Inuusuttut NUkittoqAtigiit – unge styrkes i fællesskab (INUA)

 

INUA er en bevægelse under Kalaallit Røde Korsiat (KRK) for alle unge i Grønland.

Navnet INUA udspringer fra et ordspil af navnet Inuusuttut NUkittoqAtigiit.

Ordet INUA har mange betydninger, én af dem er fra gammel grønlandsk tro. At der er en iboende sjæl i alt, her definerer vi det som den iboende sjæl i det frivillige arbejde og den iboende styrke alle unge har.

 

Baggrund

Mange unge mennesker i Grønland vokser op i familier med svære sociale problemer. Det kan være unge mennesker, der føler sig ensomme, ikke er tilfredse med livet eller vokser op i familier med misbrug og vold. Det er unge mennesker, der pga. det svigt de har oplevet i deres liv mangler viden og færdigheder til at administrere deres liv på en sund måde.

Vi er dem der skal gøre en forskel for alle unge i Grønland – i samarbejde med de unge.

 

Vores mål og fremtidsdrøm

Vores overordnede mål er at bidrage til at udsatte børn og unge i Grønland får et bedre liv. Vi ønsker at alle børn skal føle sig anerkendte og som en del af et større fællesskab.

For at opnå dette, har vi opstillet det langsigtede mål, at udvikle en stærkere frivillighedskultur blandt unge under Kalaallit Røde Korsiat. De frivillige skal blive i stand til selvstændigt at identificere, udvikle og administrere sociale, støttende og forebyggende aktiviteter målrettet til og ledet af de grønlandske unge.

Disse aktiviteter skal give flere unge en indsprøjtning af selvtillid, selvværd og nogle færdigheder, som de kan bruge til at skabe flere muligheder og et meningsfuldt liv.

For at opnå dette langsigtede mål, har vi tre delmål:

 

  • At udvikle og styrke organiseringen af unge under Kalaallit Røde Korsiat både på nationalt og regionalt niveau.
  • At udvikle og implementere sociale, støttende og forebyggende aktiviteter for de allermest sårbare unge, og forsøge at sikre en national dækning af aktiviteterne indenfor en efterfølgende projekt periode.
  • At skabe en positiv kultur blandt unge omkring frivilligt arbejde i Grønland inspireret af Ungdommens Røde Kors’ frivilligkultur i Danmark, og Røde Kors’ frivilligkultur globalt.

INUA_frivillig

INUA_medlem

 

INUA_KNAP_KONTAKT_DK
 

Følg os på facebook

FB_KNAP

Besøg Ungdommens Røde Kors

INUA_URK_KNAP