Bliv frivillig i
Kalaallit Røde Korsiat

Bliv en del af verdens største humanitære organisation og vær med til at gøre en kæmpe forskel for udsatte mennesker både lokalt og internationalt

Velkommen i verdens største humanitære orginisation

Som ny frivillig har du først en dialog med den lokale frivillige leder i Kalaallit Røde Korsiat, hvor I taler om dine forventninger og muligheder for at være frivillig.
Lederen informerer ved samme lejlighed om den konkrete aktivitet, du har vist interesse for og hvordan du kan engagere dig og bidrage til Røde Kors’ lokale frivillige aktiviteter.

Jeres dialog slutter med at I indgår en Røde Kors-aftale om frivillig indsats. I aftalen får skrevet de gensidige forventninger til samarbejdet ned og samtidig registrer vi dig og dine data, så du får lokale tilbud og nyheder. Røde Kors-aftalen kan til hver en tid ændres eller opsiges. Husk at fortælle os om ny adresse, telefon eller mail, så vi altid har de rigtige oplysninger.

Som frivillig kan du forvente, at vi i Kalaallit Røde Korsiat:

• Tager godt imod dig og forsøger at møde dine ønsker til din frivillige indsats.
• Sikrer dig en frivillig kontaktperson for den aktivitet, du engagerer dig i.
• Informerer dig om Røde Kors’ nationale og internationale arbejde.
• Skaber et trygt arbejdsmiljø, forsikrer dig under udførelsen af dine frivillige opgaver og forebygger ulykker i forhold til din frivillige indsats.
• Inviterer dig ind i et socialt Røde Kors-fællesskab med mulighed for nye kontakter og plads til at bruge dine kompetencer. 

Kalaallit Røde Korsiat forventer af dig, at du som frivillig:

• Bidrager til at forbedre livet for mennesker i sårbare situationer.
• Respekterer Røde Kors’ værdier og principper.
• Afsætter tid til introduktion til den aktivitet, du er frivillig i.
• Følger de rammer og vejledninger, som gælder for aktiviteten.
• Er med til at sikre et trygt og sikkert arbejdsmiljø.
• Bidrager med dine ideer, viden og kompetencer til udviklingen af Røde Kors’ frivillige aktivitet.
• Tager kontakt til din aktivitetsleder, hvis du oplever vanskeligheder, eller opgaven ikke lever op til dine forventninger, så I sammen kan finde løsninger.
• Er en god ambassadør for Kalaallit Røde Korsiat og de værdier, vi står for.

Røde Kors er en af de største frivillige humanitære organisationer i Verden, og der er et væld af muligheder for at bidrage som frivillig.

Upartiskhed

Røde Kors yder hjælp uden hensyn til nationalitet, race, religion, overbevisning, klasse eller politiske holdninger. Røde Kors stræber efter at mildne menneskers lidelser og handler kun ud fra deres behov og hjælper dem først, der er i størst nød.