Ungdomskonsulenten

Mit navn er Lone Sørensen.

I de kommende 3,5 måned skal jeg arbejde som ungdomskonsulent på INUA projektet.  Jeg har tidligere arbejdet, som projektkoordinator for Dansk Flygtningehjælp og for Dansk Flygtningehjælps Ungdom og har således erfaring med frivillighed og projektkoordinering.

Fokusområder

I de kommende 3,5 måned skal der arbejdes videre med de allerede positive tiltag. Således forventer vi blandt meget andet, at afholde nye træninger, fundraise penge til det fremtidige arbejde, udvikle et naturhæfte samt have stort fokus på at hjælpe jer med de udfordringer i står over for i jeres lokalgruppe.

 

Her er et udpluk af de opgaver ungdomskonsulenten løser i INUA:

Behovsafdækning og analyse af steder og målgrupper

Hvervning og fastholdelse af frivillige

Opsøge og kontakte mulige samarbejdspartnere

Netværksarbejde med andre NGO organisationer

Kommunikation med pressen og det omgivende samfund

Information og oplysningsarbejde

Fundraising

Udvikling af- og produktion af materialer til frivillige

Tilrettelægge og gennemføre uddannelsesforløb for frivillige

Undervisning under kursusforløb

Logistik i forbindelse med rejser og kurser i andre byer

Supervision og vejledning af frivillige

Løbende kontakt til alle afdelinger af INUA

Indsamling og arkivering af logbøger vedr. aktiviteter

 

Løbende kontakt med URK om:

  • Projektledelse
  • Budgetlægning
  • Dokumentation (monitorering)
  • Revision af planer
  • Evalueringer

INUA_frivillig

INUA_medlem

 

INUA_KNAP_KONTAKT_DK
 

Følg os på facebook

FB_KNAP

Besøg Ungdommens Røde Kors

INUA_URK_KNAP