Velkommen til Kalaallit Røde Korsiat

 

 

 

Ny næstformand i KRK

På ekstraordinært landsbestyrelsesmøde d. 28.11.17 blev der udpeget ny næstformand i KRK

Ujo Müller, der har være næstformand i landsforeningen siden 2014 valgte at udtræde af bestyrelsen af personlige årsager.

Grethe G. Nielsen fra KRK Qaqortoq overtager næstformandsposten efter Ujo.

Grethe har været formand for KRK Qaqortoq siden 2014 og blev valgt ind som bestyrelsesmedlem i Landsbestyrelsen i 2014.

Grethes store erfaring med bestyrelsesarbejde er en gevinst for KRK.

Samtidig siger vi tak til Ujo, der har været næstformand i KRK Landsbestyrelse siden 2014.

Nye instruktører i psykisk førstehjælp

15 kursister startede tirsdag d. 14. marts på et tredages kursus i psykisk førstehjælp. Kurset, der  varer 24 timer, afholdes for 6. gang i Nuuk   Der er ingen tvivl om at viden om psykisk førstehjælp har stor betydning i dagens Grønland, hvor psykiske reaktioner på...

Nyt samarbejde om salg af hjertestartere

KRK har indgået samarbejde med MediDyne i Danmark om distribuering og salg af Zoll AED Plus i Grønland. Det betyder at samarbejdet med Heart2start er ophørt. KRK vil dog fortsat servicere de hjertestartere omkring 60 hjertestartere, der til dato er solgt i Grønland....

Ny bestyrelse i Ilulissat Lokalafdeling

Efter generalforsamling i Ilulissat Lokalafdeling af Kalaallit Røde Korsiat ser bestyrelsen ud som følger: Formand: Regine Biilmann mia@greennet.gl Næstformand: Bodil Davidsen Kasserer: Karo Thomsen Fleischer Sekretær: Birthe Fencker Medlemmer: Mette S Jensen Revisor:...

Konference om genbrug i Sisimiut

For anden gang inviterer Kalaallit Røde Korsiat frivillige fra KRKs genbrugsbutikker til konference. I 2012 blev konferencen holdt i Nuuk. Denne gang har landsbestyrelsen valgt at holde mødet i Sisimiut. Formålet med konferencen er at give de frivillige fra KRKs...

Workshop for unge frivillige i INUA, Kalaallit Røde Korsiat

KRK-INUA afholdt denne weekend strategi- og idéworkshop med i alt 18 unge frivillige. Workshoppen blev afholdt i Nuuk og der var frivillige med fra i alt 5 byer: Aasiaat, Ilulissat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq. De unge frivillige skulle dele deres drømme om INUA og...

Ungdommen har aldrig været bedre rustet til at hjælpe sig selv

Frivillige fra hele landet har brugt deres ferie på at blive bedre til at hjælpe udsatte unge:  ”Vi har fået ny viden og samtidig lært hvordan vi kan bruge den i vores arbejde med udsatte unge” udtalte en af de frivillige efterfølgende. 11 frivillige fra Nuuk,...

KRK modtager projekttilskud fra

TIPS OG LOTTO

KRK modtager løbende støtte fra

Kontakt os (krk@krk.gl)

9 + 15 =