Genbrugsbutikken i landets tredje største by, Ilulissat, lukker ned grundet mangel på lokaler!

Kalaallit Røde Korsiats afdeling i Ilulissat har eksisteret siden 1980, men har efter to forgæves indkaldelser til generalforsamling i afdelingen set sig nødsaget til at nedlægge bestyrelsen og lukke afdelingen. Det sker grundet manglende fremmøde og interesse for at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Den afgående bestyrelse, med Regine Biilmann og Bodil Davidsen i spidsen, har i en årrække kæmpet for at give genbrugsbutikken bedre fysiske rammer end i den forfaldne barak, de gennem de sidste mange år har været henvist til at leje af en af byens private butiksdrivende. Genbrugsbutikken har ikke indlagt vand og den bærer præg af manglende vedligeholdelse og angreb af skimmelsvamp. Igennem årene har bestyrelsen på forskellig vis forsøgt at finde egnede lokaler, bla. ved henvendelse til de forskellige kommunalbestyrelser genne tiderne men dog uden resultat. Nu har bestyrelsen ikke længere energien til at blive ved med at kæmpe for at finde ordentlige lokaler. Det har trættet bestyrelsen i en sådan grad, at det ikke kun er butikken, der lukker men også bestyrelsen der takker af. Det er med sorg i hjertet, at de lukker afdelingen, da de har været aktive medlemmer af og frivillige i afdelingen i mere end 20 år.

Lukning af genbrugsbutikken får den konsekvens, at studerende – og andre med lave indkomster – ikke længere har mulighed for at købe tøj til sig selv og familien for billige penge. Samtidig er det med til at understøtte ”brug og smid væk-kulturen”. For bygderne i Avannaata Kommunia betyder det også at de fremover ikke vil modtage forsendelser af især børnetøj til fordeling i bygden. Da afdelingen lukker ned, vil der heller ikke blive uddelt julehjælp i Ilulissat i årene fremover.

Skulle der være nogen i Ilulissat som har lysten til at genskabe genbrugsbutikken i Ilulissat eller på anden vis føre Røde Kors’ humanitære arbejde i Ilulissat videre kan de regne med at få opbakning, rådgivning og støtte både fra Landsorganisationen og fra den afgående bestyrelse.

 

 

KRK modtager projekttilskud fra

TIPS OG LOTTO

KRK modtager løbende støtte fra

Kontakt os (krk@krk.gl)

1 + 3 =