Organisering i Kalaallit Røde Korsiat

Kalaallit Røde Korsiat er en demokratisk medlemsorganisation, der består af lokale afdelinger, der hver har en bestyrelse. Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors.

Hvert andet år samles repræsentanter for de lokale afdelinger til et repræsentantskabsmøde, der er den øverste beslutningsmyndighed i KRK. Dette møde kaldes repræsentantskabet og det er her der træffes beslutninger, der kræver ændringer af vedtægterne, og vælges en landsbestyrelse. Imellem landsmøderne varetager hovedbestyrelsen ledelsen KRK.

Vores sekretariat – i daglig tale landskontoret – ligger i Nuuk. Medarbejdere og ledelse fungerer som service for afdelingerne og foreningen, og landskontoret driver derudover førstehjælpsaktivitetersamt kurser for frivillige.

Røde Kors internationalt

Inklusiv Danmark, har 191 lande et nationalt Røde Kors- eller Røde Halvmåne-selskab. Alle landene har underskrevet Genéve-konventionerne. Selskaberne arbejder nationalt og så vidt muligt også internationalt.

Røde Kors og Røde Halvmåne er to betegnelser for den samme organisation.
Den internationale Røde Kors Komité (ICRC) arbejder i krise-, konflikt- og krigssituationer. Genève-konventionerne giver ICRC mandat til på eget initiativ at arbejde i krigsførende lande. ICRC blev stiftet i 1863 og har hovedsæde i Genève.
Det internationale Forbund af Røde Kors- og Røde Halvmåne-selskaber (IFRC) er paraplyorganisation for de 191 nationale selskaber. Forbundet samarbejder med ICRC og de nationale selskaber i forbindelse med katastrofer og udviklingshjælp. Forbundet blev stiftet i 1919.

Landskontoret

 

Kalaallit Røde Korsiat
H.J. Rinksvej Blok 3/007
Postboks 1630
3900 Nuuk

Telefon 32 18 00
e-mail:  krk@krk.gl

Sekretariatschef :
Betina Petersen

Træffetider:
Mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00

Bestyrelsen

 

Fg. Landsformand:

Agathe S Rafaelsen (Aasiaat)

Næstformand:

Jens Peter Møller (Sisimiut)

Kasserer:

Lilian Aronsen (Sisimiut)

Medlemmer:

Ovesine Hansen (Aasiaat)

Suppleanter:

Nina Kreutzmann Jørgensen (Nuuk)