kunuunnguaq hjside

Formand i KRK Maniitsoq:
Kunuunnguaq Olsen

Ny bestyrelse i Maniitsoq afdeling

På generalforsamling blev følgende valgt ind i bestyrelsen:

Formand: Kunuunnguaq Olsen: kunuunnguaq1954@gmail.com

Næstformand: Marianne Begtrup

Kasserer: Vilhelm Martinsen

Sekretær: Lisbeth K. Petersen

Bestyrelsesmedlem: John Iversen

Suppleanter: Margrethe Aaskov og Mette Scharling Laursen

 

Se årsregnskab Maniitsoq 2018

Se Formandens_Beretniing_m_Underskrift

FRIVILLIG_UP

MEDLEM_UP

 

 

Besøg os på facebook

FB_KNAP

 

Besøg Dansk Røde kors

DRK_KNAP

Genbrugsbutikken i Maniitsoq

Overfor forsamlingshuset

Ajoqinnguup aqq. B. 669
3912 Maniitsoq

Ammasarfii/åbningstider:
Onsdage: 14-17
Fredage: 13-17
1. lørdag i måneden: 11- 13

Maniitsoq Afdeling

 

Kalaallit Røde Korsiats lokalafdeling i Maniitsoq blev stiftet 29. maj 2002 i Den gamle Kirke i Maniitsoq

Første bestyrelse:

Formand                Kunuunnguaq Olsen

Næstformand         Vilhelm Martinsen

Sekretær               Mimi Karlsen

Kasserer                Jørgen Markussen

Best medlem         Harald Bajare

1. suppleant          Karoline Olsen

2. suppleant          Arnavaraq Martinsen

Revisor                 Jakob Grønvold

Af de oprindelige bestyrelsesmedlemmer sidder Kunuunnguaq Olsen og Vilhelm Martinsen fortsat I bestyrelsen. Mimi Karlsen, udtrådte af bestyrelsen i juni 2009, da hun blev landsstyremedlem.

Mimi og Kunuunnguaq har begge været aktive i Landsbestyrelsen. Kunuunnguaq er stadig  kasserer i denne. Desuden er Kunuunnguaq også medlem af Førstehjælpsudvalget. Han har ligeledes instruktør på førstehjælpskurser.

Lene P. Møller blev valgt ind i lokalbestyrelsen ved generalforsamlingen i 2008 og har siden fungeret som sekretær:

Mimi og Lene tog initiativ til at oprette en genbrugsbutik, og  den 1.april 2009 åbnede vi butikken.

Butikken har til huse i 2 lokaler i den nedlagte plejeafdeling på sygehuset.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra starten blev der holdt åbent 1 gang om ugen, og det er stadig den model vi kører. Der er åbent onsdage fra kl. 14 til 17. 2-3 frivillige damer sørger troligt for at holde gang i butikkens omsætningen. En af damerne deltog her i 2012 på kursus i Nuuk om det at drive en genbrugsbutik.

Omsætningen lå det første år på 13.682 kr. Omsætningen svinger en del, men da vi indtil videre har til huse i en udgiftsneutral lokalitet, er det et fint relsultat, som da også de seneste 2 år har kunnet bidrage til at flere trængende børnefamilier i vores distrikt har fået en julekurv med indhold for ca. 500 kr. pr. familie.

 

Afdelingens overrækkelse af julehjælp til betrængte familier til Café Inuk 18. december 2010

Herudover har vi deltaget i to julemarkeder, hvor vi dels har solgt genbrugstøj og andre Røde Kors ting, samt profileret at der er en lokal afdeling i Maniitsoq. Enkelte medlemsskaber blev der også tegnet ved disse lejligheder.

 

 

 

 

Der har været afholdt husstandsindsamling i forbindelse med jordskælvet på Haiti, samt indsamling til hungersramte i Østafrika, og jordskælvsramte i Japan, og krigsramte i Libyen. Hver gang har borgerne i Maniitsoq støttet rigtig godt op om indsamlingerne. Flere frivillige meldte sig som indsamlere, og det har været dejligt at opleve en sådan opbakning.

Vi har afholdt  enkelte seancer i genoplivning og førstehjælp  ved hjertestop. Den ene gang i forbindelse med julemarkedet, hvor der viste sig stor interesse for emnet.

 

 

Efter et tragisk dødsfald i idrætshallen, hvor en sportsudøver døde af et hjertestop har der været meget fokus fra virksomhederne på at fremskaffe AED-ere, populært kaldet hjertestartere. I den forbindelse har der været afholdt flere kurser i brug af hjertestartere, leveret af Kalaallit Røde Korsiat.

Afdelingen håber på at kunne udbyde 24 timers førstehjælpskurser som befolkningskurser.

 

 

Sommerlejr har været afholdt 2 gange i Maniitsoq i 2005 og i 2009, hvor lokalafdelingen stod for arrangementet. Lejren blev afholdt i Ikamiut. Der deltog børn fra de andre lokalafdelinger. Desuden har der hvert år været mulighed for at Maniitsoq-afdelingen har kunnet sende 3 børn, samt en voksen ledsager med på en sommerlejr.

I år blev lejren afviklet i Nuuk-afdelingens regi, og det var en stor succes.

 

 

Den  29. maj 2012 holdt vi generalforsamling her lokalafdelingen, og det var netop på 10 års jubilæumsdagen for stiftelsen af vores lokal afdelnig, så tillykke til os.