kunuunnguaq hjside

Siulitaasoq KRK Maniitsoq:
Kunuunnguaq Olsen

Maniitsumi imikkoortortaqarfimmi siulersuisut nutaat

Maniitsumi immikkoortortaqarfiup ataatsimeersuarnerani 27.03.19 siulersuisunut makku qinigaapput

 

Siulitaasoq: Kunuunnguaq Olsen: kunuunnguaq1954@gmail.com

Siulitaasoq tullia: Marianne Begtrup

Aningaaserisoq: Vilhelm Martinsen

All.: Lisbeth K. Petersen

Ilaasortaq: John Iversen

Sinniisussat: Margrethe Aaskov

årsregnskab Maniitsoq 2018

Formandens_Beretniing_m_Underskrift

IKIUUTTARTUNNGORIT_UP

Ilaasortanngorit_UP

 

 

Facebook-ikkut malitsiut

FB_KNAP

 

Røde Kors pulaaruk

DRK_KNAP

Maniitsumi atornikuerniarfik

Katersortarfiup akiani

Ajoqinnguup aqq. B. 669
3912 Maniitsoq

Ammasarfii:
Ping.: 14-17
Tall.: 13-17
Arfinng.siulleq qaammatini: 11- 13

Tlf: Lene P.Møller på telefon 52 0418

Immikkortortaqarfik Maniitsoq

 

Kalaallit Røde Korsiata Maniitsumi immikkoortortaqarfia aallartinneqarpoq 29. maj 2002 Maniitsumi oqaluffitoqqami.

Siulersuisut siulliit:

Siulittaasoq: Kunuunnguaq Olsen

Siulittaasup tullia: Vilhelm Martinsen

Allatsi: Mimi Karlsen

Aningaaserisoq: Jørgen Markussen

Siul. ilaasortaq: Harald Bajare

Sinniisussut: Karoline Olsen, Arnavaraq Martinsen

Kukkunersiuisoq: Jakob Grønvold

Siulersuisunit siullernit maanna suli siulersuisuniipput Kunuunnguaq Olsen Vilhelm Martinsenilu. Mimi Karlsen juni 2009-mi Naalakkersuisunut ilaasortanngornini pissutigalugu tunuarpoq.
Mimi Kunuunnguarlu nuna tamakkerlugu siulersuisuni suleqataanikuupput. Kunuunnguaq suli tassani aningaaserisuuvoq. Taakku saniatigut Kunuunnguaq ikiueqqaarnissamut ataatsimiititami ilaasortaavoq. Taamatuttaaq ikiueqqaarnermi pikkorissaanermi ilinniartitsisutut periutsit nutaat atorlugit allagartaqarpoq.

Lene P. Møller, 2008-mi ataatsimeersuartoqarnerani siulersuisunut qinigaavoq, tamanimiillu alatsitut ingerlalluni.

Pisiniarfik napparsimavimmi paaqqutarinnittarfimmi atorunnaarnikumi inissisimavoq.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aallaqqaammut sapaatip akunneranut ataasiarluni ammasarpoq, sulilu periuseq taanna ingerlallutigu. Pingasunngornikkut marlunit tallimap tungaanut ammasarpoq. Arnat pimassutsiminnik sulisut marluk pingasut qasusueqarlutik pisiniarfimmi kaaviiaartitaqarnissaq qulakkeertarpaat. Arnat taakku ilaat ataaseq ukioq manna 2012-mi Nuummi atornikuerniarfimmik ingerlatsinermi pikkorissaqataavoq.

Ukiumi siullermi kaaviiaartitat kr. 13.682-iusimapput. Kaaviiaartitat nikerarput, tamaattorli maanna inisssisimavitsinni akeqanngitsumik attartortitaagatta angusat ajorisassaanngillat, ukiunilu marlunni kingullerni ilaqutariinni meerartalinnut pisariaqartitsisunut sumiiffigisatsinni tapiisarpugut, taakkulu juullilernerani juullimut pooqattaq kr. 500 missaanik imallit ilaqutariinnut ataatsinut tunissutaasarput.

 

Immikkoortortaqarfiup ilaqutariinnut pisariaqartitsisunut juullilernerani ikiorsiissutit Café Inuk 18-mi 18. December 2010 tunniunneqarput.

Taakku saniatigut juullilernerani niuffatsitsinerni marloriarluta peqataavugut, ilaatigut atisat atornikut, allallu Røde Korsip ilisarnaataanik ilisarnaatillit tuniniarlugit, Maniitsumilu immikkoortortaqarfeqartoq nittarsaallugu. Amerlanngikkaluartunillu niuffatsitsinerni ilaasortanngortitsilluta.

 

 

 

 

Haitimi nunap sajunneranut, Afrikap kangiani kaannersuaqarneranut, Japanimi nunap sajunneranut Libyenimilu sorsunnermut eqqugaasunut illut naasarlugit aningaasanik katersuiniartoqarpoq. Pinerit tamaasa Maniitsumi innuttaasut katersuiniarnerit katersuiniarnernut tapersersuilluartarput. Kajumissutsiminnik katersuinaqataarusuttut amerlasuut peqataasarput, nuannerporlu taama tapersersorneqarneq misigalugu.

Uummammik unittoortoqarnerani ikiueqqaarneq qanoq ingrlanneqassanersoq takutinnikuuarput. Ataasiarluta juullimut niuffattoqarnerani takutipparput, qulequttamullu tassunga soqutiginninneq annertuvoq.

 

 

Ajuusaarnaraluartumik timersortarfimmi, timersortartup uummamminik unittoorluni toqunerata kingorna suliffeqarfinnit uummammik aallartitsissutip AED-p pissarsiarinissaa soqutigineqangaatsialernikuuvoq. Tamatumunnga atatillugu uummamik aallartitsissutip atornissaanut arlaleriarluni KRK-p ingerlataanik pikkorissaasoqartarnikuuvoq.

Immikkoortortaqarfiup neriuutigaa nalunaaquttap akunnerini 24-ni innuttaasunut pikkorissaanertut neqeroorutigisinnaassallugu.

 

 

Aasaanerani aallaarsimaartitsinerit marluk Maniitsumi ingerlanneqarnikuupput 2005-mi (?) 2009-milu, immikkoortortaqarfillu aaqqissuussinermi ingerlatsisuuvoq. Aallaarsimaarnerit Ikamiuni ingerlannerqarput. Meeqqat immikkoortortaqarfinnit allanit peqataapput.

Taamatuttaaq ukiut tamaasa aasaanerani aallaarsimaartitsinernut meeqqat pingasut, inersimasorlu ataaseq nakkutilliisussaq immikkoortortaqarfitsinnit Maniitsumit peqataatittarpavut.

 

Ukioq manna aasaanerani aallaarsimaarneq Nuummi immikkoortortaqarfiup aaqqissugaanik iluatsilluartumik ingerlanneqarpoq.
29.5.2012 immikkoortortaqarfitsinni ataatsimeersuartitsivugut, ullorlu taannarpiaq pilersinneqarnitsinnit ukiut qulit nalliuttorsiutigaavut, pilluarta…