????????????????????????????????????

Formand i Ilulissat Regine Biilmann

 

Ny bestyrelse i Ilulissat Lokalafdeling

 

Efter generalforsamling i Ilulissat Lokalafdeling af Kalaallit Røde Korsiat ser bestyrelsen ud som følger:

 

Formand: Regine Biilmann mia@greennet.gl

Næstformand: Bodil Davidsen

Kasserer: Karo Thomsen Fleischer

Sekretær: Birthe Fencker

Medlemmer: Mette S Jensen

Revisor: Deloitte (Palle)

Suppleant: Anja Reimer, Hansine Rasmussen

 

FRIVILLIG_UP

MEDLEM_UP

 

 

Besøg os på facebook

FB_KNAP

 

Besøg Dansk Røde kors

DRK_KNAP

Genbrugsbutikken i Ilulissat

Illumiut nr. 1
Postboks 267,
3952 Ilulissat

Åbnigstider:
Torsdag og fredag kl. 13.00 til 17.30
lørdag 11.00 – 13.00

Foreningens tlf nr = formandens 54 37 58 / 94 28 42

Formandens beretning 2015

Kan downloades her

Ilulissat afdeling

 

Ilulissat afdelingen var en af de første aktive afdelinger, der allerede havde en velfungerende bestyrelse i 1980. Bodil Davidsen, der var med til oprettelse af afdelingen sidder fortsat i bestyrelsen, ligesom Birthe Fencker stadig er aktiv.

Efter oprettelse af Kalaallit Røde Korsiat så bestyrelsen sådan ud:

Bodil Davidsen, formand

Johs. Klemmensen, kasserer

Ane Andreassen, Christian Frederiksen og Birthe Fencker, bestyrelsesmedlemmer

 

Nationaldage, Hundeslædevæddeløb, Solens genkomst og Røde Kors
På nationaldagen den 21. maj har man igennem årene ofte haft førstehjælpsdemonstration, hvor nogle af sygehusets læger og portører hjalp til med at demonstrere teknikker i førstehjælp.

Disse demonstrationer var som regel en succes med stor interesse fra publikum.

Et andet år havde man en demonstration i førstehjælp nede ved Kirkebugten. Man simulerede et fald i vandet, hvorefter man skulle genoplive personen.

I flere år solgte man kaffe, the og kakao ved solens genkomst den 13. januar og ved hundeslædevæddeløbene. Dette i bidende kulde for at samle penge ind og for at vise befolkningen, at Røde Kors findes i byen. Tre gange blev der solgt kaffe på slædesporet og vi må konstatere at den aktivitet giver et rigtig pænt overskud.Med henblik på denne kaffebrygning har vi investeret i en stor kaffemaskine, befinder sig i genbrugsbutikken.

 

 

Kalaallit Røde Korsiat i Afrika
I efteråret 1994 fik Birthe Fencker lejlighed til at besøge Etiopien sammen med 2 andre repræsentanter for Landsforeningen.

I Etiopien blev delegationen vist rundt i de forskellige Røde Kors afdelinger, hvor man blandt andet havde modtaget økonomisk støtte fra de Grønlandske indsamlinger. Diverse projekter, som var iværksat blev fremvist, og det var tydeligt at disse var til gavn for lokalbefolkningen.

 

 

Genbesøg
To år efter turen til Etiopien fik man fint besøg fra Etiopiens Røde Kors. Man tog sig godt af gruppen, mens de var i Ilulissat. Der blev blandt andet arrangeret en udflugt til Kangerluarsuk, og her stod menuen på forskellige grønlandske delikatesser.

 

 

 

 

Åbning af genbrugsbutikken
Den største begivenhed for lokalafdelingen her i Ilulissat har nok været åbningen af genbrugsbutikken. Der lå et stort arbejde forud, hvor mange frivillige lagde masser af tid og kræfter i for at få den gamle telebygning gjort i stand, så den kunne åbne for offentligheden lørdag den 22. maj. Butikken er blevet et sted, hvor mange er glade for at komme og købe godt, brugt og billigt.

Til dato har Ilulissat afdelingen haft genbrugsbutikker i tre forskellige lokaler. I dag ligger genbrugsbutikken i Illumiutvej og ligger meget centralt i byen.

 

Røde Kors arrangementer
Igennem årene har man fra Ilulissat afdelingen lagt vægt på at arrangerer forskellige foredrag og andre arrangementer.

Dette skulle blandt andet være medvirkende til at give borgerne i byen muligheder, ideer, hygge og sammenhold. De involverede donerede deres tid og lokaler blev åbnet gratis.

Af forskellige arrangementer kan nævnes:

Foredrag om udflugter i og nær Grønland; Banko-aftener for ældre ved alderdomshjemmet; Udflugter for børn eller ældre i
nærområdet; Julehygge og middag for ældre der er tilmeldt besøgsvenordningen.

Ved samme lejlighed havde man ofte muligheder for at gøre foreningen til kende og sælge diverse, til gavn for alle.

I mange år har man også uddelt julekurve til familier, der af én eller anden årsag er mere trængende. Dette blev oftest gjort i samarbejde med den lokale Lions Club, og derved havde man mulighed for at hjælpe flere familier.

 

Røde Kors og forebyggende arbejde

I mange år har man fra Kalaallit Røde Korsiats Ilulissat-afdeling lagt vægt på at støtte initiativer af forebyggende karakter. I denne forbindelse har man også, fra KRK’s side, arrangeret diverse foredrag der blandt andet har omhandlet emner som; Oplysning og foredrag om alkohols indvirkning på mennesker;

Informationsforedrag om privat økonomi; førstehjælp og sundhed generelt.

 

Indsamlingsaktiviteter
År efter år var der store weekend-arrangementer i forbindelse med Røde Kors indsamlinger. I den forbindelse var der mange forskellige aktiviteter for alle aldre. Der var fiskedam, lagkagekast, salg af kaffe og kager, samt mange andre sjove aktiviteter.

Mange af de præmier, der var at vinde ved de forskellige aktiviteter var gaver, givet af de lokale virksomheder og private personer.