Formand i KRK Nuuk: Malene Lynge

Ny bestyrelse i Nuuk afdeling 2018

 

På generalforsamling i KRK Nuuk er følgende valgt ind i bestyrelsen:

 

Formand: Malene Lynge nuuk@krk.gl

Næstformand: Nina Kreutzmann Jørgensen

Kasserer: Iben Bihl Jørgensen ibj@banken.gl

Sekretær: Jeanett Krisoffersen

Bestyrelsesmedlem: Mia Rosing Nilsson, Stella Enequist

Suppleanter: Susanne Rasmussen , Alice Elmekjær

 

Se Årsregnskab 2017 her

Læs formandens beretning 2017 her

 

FRIVILLIG_UP

MEDLEM_UP

 

 

Besøg os på facebook

FB_KNAP

 

Besøg Dansk Røde kors

DRK_KNAP

Genbrugsbutikken i Nuuk

Imaneq 41 (“Oles Varehus”)
Postboks 148,
3900 Nuuk

Åbningstider.
Torsdag og fredag kl. 13.00 – 17.00
Lørdag kl. 10.30 – 13.30

Telefon 32 36 47

julehjaelp

14.12.16

Største uddeling af julehjælp nogensinde

Traditionen tro uddeler Røde Kors Nuuk julegavekort til trængte børnefamilier i byen, og i år uddeles  561.500 kroner, hvilket er det største beløb, der til dato er givet i julehjælp.

Hvem, der kan modtage julehjælpen, er blevet afgjort efter ansøgning i samarbejde med kommunens velfærdsforvaltning.

 

I år har 226 familier og enlige med børn ansøgt om julehjælp. Af dem har 200 ansøgere med i alt 435 børn fået hjælpen bevilget.

Hjælpen består af 1.000 kroner per barn og 250 kroner per voksen.

Den udbetales i form af et særligt hævekort, der kan anvendes i de fleste af Nuuks butikker. Kortet kan ikke bruges til at købe tobak og spiritus.

 

Det største beløb, der gives til en enkelt modtager, er 7.250 kroner, og laveste beløb er 1.250 kroner.

 

Når der kan uddeles så mange penge i år, skyldes det bl.a. at der udover genbrugsbutikkens andel, er kommet støtte fra fonde og firmaer i Nuuk, samt at tombolaen under julemessen i Inussivik alene indbragte kr. 10.000

 

Det er en stor glæde for de frivillige i Genbrugsbutikken i Nuuk at se at de mange timers frivillige arbejde kommer børnefamilier til gode i juletiden.

Donationer til Julehjælp
ISS julebidrag donation 30.000,00
Ejendomsselskabet B-282 50.000,00
Nunafonden 15.000,00
TNT-Nuuk 2.000,00
Poul Andersen 5.500,00
Jørgen Dahl Hansen 1.000,00
Ghb. Smede- & Rør 4.000,00
Vagn Andersen 5.000,00
Jens’ Malerforretning 1.500,00
I alt 114.000,00

Rekordstor omsætning i genbrugsbutikken i Nuuk

KRK Nuuk afdeling kom ud af regnskabsåret 2015 med en rekordstor omsætning på kr. 1.241.000, hvilket er 195.000 mere end i 2014.

Det er et rigtig stort beløb, når man tænker på, at kun få af de ting, der sælges i genbrugsbutikken koster mere end 50 kr. Butikken modtager fortsat mange ting fra Nuuks borgere, og den gode omsætning skyldes bl.a. at mange flittige frivillige lægger mange timer hver uge i butikken.

Årets resultat beløber sig til næsten 690.000. Heraf tegner salg af de to strikkede grønlandske dukker Inuk og Inuuna sig for næsten 84.000 kr. Dukkerne er strikket af Aase Nygaard og Noële Simon. Aase Nygaard fortæller at hun kan nå at strikke et sæt dukker om dagen. Indtægt fra salg af dukkerne går ubeskåret til de hjemløses bespisning.


Noele Simön, Sabine Christiansen, Vivi Wennerfeldt og Aase Nygaard

KRK Nuuk samarbejder med Kofoeds Skole, No Ini (forening af hjemløse) og Frelsens Hær, et samarbejde der udover bespisning også betyder at brugerne har mulighed for at få tøj og sko fra genbrugsbutikken

 

KRK Nuuk har i 2015 støttet følgende:

Landsindsamlingen til Nepal med                  kr. 50.000

Bespisning af hjemløse på Cafe William        kr. 86.400

Psykiatridagen                                                    kr. 12.000

Julegavekort til trængte børnefamilier           kr. 376.750

Referat fra generalforsamling i Kalaallit Røde Korsiat Nuuk lokalafd. den 2. marts 2016

Hent referatet her

Årsregnskab 2015

 

Nuuk afdelingen, historisk tilbageblik

 

Dansk Røde Kors havde i begyndelse af 70erne et meget stort ønske om at kunne ”plante” et Røde Kors-logo på verdens største ø.

aase 2Først efter 3. besøg fra Dansk Røde Kors og et førstehjælpsinstruktørkursus i Sydsjælland, var grundlaget for etablering af en Røde Kors afdeling i 1974 i Nuuk blevet modnet. Med Maria Meyer som første formand (1974-1978) kom afdelingen, om end langsomt, i gang og begyndte at hverve medlemmer.

Aktiviteterne begrænsede sig til opbakning af førstehjælpskurser og var medvirkende til udgivelse af en dobbeltsproget førstehjælpsbog og senere, forsøg på etablering af nye afdelinger på kysten bygget op omkring den lokale førstehjælpsinstruktør.

 

Formanden for Nuuk afdelingen var som repræsentant for den største og mest aktive afdeling ”født” medlem af DRK’s hovedbestyrelse og deltog årligt i et af møderne i Danmark, dels for at føle tilhørsforholdet til Dansk Røde Kors, men også for i allerhøjeste grad at lade sig inspirere til det videre arbejde.

På baggrund af dette blev Nuuk-afdelingen efterhånden ret god til at stå for landsindsamlinger når man følte at ”sagen” havde gjort indtryk på befolkningen. Grønlændernes villighed til at hjælpe andre blev nærmest ”verdensberømt” i Danmark for de fantastisk gode resultater.

Nuuk afdelingen blev bakket op af mange interesserede mennesker, men når der var tale om formandsvalg, kneb det med entusiasmen, hvorfor Aase Nygaard igen og igen blev genvalgt som formand helt frem til etablering af Kalaallit Røde Korsiat i 1992 og det var således Aase Nygaard der i tæt samarbejde med Ungdommens Røde Kors og Færøernes Røde Kors fik lagt grunden til et mere selvstændigt tilknytningsforhold til Dansk Røde Kors.

 

For om muligt at kunne gøre Røde Kors lidt mere synligt i byen og måske give lidt flere indtægter, blev tanken om etablering af en genbrugsbutik en realitet i 1991. Nuuk afdelingen lejede et lille nu nedrevet hus centralt beliggende lige overfor Oles Varehus. Den første tøjindsamling foregik i forbindelse med et tivoli, arrangeret af Sct. Georgs Gildet, og denne nye mulighed for at kunne komme af med sit overflødige tøj blev hurtigt kendt. Heldigvis var der også mange der hurtigt fandt ud at man kunne få fornyet sin garderobe for et meget lille beløb, og genbrugsbutikken blev snart en indbringende aktivitet, som snart voksede sig ud af rammerne, og man måtte se sig om efter større faciliteter. Efter lange forhandlinger med Hjemmestyret blev det muligt at leje et tidligere partihus, som man også voksede ud af og flyttede så til lokalerne under Magasinet og i 2013 flyttede butikken så til de nuværende lokaler i den gamle Oles Varehus.

 

Heldigvis har det i hele perioden været muligt at fastholde og da også udskifte en lang række frivillige som hver tirsdag har sorteret de bunker af tøj, bøger, diverse nips og køkkengrej som Nuuks befolkning har leveret i og udenfor containeren. Butikken har siden opstarten i 1991 holdt åbent hver torsdag, fredag og lørdag af trofaste frivillige og nogle har således fortsat været meget aktive og trofaste allerede fra før årtusindeskiftet, her kan nævnes Noelë Simon, Pia Johnsen, Iben Bihl Jørgensen og Aase Nygaard for ikke at glemme Poula Bekooy, der dog på grund af sit helbred måtte stoppe i 2010, ligesom Solvej Skifte og Naja Kreutzmann begge i mange år gjorde en lang og utrættelig indsats for at holde butikken i gang.

Ved opstarten af KRK 1992 sad Aase Nygaard som formand for Nuuk afdelingen indtil 1996, herefter har formandsposten været besat med blandt andre:

Lilly Lynge (1992-1998)

Aase Nygaard (1999-2000)

Tom Andersen ( 2001 – 2003)

Calle Tøtrup ( 2004-2006)

Otto Albrechtsen (2007-2009)

Senest blev Lissi Olsen valgt i 2010 og genvalgt i april 2014

I hele perioden fra 1992 har genbrugsbutikken været Nuuk-afdelingens største og mest indbringende aktivitet og som nævnt tidligere har denne butik beskæftiget mange frivillige der således uge efter uge har nydt det sociale samvær.

genbrug2Overskuddet fra butikken er gået til forskellige tiltag her i Nuuk, såsom uddeling af julegavekort til ubemidlede, julegaver og ugentlige middage til byens hjemløse. Deltagerne i den årlige psykiatridag forsynes med midler til at kunne bespise alle efter en endt dag.

Hertil kommer ret store bidrag til de forskellige landsindsamlinger og tilskud af mindre størrelser efter helt specielle og konkrete ansøgninger.

Nuuk afdelingen var vært for den første Røde Kors sommerlejr 2002 og har siden sørget for at 3-4 børn fra Nuuk er kommet på sommerlejr et eller andet sted i Grønland, hvad enten det er i nord eller syd. Den seneste sommerlejr her i 2012, blev forestået af Nuuk-afdelingen og havde således 12 børn med herfra byen. Børn der ikke på anden måde fik mulighed for at komme ud af byen tilbragte en herlig uge i bunden af Ameralikfjorden.

I 2014 afholdes sommerlejren ved Qaqortoq (Lejrskolen Tatsip Ataa) og her deltager – 3 børn fra Nuuk , som vælges i samarbejde med skolefritidsordningen  og 3 fra Qeqertarsuatsiaat.

Vinter 2013/2014 begyndt butikken også at sælge dukker strikket som mand (Inuk) og kone (Inuuna) i grønlandske nationaldragter. Dukkerne sælges og overskuddet går til tilskud til bespisning af de hjemløse hos Cafe William i Nuuk. Der er efterspørgsel for disse dukker. For nuværende har Aase Nygaard leveret/strikket alle dukkerne.

Der er dannet en arbejdsgruppe som skal komme med et forslag til hvordan julehjælpen til de mindrebemidlede kan forbedres.

 

calle 1På førstehjælpsområdet har Nuuk-afdelingen også tidligere gjort en stor indsats idet daværende formand for afdelingen, Calle Tøttrup, blev anmodet om at styrke området ved nedsættelse af et førstehjælpsudvalg. Således blev ikke alene Nuuk by forsynet med et stærkt hold omkring afvikling af førstehjælpskurser. Man fik også mulighed for at tage udenbys og afvikle kurser.

Frivillige i genbrugsbutikken vil blive tilbudt 1. hjælpskursus i efteråret.