Psykisk førstehjælp og medmenneskelig støtte

På et tidspunkt i livet vil vi alle opleve det man kan kalde en traumatisk krise. For eksempel ved alvorlig sygdom eller dødsfald, skilsmisse, ulykker eller arbejdsløshed. Mange mennesker forsøger at fortrænge den pludseligt opståede, ubehagelige situation – og lader som ingenting. De erkender kort og godt ikke at de tværtimod har brug for at blive anerkendt og lyttet til og opleve nærvær og omsorg.

Det er netop derfor Kalaallit Røde Korsiat har udarbejdet instruktør kurser i psykisk førstehjælp. På den måde ønsker vi at udbrede viden om sorgens og krisens ansigt og forløb, samt hvad vi som almindelige mennesker kan gøre for at hjælpe og støtte vores pårørende, kollegaer og venner.

Kalaallit Røde Korsiats mål er at kurserne i psykisk førstehjælp vil styrke den enkelte og samfundet, når behovet er der. Vi kan alle hjælpe til her og nu, men vi skal vide hvordan. Vi kan alle være med til at gøre en forskel.

Du kan få orden i kaos ved at sætte ord på dine tanker og følelser

Læs mere om at blive instruktør i psykisk førstehjælp.

Du kan få orden i kaos ved at sætte ord på dine tanker og følelser

Læs mere om at blive instruktør i psykisk førstehjælp.

Tunge og besværlige hændelser bliver lettere hvis de bliver delt med andre

Læs mere om vores kurser i psykisk førstehjælp.

Alle kan hjælpe alle

I Kalaallit Røde Korsiat mener vi, at alle kan hjælpe alle, da dét at anerkende, lytte og give nærvær og omsorg er almenmenneskelige ressourcer, der blot skal aktiveres.

Kalaallit Røde Korsiat ønsker med kurserne – og det man kunne kalde den psykiske tyngdelov – at lade anerkendelse, opmærksomhed, nærvær og omsorg fra pårørende og netværk, være faktorer der hjælper mennesker i forbindelse med en traumatisk krise.

Som en del af kurserne indgår den vanskelige samtale, hvor udgangspunktet er kursisternes egne oplevelser. Derved får kursisten et nyttigt redskab når han står over for en person der har behov for psykisk førstehjælp og medmenneskelig støtte.

 Ingen må stå alene i en traumatisk krise.

Tunge og besværlige hændelser bliver lettere hvis de bliver delt med andre

Læs mere om vores kurser i psykisk førstehjælp.