Historien om Kalaallit Røde Korsiat

Dansk Røde Kors havde længe set et behov for at yde hjælp til forskellige områder i Grønland, men først i 1949 besluttede man i Dansk Røde Kors at der skulle laves 3 børnehjem og  bevilgede 700.000 kr. til formålet. Der blev lavet børnehjem i byerne Nuuk, Aasiaat og Qaqortoq. Primært var det til forældreløse børn og børn hvis forældre var tuberkuloseramte. Børnehjemmene blev foræret til Landsrådet i 1967.

I 1973 besluttede Dansk Røde Kors at satse på førstehjælpsundervisningen, hvor man tilpassede materialet til de grønlandske forhold og fik det oversat. Samme år blev ca. 20 sundhedshjælpere inviteret til at uddanne sig som instruktører i førstehjælp.

Røde Kors startede allerede i 70’erne med at have afdelinger i flere af byerne i Grønland og i 1992 besluttede man, at Grønland skulle have sin egen Røde Kors forening med navnet Kalaallit Røde Korsiat.

Kalaallit Røde Korsiat blev stiftet d. 5. september som en selvstændig afdeling under Det Danske Røde Kors, og har været det lige siden.