15 kursister startede tirsdag d. 14. marts på et tredages kursus i psykisk førstehjælp. Kurset, der  varer 24 timer, afholdes for 6. gang i Nuuk

 

Der er ingen tvivl om at viden om psykisk førstehjælp har stor betydning i dagens Grønland, hvor psykiske reaktioner på traumatiske hændelser er en virkelighed, som rigtig mange personer og deres pårørende må leve med i dagligdagen. Akutte psykiske kriser kan opstå som lyn fra en klar himmel hos ”almindelige mennesker” f.eks. ved ulykker, livstruende sygdom, dødsfald, skilsmisse, mobning eller vold på arbejdspladsen eller fyring fra arbejde.

 

Det er vigtigt at tage disse forhold alvorligt og gribe fat om dem inden de belaster de berørte personer med fare for tab af livskvalitet.

????????????????????????????????????