Rekordstor julehjælp i Nuuk

 

????????????????????????????????????

Ase Nygaard, Anso Grødem og Lissi Olsen

Traditionen tro uddeler KRK Nuuk julegavekort til trængte børnefamilier i Nuuk. I år uddeles næsten 400.000 kr. hvilket er det største beløb, der til dato er givet i julehjælp.
Hvem der kan modtage julehjælpen er blevet afgjort efter ansøgning i samarbejde med Velfærdsforvaltningen i Nuuk.
I år har omkring 200 familier og enlige med børn ansøgt om julehjælp. Heraf har 180 ansøgere med i alt 340 børn fået hjælpen bevilget.
Hjælpen består af 1000 kr. pr. barn og 250 kr. pr. voksen. Den udbetales i form af et særligt hævekort, der kan anvendes i de fleste af Nuuk butikker. Kortet kan dog ikke anvendes til køb af tobak og spiritus.
Største beløb, der gives til en enkelt modtager er kr. 7.250, og laveste beløb er kr. 1.250.

At KRK Nuuk kan uddele et så stort beløb i år, skyldes første og fremmest de mange frivilliges ulønnede arbejde i genbrugsbutikken i Nuuk.

KRKs afdelinger i Ilulissat, Maniitsoq, Sisimiut og Qaqortoq giver julekurve til børnefamilier i samarbejde med kommunernes socialforvaltninger. I år har afdelingerne fået ekstra hjælp fra Nunafonden, der har doneret kr. 15.000 til hver afdeling til støtte til julehjælpen. Det giver afdelingerne mulighed for at tilgodese flere familier i år.

 


 

Aktiviteter i Nuuk Afd.

 

Besøgstjeneste på SANA

Samarbejde mellem KRK og DIH om oprettelse af en besøgstjeneste ved DIH i Nuuk

Kalaallit Røde Korsiat (KRK) har et ønske om at udvide aktivitetsområder for socialt arbejde, så det fremover kommer til at omfatte besøgstjeneste rettet mod nogle af samfundets svageste grupper. Det kan dreje sig om indlagte på sygehuse, fjernt fra egen bopæl, ensomme gamle på alderdomshjem og plejeafsnit og indsatte i anstalter langt fra eget hjem.

For at afgrænse aktiviteten har bestyrelsen for Nuuk Lokalafdeling nedsat en arbejdsgruppe, der peger på DIH som et godt sted at starte.

Besøgstjenesten i KRK vil i første omgang bygge på det allerede beskrevne grundmateriale fra Røde Kors i Danmark, der har stor erfaring på området.

Hvordan en besøgstjeneste i et grønlandsk regi, skal udformes, vil efterfølgende bero på et samarbejde mellem KRK og Hospitalsledelsen på DIH.

Det skal understreges at graden af en evt. besøgstjenestes succes, afhænger af i hvilket omfang det er muligt at hverve frivillige til at varetage opgaven.

 


 

 

Om regnskabet 2014

 

Onsdags d. 11. marts var der generalforsamling i Kalaallit Røde Korsiat, Nuuk afdeling og regnskabet for 2014 blev godkendt.

Alle de frivillige har jo på en eller anden måde bidraget til det flotte resultat. Her er lidt fakta:

Omsætningen i 2014 beløb sig til kr. 1.045.606,50 og heraf udgør salg af dukkerne Inuk og Inuuna og tombola kr. 58.750,00. Der er i 2014 strikket og solgt 354 dukker – så flot!!!
I 2015 er butikken også kommet godt fra start med en meromsætning på omkring kr. 30.000 i de første to måneder

Selve årets resultat havner på kr. 400.305,85 og heraf har vi afleveret kr. 153.455,42 til Landskontoret.

I 2014 har KRK Nuuk brugt penge på følgende:
Julegavekortene
Hjemløse bespisning en gang om ugen ( i 2015 bliver det til to gange om ugen)
Psykiatridagen, hvor der betales for fællesspisningen om aftenen
Der er bidraget til Hospitalsklovnen på SANA

Samlet set har afdelingen brugt ca. kr. 272.000 på sociale formål

Afdelingen har i 2014 modtaget en hel del flotte donationer fra primært virksomheder men også private, til julegavekortene – samlet set i alt omkring kr. 90.000

Udover ”kolde kontanter” har afdelingen også medvirket til at nogle af byens børn kunne komme på sommerlejr.
I maj måned blev der afholdt jubilæumsarrangement
Og i december var der Tombola ved julemessen i hallen

I 2014 fik butikken en ny dankortterminal og i 2015 en flot ny disk og et nyt kasseapparat. Disken er lige på trapperne og kasseapparatet er indkøbt.

 


 

 

Julehjælp 2014

 

Kalaallit Røde Korsiat i Nuuk giver i år julehjælp til børnefamilier med meget lave indkomster efter følgende kriterier:
• Enlige forsørgere
• Familier med børn efter antallet af børn

I år er der aftalt med kommunens afdeling for Voksen Omsorg, at vi får en liste over familier fra Nuuk, der opfylder vores kriterier med særligt fokus på familier, der i længere tid har været på offentlig hjælp.

Hjælpen er først og fremmest en gave til børnene, men forældrene støttes også med et beskedent beløb.

Følgende har støttet julehjælpen i Nuuk i 2014
Grønlands Rejsebureau: kr. 10.000
Ghb Smed & Rør: kr. 10.000
Iserit kr. 10.000
Nuuk Værft kr. 2.000
Røde Kors i Vojens kr. 10.000
Illit Forsikringiit Agentur kr. 2.500
Grønlandsbanken kr. 5.000
Nuna Fonden: kr. 15.000
Tømrerfirmaet Poul Andersen Aps.: kr. 5.000
Ghb. Marineforening: kr. 3.000

 

Aase og Sussi er nu klar til at til at dele julehjælp ud i genbrugsbutikken i Nuuk. Modtagerne er i år udvalgt af Kommuneqarfik Sermersooq.
De får hver et gavekort til indkøb af varer i Brugsen.

 

FRIVILLIG_UP

MEDLEM_UP

 

 

Besøg os på facebook

FB_KNAP

 

Besøg Dansk Røde kors

DRK_KNAP