Prisen som året førstehjælper

Det er med stor glæde at Kalaallit Røde Korsiat uddeler prisen som årets førstehjælper i 2019 til 2 personer – Caroline Hartmann Hansen og Henni Pedersen.

De fandt og hjalp i starten af november den 19-årige Aputsiaq, som fik en blodprop lige efter han havde været i bad. Han kunne ikke tale og kunne ikke bruge den højre side af sin krop. Han kunne derfor ikke kalde på hjælp. Kvinderne Caroline og Henni var i et andet rum i huset og hørte ikke at Aputsiaq faldt om. Hunden i huset forstod Aputsiaq havde brug for hjælp og kradsede på døren til det værelse hvor Caroline og Henni sov. De vågnede og hørte Aputsiaq stønne om hjælp.

De fandt ham på gulvet og stillede ham spørgsmål som han kunne svare på med nik, hvorefter de hurtigt fik ringet efter en ambulance.

Førstehjælpsudvalget har begrundet valget i de to unges menneskers hurtige og relevante handlinger gjorde en stor forskelog førte til mindre lidelse og bedre muligheder for at Aputsiaq kan genvinde sin førlighed.

Formand for førstehjælpsrådet Julie S. Bendtsen uddyber udvælgelsen:

” Vi har valgt at hædre de to 21årige kvinder og besluttet at de skal dele førstehjælperprisen på 10.000 kr. Dette er baseret på at personerne bevarede overblikket, var hurtige, relevante og handlekraftige og derved gjorde en stor forskel for at redde liv og mindske lidelse.

Førstehjælpsudvalget ønsker derved at anerkende de unge kvinder og motiverer andre unge til at kunne og yde førstehjælp. Det er utrolig vigtigt at også unge mennesker i vores samfund kender til førstehjælp og kan yde en vigtig og handlekraftig indsats når ulykken er ude.”

Kalaallit Røde Korsiats vision er at hver 2. borger i Grønland kan førstehjælp. Dette er utrolig vigtigt i et samfund hvor der kan være langt til professionel hjælp og hurtig kompetent handling kan redde liv. Derfor kan Kalaallit Røde Korsiat hvert år udnævne årets førstehjælper og tildele en pris på 10.000 kr. Denne pris deles nu af de to handlekraftige unge kvinder.