Efter generalforsamling i Ilulissat Lokalafdeling af Kalaallit Røde Korsiat ser bestyrelsen ud som følger:

Regine Biilmann

Formand: Regine Biilmann mia@greennet.gl

Næstformand: Bodil Davidsen

Kasserer: Karo Thomsen Fleischer

Sekretær: Birthe Fencker

Medlemmer: Mette S Jensen

Revisor: Deloitte (Palle)

Suppleant: Anja Reimer, Hansine Rasmussen