Håndtryk på samarbejdeNytårsbrev Januar 2016

 

Kære medlemmer

Kalaallit Røde Korsiat siger tak for jeres støtte i året der er gået, og vil samtidig minde om at det er tid til at betale medlemskontingent. Se vedlagte girokort

Lokalafdelinger og genbrugsbutikker
Lokalafdelinger i Ilulissat, Sisimiut, Maniitsoq, Nuuk og Qaqortoq arbejder selvstændigt indenfor Kalaallit Røde Korsiats vedtægter og De 7 principper. Det frivillige arbejde er især rettet mod genbrugsbutikkerne, der heldigvis fortsat giver et pænt overskud, så det er muligt at arbejde humanitært i afdelingerne.

Førstehjælpen
Førstehjælpen er stor del af Kalaallit Røde Korsiats kernefunktioner.
Kursusaktiviteter i førstehjælpen er med til at skabe det overskud, der er nødvendigt for at gennemføre de sociale opgaver KRK påtager sig. KRK har ansvar for at uddanne førstehjælpsinstruktører og instruktører i psykisk førstehjælp.

Sommerlejren
Sommerlejren blev i 2015 afholdt i Ilulissat, hvor der deltog 15 børn og 6 voksne. Sejladsen til sommerlejren var delvist sponsoreret af AUL, ligesom sommerlejren modtog støtte fra flere andre fonde.

Formand og landsbestyrelse.
Landsbestyrelsen har i 2015 været beskåret, da et medlem søgte orlov. Landsformand og kasserer bor nu begge i Nuuk. På bestyrelsesmøder har lokalformænd fra alle afdelinger mulighed for at deltage. Møderne afholdes via Skype.

Kontoret
Sekretariatschefen har mange arbejdsopgaver: sekretær for landsbestyrelse og førstehjælpsudvalg, støtte for lokalafdelinger, budgetansvarlig i INUA, ”vicevært” og samarbejdspartner for NGOér i huset.
Visionen om er tættere NGO samarbejde til fordel for det humanitære arbejde i Grønland har fået gode vilkår i Oles Varehus, der rummer 5 organisationer.

KRK-INUA
Projekt et ”Unge hjælper Unge” har nu aktiviteter i Nuuk, Ilulissat, Qeqertarsuatsiaat, Sisimiut og Aasiaat
KRK arbejder sammen med Ungdommens Røde Kors (URK) om at skaffe kapital, så INUA sikres en fremtid hvor aktiviterne øges og udbredes til alle vore afdelinger. Projektets økonomi bygger på fondsmidler.

Samarbejdspartnere i Røde Kors regi.
KRK samarbejder fortsat med Ungdommens Røde Kors og Røde Kors i Danmark.
I løbet af 2015 blev der indgået et formelt samarbejde med Islands Røde Kors samt et uformelt samarbejde med Færøernes Røde Kors. Det åbner op for helt nye muligheder for et nordisk samarbejde.

Forskellig støtte er givet både lokalt og globalt.
Traditionen tro yder KRK økonomisk støtte til Internationale katastrofer. I 2015 er støtten gået til Nepal samt til humanitær hjælp til flygtningestrømme i Europa. National Fond har i 2015 ydet støtte til ofre for Piteraqén i Tasiilaq.
Lokalafdelingerne har i 2015 haft forskellige aktiviteter, ikke mindst i julemåneden, hvor der er givet mange former for julehjælp. Men behovet for hjælp er også til stede resten af året. Det behov forsøger lokalafdelingerne at imødekomme så godt som kræfterne rækker til.

På www.krk.gl. kan du få meget mere at vide om KRKs aktiviteter og det store arbejde de mange frivillige i KRK udfører i afdelingerne i Qaqortoq, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut og Ilulissat. Du kan også følge KRK og INUA på Facebook

Tak til alle der har bidraget, både ved at være medlemmer, ved frivilligt arbejde og med sponsorbidrag. Vi har fortsat brug for jer alle for at kunne gennemføre vort humanitære arbejde.

Tove Blidorf
Landsformand

 


 

tove blidorf hjFebruar 2015

 

Kære medlemmer

Kalaallit Røde Korsiat siger tak for jeres støtte i året, der er gået, og vil samtidig med vedlagte girokort, erindre om at det er ved at være tiden til igen at betale medlemskontingent.

2014 blev igen et aktivt år med mange spændende udfordringer

 

Lokalafdelingerne
Der er stadig 5 aktive lokalafdelinger. En i Ilulissat, en i Sisimiut, en i Maniitsoq, en i Nuuk og en i Qaqortoq.
Lokalafdelingerne arbejder selvstændigt indenfor Kalaallit Røde Korsiats vedtægter og De 7 principper.

Førstehjælpen
Førstehjælpen er en vigtig del af Kalaallit Røde Korsiats arbejde.
De mange aktiviteter i førstehjælpen giver en god indtægt, der er en stor hjælp til gennemførelse af sociale opgaver. Uddannelse af mennesker i håndtering af fysisk og psykisk førstehjælp er vigtigt for KRK og til gavn for hele Grønland.

Sommerlejren
Den landsdækkende sommerlejr blev i 2014 afholdt i Qaqortoq., hvor der deltog 18 børn og 8 voksne. Sommerlejren var igen i 2014 sponsoreret af AUL, ligesom sommerlejren modtog støtte fra flere andre fonde.

Genbrugsbutikkerne
Den økonomiske nedtur mærkes stadig i de små genbrugsbutikker på kysten. Men den lokale indtægt giver afdelingerne mulighed for at arbejde humanitært.
Genbrugsbutikken i Nuuk er meget populær og velbesøgt, og det er attraktivt at være frivillig der.

Kontoret
Førstesalen i Oles Varehus er indrettet med flere kontorlokaler, fælles mødelokale og IT arbejdsrum. Kalaallit Røde Korsiat lejer lokaler ud til andre NGO organisationer. Visionen er et tættere NGO samarbejde til fordel for det humanitære samarbejde i Grønland.

Formand
Formanden flyttede i 2014 til Nuuk. Det har givet et tættere samarbejde med Landskontoret, men de mange år på kysten, hjælper til et tæt samarbejde med lokalafdelingerne.

Projekter
Projekt ”Unge hjælper Unge” INUA, udvikler sig godt. Projektets økonomi hviler helt i tilskuddet på de 5 mio. kr. som Willumfonden har sponsoreret. INUA er udvidet til også at rumme Qeqertarsuatsiaat, Ilulissat og Aasiaat.

Repræsentantskabsmøde
I november blev der afholdt repræsentantskabsmøde i Nuuk, hvor der blev valgt ny landsbestyrelse.

Vil du vide mere om KRKs, så føg os på www.krk.gl. og på facebook
Her kan du hele tiden blive opdateret om KRKs aktiviteter og det store arbejde, de mange frivillige i KRK udfører i afdelingerne.

Tak til alle, der har bidraget, både ved at være medlemmer, ved frivilligt arbejde og med sponsorbidrag. Vi har fortsat brug for jer alle for at kunne gennemføre vort humanitære arbejde.

 


 

NGO organisationer får kontorfællesskab i ”Oles Varehus” i Nuuk

 

Der var ikke tid til mange overvejelser, da Kalaallit Røde Korsiat i december 2012 fik mulighed for at leje den tidligere butik i ”Oles Varehus.”
På 1.sal gik en større ombygning i gang og mange interesserede organisationer meldte sig som interesserede lejere.
Målet var at indrette et kontormiljø med møde-/kursusfaciliteter, der udover at være til fælles brug, kunne stå til rådighed for andre NGO organisationer som f.eks. Natteravnene og andre, der har behov for et mødested
I dag kan KRK sammen med INUA (ungdomskonsulenten), Neriufiit/Kræftens Bekæmpelse, Foreningen Grønlandske Børn, Retshjælpen IKIU og Transparency Greenland byde velkommen i de nyindrettede kontorlokaler og fællesrum.
Økonomisk har det kun været muligt for Kalaallit Røde Korsiat at gennemføre ombygningen med hjælp fra en række sponsorer, der har givet store rabatter på det håndværksmæssige. Her skal nævnes:
Permagreen, Arssarnerit, Nuuk VVS, Nuuk Gulvservice, Nuuk Byg og SBS Consult og Piorsaavik.
INI har åbnet deres vacantlager for afhentning af møbler til fællesrum, STARK har leveret alle materialer til kostpriser, Usissaat har foretaget flytning med store rabatter, ULO Rengøring har sponsoreret hovedrengøring og papirautomater til toiletter.
Endelig har Tele Greenland sponsoreret fri Internet til husets brugere.
Kalaallit Røde Korsiat ser frem til et udvidet samarbejde mellem frivillige organisationer fremover og det er vores håb at ”Oles Varehus” vil blive omdrejningspunkt for mange spændende initiativer.

 

                   

FRIVILLIG_UP

MEDLEM_UP

 

 

Besøg os på facebook

FB_KNAP

 

Besøg Dansk Røde kors

DRK_KNAP