Lær førstehjælp og red liv

I Røde Kors arbejder vi for, at hver anden i Grønland kan førstehjælp.

En hurtig førstehjælpsindsats kan være med til at redde liv – og at reducere ulykkens omfang og mindske traumer. Når du lærer førstehjælp, bliver du en af dem, der kan være med til at gøre en verden til forskel for et andet menneske.

Når du køber kurset hos os, så hjælper du på flere niveauer – al overskud fra salget går nemlig direkte til vores sociale indsatser i Grønland og humanitære internationale indsatser.

Almengyldighed

Røde Kors er en verdensomspændende bevægelse, i hvilken de nationale Røde Kors-selskaber har samme status og sammen ansvar og pligt til at hjælpe hinanden.

Førstehjælpsudvalget

Førstehjælpsudvalget er et udvalg nedsat under Landsbestyrelsen.
Udvalget har ansvar for udvikling og kvalitetssikring af førstehjælpen i Grønland. Formanden for førstehjælpsudvalget har, i samarbejde med Landsbestyrelsen, det overordnede ansvar for udvalgets arbejde.

 

Udvalget består af:

Julie Senderovitz Bendtsen, formand & instruktørtræner

Ole Bourup, instruktørtræner

Olav Øfverlind Pedersen, faglig konsulent & instruktørtræner

Eksterne konsulenter:

Kunuunnguaq Olsen, Maniitsoq

Retningslinjer for instruktører under Kalaallit Røde Korsiat

Der gælde følgende retningslinjer vedr. afholdelse af førstehjælpskurser, uddannelse af- og opdatering af instruktører.

Alle vores instruktører:
  • er registreret i KRK og RKs database og opdaterer deres uddannelse indenfor 5 år
  • kan udstede DFRs kursusbeviser, der også er gældende i Danmark og Europa
  • aflønnes ved kurser afholdt i KRK regi med en timesats på kr. 350,00

Læs om udvalgets formål, visioner og opgaver her