Vision

Alt Røde Kors arbejde hviler på syv grundlæggende principper:

Medmenneskelighed
Upartiskhed
Neutralitet
Uafhængighed
Frivillighed
Enhed
Almengyldighed

 

Ud fra det er Kalaallit Røde Korsiats vision og idegrundlag:
  • Gennem frivillig indsats at afhjælpe menneskelig nød, lidelse og diskrimination.
  • Vi har fokus på vores humanitære indsats i verden og vores sociale indsats i Grønland.
  • Vi identificerer de mest sårbare og sikrer, at aktiviteter er målrettet mod dem.
  • Vi gør det gennem vores kerneaktiviteter, som er genbrugsbutikker og førstehjælp, samt gennem forskellige sociale aktiviteter.
  • Vi har fokus på at vores vision og idegrundlag når ud til hele Grønland med henblik på oprettelse af flere lokalafdelinger og dermed flere sociale aktiviteter, der udløses af lokale behov og lokalafdelingernes muligheder.

Enhed

Der kan kun være ét Røde Kors-selskab i hvert land. Selskabet skal være åbent for alle og skal kunne udføre sit humanitære arbejde i hele landet.