Instruktør i psykisk førstehjælp

Formål
Formålet med kurset er at give deltagerne den viden, de færdigheder og holdninger, der gør dem stand til at virke som instruktører overfor voksne kollegaer der kommer i kontakt med personer med stress- og krisereaktioner.

Mål
Ved uddannelsens afslutning skal deltageren have udvidet kendskab til:
• Grundlæggende viden omkring stress- og kriseteori
• De fysiologiske påvirkninger ved stress og krise
• De etiske principper for samtale med mennesker i krise
Samt have udvidet forståelse for:
• Krisers indhold og forløb
• Behov for andre henvisningsmuligheder

 

Hent kursusopslag her

Hent ansøgningsskema her

KRK modtager projekttilskud fra

TIPS OG LOTTO

KRK modtager løbende støtte fra

Kontakt os (krk@krk.gl)

6 + 4 =