Gode eksempler

I foråret 2015 havde vi besøg af Hunter Snyder fra USA, der underviste i at optage, klippe og redigere film.

I dag laver nogle af de frivillige korte optagelser fra aktiviteterne. Se nogle af de korte film her

Jeg er frivillig, fordi jeg rigtig godt kan lide at møde nogle andre mennesker, som jeg ikke kender, og fordi at det er sjovt.

De bedste oplevelser jeg har haft som frivillig har været, når vi har haft det sjovt, trænet og leget lege. Særligt har det været sjovt at være på kursus.

Malik

Frivillig, Ilulissat

Jeg blev frivillig, fordi jeg har lyst til at hjælpe andre mennesker, og det giver meget tilbage.

Gode oplevelser er, når man har det sjovt sammen, også sammen med de medfrivillige, og når man ved kurserne lærer om nogle nye måder at hjælpe på.

Gerda

Frivillig, Nuuk

Træning af frivillige

 

Grundtræning

KRK-INUA giver alle frivillige mulighed for at deltage i en grundtræning.

Grundtræningen løber typisk over en weekend fra fredag til søndag. Den giver introduktion til Røde Kors-bevægelsen, KRK-INUA’s arbejde og de metoder som de frivillige benytter i deres aktiviteter for udsatte unge i Grønland.

 

Grundtræningen starter med en kort introduktion til de syv principper, der udgør grundstammen i Røde Kors’ arbejde såvel i Grønland som internationalt.

Derefter præsenteres programmet for weekendens forløb og materialerne udleveres.

Under forløbet deltagerne få viden om, hvorledes KRK-INUA benytter psykosociale aktiviteter, f.eks. psykisk førstehjælp, som en fast bestanddel af deres frivillige arbejde. Træningen sker primært gennem en række praktiske øvelser.

De vil blive præsenteret for KRK-INUA’s arbejde i Grønland, og herunder hvilket ansvar de som frivillige har i forbindelse med afholdelse af aktiviteter.

Der vil være fokus på afholdelsen af aktiviteter, hvor bl.a. KRK-INUA’s samværspolitik introduceres. Kurset kulminerer i et rollespil, hvor de kommende frivillige øver sig i at planlægge og udføre en aktivitet med en efterfølgende feedback session.

Der gives kursusbevis til alle der har deltaget i hele forløbet.

Et kursusprogram ser typisk sådan ud:

  • Hvad er INUA
  • Røde Kors – de 7 principper
  • Teambuilding og samarbejdsøvelser
  • Basis psykisk førstehjælp
  • KRK – INUA Samværspolitik/underretningspligt
  • Planlægning
  • Redskaber til at planlægge, struktur, organisering, koordinering
  • Aktivitetsworkshop

 

Efteruddannelse

KRK-INUA tilbyder løbende efteruddannelse til de frivillige, så vi sørger for, at de hele tiden udvikler sig og bliver klædt bedst muligt på til aktiviteterne. De modtager undervisning i Psykosociale og Life Skills aktiviteter, seksuel sundhed, kommunikation og medier samt et dybdegående psykisk førstehjælpskursus.

I KRK-INUA arbejder vi løbende med at udvikle vores træninger og finde på nye kurser og workshop, der kan gøre os bedre til at gøre det vi gør.

En frivillig om INUAs grundtræning:

Uiloq, frivillig hos INUA, fortæller her om hendes oplevelser med grundtræning hos INUA:

”Jeg havde faktisk ingen anelse om hvad det var jeg meldte mig til den tirsdag, hvor jeg gik hen til min nuværende ungdomskonsulent. Hun havde været på GU i Nuuk og fortalte lidt om Ungdommens Røde Kors og KRK og sådan noget. Jeg lyttede ikke særlig godt efter. Det eneste jeg fik med var, at de ville holde et kursus for frivillige i weekenden, og at det var pænt at have stående på sit CV. Jeg tænkte, at det ikke var noget stort og meldte mig. Jeg indrømmer, at jeg tog fejl.

Jeg tog derhen med en veninde, for jeg plejer ikke at have det godt med en masse fremmede mennesker i ét rum. Sådan har jeg det slet ikke mere. Alle menneskene var virkelig søde og venlige. Måske fordi de alle sammen var kommet for at blive bedre til at hjælpe andre.

I den første del af kurset skulle vi alle lære hinanden at kende. Det gjorde vi bl.a. ved at speeddate og forskellige teambuilding lege. Vi fik en stor mappe med en hel masse lege. Mange af dem havde jeg aldrig hørt om. Det handlede alt sammen om samarbejde. Der var også nogle lege hvor vi skulle gå rundt og spille sten, saks, papir, mens vi gik rundt og lod som om vi var høns, dinosaurer og supermænd. Det er nok en af de ting, jeg tænker først på, når vi snakker om weekenden.

Vi fik også en masse folk hen, som holdt foredrag om forskellige ting. Mange af tingene kunne vi bruge efter kurset. Der var bl.a. folk som talte om Piorsaavik og Elevhjemmet, men også om at tale til mange personer på én gang. Vi fik nogle opgaver, som vi skulle lave i grupper. En af opgaverne var om samtaleteknik. Vi skulle på skift fortælle en ting, der havde gjort indtryk i vores liv. Samtidig var der en anden person, der skulle lytte til hvad man sagde, og en tredje person der skulle skrive ned, hvordan ens kropssprog og sådan noget var. Derefter kunne man se, hvordan man kunne blive bedre til f.eks. at kigge folk i øjnene eller bruge hænderne mere. Det er også noget vi kan bruge meget i vores dagligdag.

Selvom det var et kursus, var alt sammen meget afslappet. Dét gjorde, at man selv, automatisk, blev mere afslappet. De personer der holdte workshoppen, sørgede altid for at der var tørret frugt eller te og kaffe og sådan noget, og der var mange pauser, hvor vi begyndte at snakke med de andre. Vi spiste også aftensmad sammen.

Dét, der nok havde mest betydning for mig i weekenden, var da en mand fra Elevhjemmet kom og fortalte om de unge, der boede der. Jeg er nu aktivitetsleder for dén frivilliggruppe, der skal holde aktiviteter for dem en gang om ugen.”

INUA_frivillig

INUA_medlem

 

INUA_KNAP_KONTAKT_DK
 

Følg os på facebook

FB_KNAP

Besøg Ungdommens Røde Kors

INUA_URK_KNAP