Velkommen til Kalaallit Røde Korsiat

Rauði krossinn á Íslandi – Islands Røde Kors støtter Sårbarhedsanalyse i Grønland

Der er underskrevet en samarbejdsaftale mellem IRC og KRK, der betyder at IRC støtter gennemførelse af sårbarhedsanalysen med 613.000 kr.

Sårbarhedsanalysen, en videnskabelig undersøgelse som Kalaallit Røde Korsiat igangsatte i februar i år, er nu på vej ind i næste fase.

Første fase var en telefonsurvey, hvor i alt 970 tilfældigt udtrukne personer hen over sommeren har besvaret en række spørgsmål om sårbare grupper udformet af undersøgelsens 3 forskere i samarbejde med undersøgelsens styregruppe. De 3 forskere er MarieKathrine Poppel, Steven Arnfjord og Birger Poppel. Telefonsurveyen er udført af HS-analyse.

Den 1. september 2017 gennemgik forskerne og styregruppen i fællesskab resultaterne fra telefonsurveyen, som vil indgå i undersøgelsens næste fase. I de kommende måneder vil en række nøglepersoner i Nuuk og på kysten blive bedt om at besvare en række spørgsmål, der kan lede undersøgelsen nærmere ind på hvilke strukturer og påvirkninger, der kan føre til at børn, unge og voksne får det svært. Sideløbende vil forskerne lede en række interviews med fokusgrupper i Nuuk og på kysten i Syd-, Nord- og Østgrønland.

I løbet af hele undersøgelsesperioden arbejder en af forskerne med at samle de fakta fra tidligere undersøgelser, som kan være med til at underbygge Sårbarhedsanalysens resultater.

Sårbarhedsanalysens styregruppe består af: Lissi Olsen og Karo Thomsen Fleischer, KRK, Stine Egede, Anna Kuitse Kuko, Storm Ludvigsen, Aviâja Egede Lynge, Kurt Skjønnemann Pedersen, samt Jess G. Berthelsen og Henrik Leth.

Nye instruktører i psykisk førstehjælp

15 kursister startede tirsdag d. 14. marts på et tredages kursus i psykisk førstehjælp. Kurset, der  varer 24 timer, afholdes for 6. gang i Nuuk   Der er ingen tvivl om at viden om psykisk førstehjælp har stor betydning i dagens Grønland, hvor psykiske reaktioner på...

Nyt samarbejde om salg af hjertestartere

KRK har indgået samarbejde med MediDyne i Danmark om distribuering og salg af Zoll AED Plus i Grønland. Det betyder at samarbejdet med Heart2start er ophørt. KRK vil dog fortsat servicere de hjertestartere omkring 60 hjertestartere, der til dato er solgt i Grønland....

Ny bestyrelse i Ilulissat Lokalafdeling

Efter generalforsamling i Ilulissat Lokalafdeling af Kalaallit Røde Korsiat ser bestyrelsen ud som følger: Formand: Regine Biilmann mia@greennet.gl Næstformand: Bodil Davidsen Kasserer: Karo Thomsen Fleischer Sekretær: Birthe Fencker Medlemmer: Mette S Jensen Revisor:...

Konference om genbrug i Sisimiut

For anden gang inviterer Kalaallit Røde Korsiat frivillige fra KRKs genbrugsbutikker til konference. I 2012 blev konferencen holdt i Nuuk. Denne gang har landsbestyrelsen valgt at holde mødet i Sisimiut. Formålet med konferencen er at give de frivillige fra KRKs...

Workshop for unge frivillige i INUA, Kalaallit Røde Korsiat

KRK-INUA afholdt denne weekend strategi- og idéworkshop med i alt 18 unge frivillige. Workshoppen blev afholdt i Nuuk og der var frivillige med fra i alt 5 byer: Aasiaat, Ilulissat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq. De unge frivillige skulle dele deres drømme om INUA og...

Ungdommen har aldrig været bedre rustet til at hjælpe sig selv

Frivillige fra hele landet har brugt deres ferie på at blive bedre til at hjælpe udsatte unge:  ”Vi har fået ny viden og samtidig lært hvordan vi kan bruge den i vores arbejde med udsatte unge” udtalte en af de frivillige efterfølgende. 11 frivillige fra Nuuk,...

KRK modtager projekttilskud fra

TIPS OG LOTTO

KRK modtager løbende støtte fra

Kontakt os (krk@krk.gl)

15 + 9 =