Velkommen til Kalaallit Røde Korsiat

Rauði krossinn á Íslandi – Islands Røde Kors støtter Sårbarhedsanalyse i Grønland

Der er underskrevet en samarbejdsaftale mellem IRC og KRK, der betyder at IRC støtter gennemførelse af sårbarhedsanalysen med 613.000 kr.

Sårbarhedsanalysen, en videnskabelig undersøgelse som Kalaallit Røde Korsiat igangsatte i februar i år, er nu på vej ind i næste fase.

Første fase var en telefonsurvey, hvor i alt 970 tilfældigt udtrukne personer hen over sommeren har besvaret en række spørgsmål om sårbare grupper udformet af undersøgelsens 3 forskere i samarbejde med undersøgelsens styregruppe. De 3 forskere er MarieKathrine Poppel, Steven Arnfjord og Birger Poppel. Telefonsurveyen er udført af HS-analyse.

Den 1. september 2017 gennemgik forskerne og styregruppen i fællesskab resultaterne fra telefonsurveyen, som vil indgå i undersøgelsens næste fase. I de kommende måneder vil en række nøglepersoner i Nuuk og på kysten blive bedt om at besvare en række spørgsmål, der kan lede undersøgelsen nærmere ind på hvilke strukturer og påvirkninger, der kan føre til at børn, unge og voksne får det svært. Sideløbende vil forskerne lede en række interviews med fokusgrupper i Nuuk og på kysten i Syd-, Nord- og Østgrønland.

I løbet af hele undersøgelsesperioden arbejder en af forskerne med at samle de fakta fra tidligere undersøgelser, som kan være med til at underbygge Sårbarhedsanalysens resultater.

Sårbarhedsanalysens styregruppe består af: Lissi Olsen og Karo Thomsen Fleischer, KRK, Stine Egede, Anna Kuitse Kuko, Storm Ludvigsen, Aviâja Egede Lynge, Kurt Skjønnemann Pedersen, samt Jess G. Berthelsen og Henrik Leth.

10 nye instruktører i psykisk førstehjælp

Torsdag d. 25.02. bestod 10 nye aspiranter prøven som Instruktør i psykisk førstehjælp efter at have været på 24 timers kursus i Nuuk. Det er et krævende kursus, der stiller store følelsesmæssige krav til deltagerne. De nye instruktører er uddannet til at undervise...

10 førstehjælpsinstruktører har fået opdateret deres uddannelse

KRK går ikke på kompromis når det handler om at redde liv. Derfor var 10 førstehjælpsinstruktører samlet til et 8 timers kursus i Nuuk i weekenden for at få opdateret deres instruktøruddannelse med den sidste nye viden inden for førstehjælp i Europa. Deres uddannelse...

Ny bestyrelse i KRK Nuuk

Det var en glad bestyrelse der d. 05.04. hold konstituerende møde efter generalforsamling d. 2. marts. då. Glæden skyldes ikke mindst den fantastisk flotte resultat af årets omsætning i 2015 hvor KRK Nuuk  kom ud af året  med en rekordstor omsætning på kr. 1.241.000,...

Ny bestyrelse i Sisimiut afdeling

På generalforsamling d. 18.02.16 blev der valgt ny bestyrelse: Formand: Johannes Ujo Müller Næstformand: Tupaarnaq Lennert Kasserer: Birgithe Johansen Sekretær: Jens Peter Møller Medlemmer: Jens Lennert og Ingegerd

Når katten er ude…

Sådan ser der ud på KRKs kontor når de "gamle" er gået hjem. Dejligt at se de unge frivillige på slap...

De venner du ikke kender…

...møder du som frivillig i din genbrugsbutik Der mangler altid nye frivillige, der har lyst til at lægge et par timers arbejde hver uge i genbrugsbutikken. Lige nu er det et stort problem i Nuuk, men der er også altid brug for ledige hænder i Ilulissat, Qaqortoq,...

KRK-INUA vil blive ved med at gøre en forskel for udsatte unge

Alle unge har en styrke, og flere og flere unge vælger at bruge den styrke til at hjælpe andre unge gennem frivilligt engagement i KRK-INUA. I weekenden den 18-20. marts gennemførte 4 unge fra Aasiaat årets anden grundtræning, og de nu klar til at tage del i...

KRK-INUA familien er endnu en gang vokset

Alle unge har en styrke, og flere og flere unge vælger at bruge den styrke til at hjælpe andre unge gennem frivilligt engagement i KRK-INUA. I weekenden gennemførte fem unge fra Nuuk årets første grundtræning, og de nu klar til at tage del i KRK-INUA’s arbejde for...

KRK modtager projekttilskud fra

TIPS OG LOTTO

KRK modtager løbende støtte fra

Kontakt os (krk@krk.gl)

7 + 3 =