Organisationen

 

Organisationsstrukturen i KRK-INUA

 

KRK-INUA er bygget omkring organisationsstrukturen i KRK. KRK-INUA’s frivilliggrupper har hver en aktivitetsleder, der er ansvarlig for grupperne. Derudover har vi en flad struktur, der betyder, at alle frivillige er med til at planlægge og afholde aktiviteter.

 

Repræsentantskabet er Kalaallit Røde Korsiats øverste myndighed. Repræsentantskabet mødes hvert andet år. Repræsentantskabets delegerede er landsbestyrelsens medlemmer samt to repræsentanter for hver afdeling.

 

Landsbestyrelsen har imellem repræsentantskabsmøderne ansvaret for den overordnede ledelse af Kalaallit Røde Korsiat. Landsbestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og to medlemmer, som alle vælges ind i landsbestyrelsen for en 4-årig periode.

 

Sekretariatschefen er ansvarlig for den daglige drift i Kalaallit Røde Korsiat, især organisering af førstehjælpskurser og er ungdomskonsulentens daglige sparringspartner.

 

Ungdomskonsulenten er ansvarlig for at koordinere den overordnede strategi for INUA. Hun har kontor på Kalaallit Røde Korsiats sekretariat, som ligger i det gamle Ole’s varehus. Ungdomskonsulenten kan træffes på kontoret mandag-fredag kl. 9 -15, eller på telefonnr. 321800.

 

Projektmedarbejderne er ansat i KRK-INUA’s afdelinger i byerne uden for Nuuk. De har ansvaret for grupperne herunder at afholde træning, rekruttere nye frivillige og administrere budgettet.

 

Frivilliggruppen består af de frivillige, der laver aktiviteter sammen med de unge.

 

Aktivitetslederne er frivillige i frivilliggruppen, der har ansvar for at der bliver planlagt og tilrettelagt aktiviteter, der skal laves for de udsatte unge i samarbejde med frivilliggruppen.

INUA_frivillig

INUA_medlem

 

INUA_KNAP_KONTAKT_DK
 

Følg os på facebook

FB_KNAP

Besøg Ungdommens Røde Kors

INUA_URK_KNAP