Træning af dig som frivillig

 

Når du bliver frivillig i INUA bliver du tilbudt et træningsforløb der skal introducere dig for både Røde Kors bevægelsen og de arbejdsmetoder vi bruger i vores arbejde med de udsatte unge.

Grundtræning

Grundtræningen løber typisk over en weekend fra fredag til søndag.

Vi starter med en kort introduktion til de syv principper, der udgør grundstammen i Røde Kors’ arbejde såvel i Grønland som internationalt.

Derefter præsenteres programmet for weekendens forløb og materialerne udleveres.

Under forløbet vil deltagerne få viden om, hvorledes vi i KRK-INUA benytter psykosociale aktiviteter, f.eks. psykisk førstehjælp, som en fast bestanddel af vores frivillige arbejde. Træningen sker primært gennem en række praktiske øvelser.

Deltagerne vil blive præsenteret for KRK-INUA’s arbejde i Grønland, og herunder hvilket ansvar de som frivillige har i forbindelse med afholdelse af aktiviteter.

Der vil være fokus på afholdelsen af aktiviteter, hvor bl.a. KRK-INUA’s samværspolitik introduceres. Kurset kulminerer i et rollespil, hvor de kommende frivillige øver sig i at planlægge og udføre en aktivitet med en efterfølgende feedback session.

Der gives kursusbevis til alle der har deltaget i hele forløbet.

  Et typisk kursusprogram:

  Efteruddannelse

  KRK-INUA tilbyder løbende efteruddannelse til de frivillige, så vi sørger for, at de hele tiden udvikler sig og bliver klædt bedst muligt på til aktiviteterne. De modtager undervisning i Psykosociale og Life Skills aktiviteter, seksuel sundhed, kommunikation og medier samt et dybdegående kursus i psykisk førstehjælp.

  I KRK-INUA arbejder vi løbende med at udvikle vores træninger og finde på nye kurser og workshop, der kan gøre os bedre til at gøre det vi gør.

  KRK - INUA

  Imaneq 41
  Postboks 1630
  3900 Nuuk

  Telefon   (+299)  32 18 00
  e-mail:  inua@krk.gl

  © Kalaallit Røde Korsiat 2018  |  Design by www.mmgrafisk.dk

  © Kalaallit Røde Korsiat 2018  |  Design by www.mmgrafisk.dk