnet leder af lejren, der indtil nu alle år har været drevet af frivillige.

I samarbejde med Immanuelfonden har KRK nu gennemført lejrene til alles tilfredshed.

Immanuelfonden står for sejllads udlejning af hyttefaciliteter i Itilleq.

Her er fine forhold med rindende koldt og varm vand og elektricitet i huset.

Servicen er i top, og tit er der en pedel i huset, der går til hånde med mange ting.

I 2016 deltog 20 børn og 6 ledsagere

Og i 2017 deltog 17 børn og 7 voksne. For første gang var der børn med fra afdelingen i Tasiilaq, og i 2018 forventer vi at der også deltager børn fra Aasiaat.

2018 er sidste år i Nuuk, herefter skal sommerlejrene i gen gå på tur i afdelingerne på kysten

KRKs sommerlejre for børn modtager støtte fra Tips og Lotto, Helene og Svend Junges Fond og NunaFonden

Sommerlejr i Ilulissat 2015

Igen i år er det lykkedes for KRK at gennemføre sommerlejr for børn der ellers ikke har mulighed for at komme på ferie.
Lejren blev holdt i Kangersuneq ved Ilulissat fra d. 21. – 27. juni.
I år var alle børn, der deltog i lejren fra forskellige bygder fra Alluitsup Paa i syd , Qeqertarsuarsiaat, Kangaamiut, Sarfannguit i midt og fra Qeqertat i nord.
Der knyttes nye venskaber mellem børn og voksne på KRKs sommerlejre, og alle deltagerne får en oplevelse for livet
En stor tak til Arctic Uniaq Line, der sponsorerede 50% af udgifter til sejllads, samt til Tips og Lotto, Nunafonden og Helene og Svend Junges Fond, der gjorde lejren til en realitet.

Alle tiders sommerlejr 2014

15 børn og 7 voksne er nu igen hjemme efter en uges sommerlejr i Tatsip Ataa ved Qaqortoq
I år kom deltagerne fra Saqqaq, Itilleq, Atammik og Qeqertarsuatsiaat, Nuuk og Qaqortoq.
Lejren er sponsoreret af NunaFonden, Tips og Lotto samt Helene og Svend Junges Fond, og ikke mindst til AUL der sponsorerede fri sejlads og forplejning til deltagere udefra.
En stor tak til alle bidragydere og til de frivillige ledsagere. Uden jeres medvirken, var lejren aldrig blevet til noget.

Qaqortoq 2014

Tirsdag d. 15. juli bliver der liv og glade dage på Sarfaq Ituk når 15 børn og 5 frivillige ledsagere går om bord i Nuuk.
Målet er KRKs sommerlejr i Taatsip Ataa ved Qaqortoq, hvor KRK Qaqortoq arrangerer den årlige sommerlejr. Sommerlejren i Tatsip Ataa varer i år fra d. 16. – 24.07.
I år kommer børnene især fra forskellige bygder. Fra Saqqaq ved Ilulissat, fra Itilleq ved Sisimiut, fra Atammik ved Maniitsoq, og fra Qeqertarsuatsiaat og Nuuk. Alle deltagere er børn på 10-11 år, der ellers ikke ville komme på sommerferie.
Det koster ikke noget at komme på sommerlejr med KRK, og alle de frivillige ledsagere arbejder gratis, men får rejse og ophold betalt.
AUL sponsorerer rejsen om bord på Sarfaq Ituk, med ophold i firemandskahytter under turen. Finere kan det vist ikke blive. Deltagere fra Ilulissat flyver til Nuuk, for at afkorte rejsetiden.
Stor tak til AUL, Tips og Lotto, NunaFonden og Helene og Svend Junges Fond, der gør denne oplevelse mulig.