Maria Dyrberg & Elisa Leth

Partnerskabsaftale med Ungdommens Røde Kors

 

Torsdag d. 21.03.13 underskrev Kalaallit Røde Korsiat og Ungdommens Røde Kors, URK en partnerskabsaftale om et samarbejde om Projekt Unge hjælper unge.

Projekt ”Unge hjælper unge” er et 3 årigt projekt sponsoreret af Villum Fonden. URKs rolle er at være sparringspartner og tovholder i projektet samt at være mellemled mellem KRK og Villum Fonden.

Siden aftalen med URK blev underskrevet har KRK-INUA har god hjælp af samarbejdet.
Det er trygt at vide at der altid er en person med stor viden og erfaring med frivilligt arbejde på sidelinjen. URK er med sine mange nationale og internationale projekter en uundværlig samarbejdspartner.

I projektperioden har URK fysisk været til stede i Nuuk et par gange om året fx:

2013:  Sophie Bjerregaard, URK konsulent på INUA projektet

2014:  Midtvejsevaluering, Røde Kors Sophie Bjerregaard og Signe Frederiksen

2014:  Nyt projektdesign, ”LFA Workshop” Sophie Bjerregaard og Signe Frederiksen

2015:  Ny URK konsulent Maria Dyrbjerg på orienteringsbesøg. Møde med interessenter

2015: Fremtidsworkshop: Hvad skal der ske med INUAS efter projektets udløb? Fundraising Maria Dyrberg, Amalie Utzon og Søren Knudsen, alle URK

 

Fremtidsworkshop

 

I dagene 4. og 5. september 2015 blev der afholdt en Fremtidsworkshop i KRK-INUA

Workshoppen drejede sig om at opstille forslag til mål og delprojekter for INUA, når bevillingen fra Willumfonden udløber juni 2016.

Fra URK deltog formand Amalie Utzon og næstformand Søren Knudsen samt INUAs samarbejdspartner i URK, Maria Dyrberg. Fra KRK deltog Elisa og Bjarke, Tove Blidorf (formand), Lissi Olsen og Kirsten Mortensen.

Workshoppen mundede ud i flere gode forslag, der nu skal danne grundlag for en ansøgning til ny fonde, der kan være interesseret i at støtte det frivillige ungdomsarbejde i Grønland.

Landsbestyrelsen er i hvert fald ikke i tvivl:
INUA er en gevinst for Grønland og det store arbejde, der allerede er lagt, skal fortsætte fremover

INUA_frivillig

INUA_medlem

 

INUA_KNAP_KONTAKT_DK
 

Følg os på facebook

FB_KNAP

Besøg Ungdommens Røde Kors

INUA_URK_KNAP