Qaqortoq afdelingens nye bestyrelse valgt 20.04.17

Formand: Jacob Abelsen jacob@abelsen.gl

Næstformand: Grethe G. Nielsen

Kasserer: Kirsten Nielsen

Sekretær: Elise Kielsen

Medlemmer: Erika N. Baadh og Kelly Berthelsen

Suppleant: Kenneth Høegh

FRIVILLIG_UP

MEDLEM_UP

 

 

Besøg os på facebook

FB_KNAP

 

Besøg Dansk Røde kors

DRK_KNAP

Genbrugsbutikken i Qaqortoq

”Den gamle Badeanstalt”
Storesøvej, Postboks 448
3920 Qaqortoq

Åbningstider
Onsdag, torsdag og fredag  kl. 15.00  – 17.30
Lørdag kl.10.00 – 13.00

Beretning for 2015

Tirsdag den 11. januar 2005 stiftedes Kalaallit Røde Kors lokal afdeling i Qaqortoq.
Afdelingen er nu 11 år gammel.

Til generalforsamlingen i januar 2015 mødte 7 medlemmer op.

Bestyrelsen:
Til bestyrelsen blev følgende valgt og efterfølgende konstitueret således:

Grethe G. Nielsen, formand
Anne-Mette Nielsen, næstformand og sekretær
Kirsten Nielsen, kasserer
Sibylle Kielsen, medlem
Anne Maria Stach, medlem

Suppleanter:
Steffen Egede

Generalforsamlingen ønskede BK revision om sponsorering af revisionen igen for 2015.

Bestyrelsen har holdt 4 fysiske møder i 2015. Derudover har mailtrafikken været brugt.
Bestyrelsen har fortsat åbent for suppleanters deltagelse i alle bestyrelsesmøder.

Medlemmerne:
Der er nu kun 9 medlemmer, som har betalt indenfor de sidste 2 år. Deraf er 1 firmamedlem og deraf 7 husstande. Derudover er der enkelte hvilende medlemmer, fordi de midlertidig er bortrejste.
Det er et fald i forhold til året før, og det er klart ønskeligt, at vi får flere medlemmer.

Der bliver fast udsendt et årsbrev vedlagt et girokort til alle medlemmer direkte fra landskontoret.
Ifølge vedtægterne kan man være medlem i 2 år uden at have betalt kontingent.

Kalaallit Røde Korsiat eksistens hviler på to grupper: medlemmerne og de frivillige.
Begge grupper er der stort behov for.
Medlemmer er ofte mennesker, der passivt gerne vil støtte foreningen. Frivillige kan være mennesker, der yder en fast gentagen handling, eller som stiller op og hjælper til ved et enkelt projekt.
Vi har oplevet den glæde, at der ofte kommer frivillige til enkelt projekter, men kan godt bruge flere til de faste arrangementer.

Første hjælp
Der er i Qaqortoq 2 aktive Røde Kors førstehjælpsinstruktører.
Det er Emanuel Møller og Grethe G. Nielsen. Begge har gennemgået den opgraderede førstehjælpsinstruktør uddannelse. Begge er også uddannet som psykisk førstehjælpere. En uddannelse, som gør, at vi nu helt kan opfylde Dansk Førstehjælps Råds krav.
Derudover er der efterhånden flere i Qaqortoq som har gennemgået den opgraderede førstehjælpsinstruktøruddannelse.
I 2015 blev førstehjælp udbudt i Røde Kors regi, men vi måtte desværre aflyse pga. for få tilmeldte. I øjeblikket er vi ved at tilrettelægge næste førstehjælpskursus i Røde Kors regi. Kurset udbydes så også private kan købe en plads.

Genbrug.
Genbrugsbutikken har for det meste kunnet overholde åbningstiderne, selvom der ind imellem har været stor mangel på frivillige til at passe butikken. I 2015 har det især været i sommermånederne vi har haft svært ved at få frivillige til butikken.
Der er åbent onsdag – fredag fra kl. 15 til 17.30. Lørdag holdes åbent 10.30 – 13.30.
Derudover forsøger vi at holde ekstra åbent på store lønningsdage.
Sommertiden er vores store omsætningsperiode. Derfor holdes ikke ferielukket i denne tid.

I efteråret blev Charlotte Kristensen aktivitetsleder af butikken. Butikken var begyndt at lide under, at der ikke var en fast leder, det kunne hurtigt ses at Charlotte igen kom på banen.
Ved årets udgang var der 6 frivillige fast knyttet til butikken.
Genbrugsbutikken er nu en integreret del af forretningslivet i Qaqortoq
Udover at butikken skaffer penge til det humanitære arbejde, medvirker den også til en økologisk samfundsmæssig tænkning. Og de frivillige får en god social oplevelse med sig hjem.

Vi får rigtig meget tøj, husholdningsartikler, bøger, cd’er og meget andet fra folk i byen.
Tøj, ting og sager kan være meget forskelligt. Det meste afleveres i god stand, noget endda meget flot, men ind imellem får vi for meget, som ikke kan sælges.
At komme af med det, som ikke kan bruges, er lidt for stort arbejde, idet vi ikke kan trække på nogen udefra til at bringe til affaldsstationen, men selv må gøre det. Derfor beder vi igen og igen om at tøj og ting og sager bliver sorteret, inden vi får det.

Udgifterne til butikken er begrænsede. Vi betaler for el og olie fast. Endvidere ind imellem for benzin. Huslejen og renovation sponsoreres af kommunen.

Fugt i butikken er ikke skimmelsvamp.

Der bruges ganske få midler til personalepleje i form af lidt sodavand som kan drikkes i butikken (der er ikke vand indlagt, så kaffe/te kan ikke laves).

Vi er heldige, at Permagreen (ofte sponsorerer) reparationerne på huset.

Via et fast sponsorat bliver oliefyr og el passet af Nørskovgruppen.

Qaqortoq vagtværn sponsorerer alarm.

Containeren, som står på containerpladsen ved maskinstationen gør stor gavn som opbevaringsplads for tøj og andre genstande. Vi får så meget tøj ind, at det endnu ikke er lykkedes os at få tømt containeren.
Pga. muligvis skind der har ligget i en pose i containeren er blevet fugtig/våd, har vi været nødsaget til at total rengøre containeren – første gang gjorde vi det selv i foråret, men da det ikke var nok fik vi ISS til at gøre det, det hjalp. ISS var så flinke at sponsorere dette arbejde.

Årets omsætning ses af regnskabet.

Sommerlejr
Sommerlejren blev afholdt i Kangersuneq ved Ilulissat.
Najaaraq Josvassen var ledsager for tre børn, Henrik Nikolajsen, Adi-Petrine Josvassen og Hanne Jerimiassen fra Alluitsup Paa. KRK’s landsbestyrelse besluttede i starten af 2015, at deltagerne på sommerlejren skulle være fra en bygd. Lokalafdelingen besluttede at det skulle være børn og ledsager fra Alluitsup Paa.
Derudover kom 3 børn med hver en ledsager fra 4 andre lokalafdelinger, Maniitsoq, Ilulissat, Nuuk og Sisimiut.
Igen deltog 1 voksen lejrkyndig fra Ungdommens Røde Kors. Det har udviklet sig til en god fast tradition.
Udgifter til sommerlejren betales af landsorganisationen (gennem sponsoreringer).
Der er udviklet et fast koncept for sommerlejrene. Dette bliver opdateret efter hver evaluering.
Igen i 2015 er der udgivet et hæfte med nogle af lejrens oplevelser, som er givet til børn, ledsagere og sommerlejrens sponsorer.

Røde Kors Dagen
Dagen gennemførtes i maj 2015, hvor forsamlingshuset igen dannede ramme om mange aktiviteter hele eftermiddagen. Der kan nævnes: Bagekonkurrence – kaffe/kageboder – førstehjælps demonstration – salg af genbrugstøj, modeshow samt aktiviteter for børn.

Madprojekt
Takket være gode og energiske frivillige er det lykkedes at gennemføre den faste spisning på onsdag fra januar til og med april og igen fra oktober og året ud.
Målgruppen er mennesker som har brug for et måltid varm mad og lidt socialt samvær, fordi de har et økonomisk og/eller socialt behov.
Til spisning kommer der mellem 30 og 80 personer. Der er en kogekone og typisk to medhjælpere.
Mennesker, som kommer fordi, de ønskede at spise sammen med andre, kan betale ved at lægge penge i en indsamlingsbøsse. Men principielt er måltidet gratis.

Mad bliver skaffet fra Pisiffik’s og Brugsens ”overskuds” beholdning. Meningen er, at vi skal have proviant, som enten nærmer sig udløbsdagen, eller proviant, som der er købt så meget op af, at butikkerne ikke forventer at kunne sælge det.
Derudover henter vi også overskudsbrød fra bageren dagen før spisningen. Det serveres til kaffen.

Tilbehør og hvad der ellers mangler betaler Røde Kors.
Erfaringen fra det tidligere år, viser behov for at madprojektet forbliver som en fast aktivitet i lokalafdelingens regi.
Men da alle de faste frivillige har fast arbejde forudsås et problem med fortsat at få maden lavet på frivillig basis.
Vi betaler nu en ”kogekone” Ketty Lund fik for 3 timers arbejde hver uge.
Indkøb, forberedelser, servering og opvask sker stadig ved hjælp af frivillige.
Kirsten Nielsen er ansvarlig for projektet.
Af faste frivillige kan nævnes, Anne Maria og partner.
Sponsorer ved kørsel af mad Niels Jørgen Nielsen.

Bespisningen afsluttedes også med en julemiddag i forsamlingshuset i 2015. Denne gang var der på forhånd uddelt 100 billetter, hvilket gjorde at vi kunne sikre, at der var mad og plads nok til alle. Julearrangementet i år var velbesøgt og vellykket.

Faste sponsorer i 2015
Kommune Kujalleq – Pisiffik (butik og slagter) – Brugsen (bager, butik og slagter) – KK engros Nuuk – Kujataamiut Nutaaq – Sermitsiaq AG – Tamanut Kujataani – Forsamlingshuset – BK Revision – Nørskov gruppen – Vagtværnet – RAL – Permagreen, Jørgen Jensen og Niels Jørgen Nielsen.

Derudover kommer der til enkelte projekter en del donationer, både fra enkelt personer og fra private firmaer. Vi tilstræber at takke direkte eller gennem lokalavisen og facebook efter de enkelte projekter.
Vi er taknemmelige for den positive modtagelse, vore frivillige altid møder, når de henvender sig og beder om bidrag til et arrangement.

Sponsorering.
Der blev uddelt julehjælp for ca. 30.000 kr. til mindrebemidlede familier og enkeltpersoner. I år var vi så heldige, at få et sponsorat fra Nuna Fonden på 15.000 kr. Det viste sig, at lokalafdelingen i Ilulissat havde søgt hos Nuna Fonden og så fik alle lokaleafdelinger.
Primær målgruppe dette år blev arbejdsløse.
Uopfordrede ansøgninger, der kom fra familie med børn og enkeltpersoner, blev også imødekommet.

Vi har støttet få enkelte personer/familie med tøj fra butikken ifbm. Skade af deres hjem.

Vi har de foregående år givet en alkebilletter til julemiddagen. Men i år var der ikke så mange penge at gøre godt med, derfor fravalgte vi det i år.

Landsorganisationen/Repræsentantskabet
Repræsentantskabsmøde blev afholdt i Nuuk den 9. november 2014.

Bestyrelsen ser således ud:
Formand: Tove Blidorf, Qaqortoq
Næstformand: Johannes Müller, Sisimiut
Kasserer: Kunuunnguaq Olsen, Maniitsoq
Medlemmer: Lissi Olsen, Nuuk og Grethe G. Nielsen, Qaqortoq.
Suppleanter Kista Davidsen, Ilulissat og Nive Heilmann, Nuuk.

Hovedkontoret har sæde i Ole’s varehus sammen med flere andre NGO.

Kirsten Mortensen er fortsat en meget god og aktiv sekretariatschef

Grethe
Formand, Qaqortoq lokalafdeling

Qaqortoq afdeling – Historie

 

Kalaallit Røde Korsiats lokalafdeling i Qaqortoq blev stiftet 11. januar 2005 på sømandshjemmet i Qaqortoq.

Første bestyrelse:

Formand : Tove Blidorf

Næstformand : Henrik Sand

Sekretær : Lasse Davidsen

Kasserer : Kirsten Nielsen

Best medlem : Simon Simonsen

Suppleanter : Lone Lytken-Petersen, Thomas Valentin

Revisorer : Kenneth Høeg, Akisooq Isaksen

Af de oprindelige bestyrelsesmedlemmer sidder Kirsten Nielsen og Tove Blidorf fortsat I bestyrelsen

Første projekt var oprettelse af genbrugsbutik, hvilket skete i marts 2005:

 

Genbrugsbutik

Butikken har til huse i den gamle badeanstalt på Storesøvej.
Fra begyndelsen blev der holdt åbent 5 dage om ugen, 2 timer eftermiddag man-fredag, og 3 timer lørdag formiddag.
Alle frivillige, der var med fra starten havde jobs ved siden af, hvilket var årsag til de sene eftermiddags åbningtider.
I 2012 er åbningstiderne onsdag til lørdag, 3 timer hver gang.

Omsætningen lå de første år på ca 90.000 kr, men nåede i 2011 ikke højere end godt 60.000 kr.

Nedgangen, som specielt er sket de sidste år, mener jeg skyldes at det er blevet meget populært at holde loppemarkdere rundt i byen, men ikke mindst at kommune Kujalleq er blevet markant fattigere.

 

Røde Kors dag

Siden 2006 har lokalafdelingen hvert år (undtagen i 2011) fejret Røde Kors Dagen med et stort arrangement i forsamlingshuset.
Der har været modeshow, auktion, førstehjælpsdemonstration, te/kaffe bod, genbrugsudsalg og info om Kalaallit Røde Korsiat.

Til dette arrangement har bestyrelsen fået stor hjælp fra unge på skolen, på GU og fra Handelsskolen. Ligeledes har enkelt frivillige i byen hjulpet til.

Fra 2008 har lokalafdelingen hvert år udbudt et åbent 24 timers førstehjælpskursus. Kurset giver enkeltpersoner og firmaer med få ansatte mulighed for at købe plads til deltagere.

 

Sociale aktiviteter

I 2011 indledtes et madprojekt, først som enkeltprojekt, men i vinterne 2011-2012 blev det en mere fast del af lokalafdelingens sociale arbejde: Der serveres varm mad for mindrebemidlede og mennesker, der er ensomme en gang om ugen i 6 vintermåneder.

 

 

 

 

En anden social aktivitet  er den årlige juletræsfest for små  børn med familier som afholdes i forsamlingshuset.

Denne aktivitet begyndte da et firma i DK ønskede at sponsorere julegaver til børn i Grønland gennem Kalaallit Røde Korsiat.

Lokalt gives sponsorater i form af gavekort til jul og ved forskellige større eller mindre katastrofer. Endvidere støtte, f. eks i form af lommepenge til børns gruppeferierejser.

I flere år støttede vi værestedet med 1000 kr om ugen i julemåneden til indkøb af julegrej.

Enkelte alvorligt syge har fået støtte til opholds- eller rejsehjælp for dem selv eller familien.

 

Lokalafdelingen deltager også altid aktivt ved landsindsamlinger ved større katastrofer i verden. Det være sig ved lokale arrangementer eller husstandsindsamlinger og bingo.

Sommerlejren har været afholdt 2 gange i Qaqortoq siden 2005.
Men børn herfra har hvert år deltaget i sommerlejren, når den afholdes i andre byer.