Kalaallit Røde Korsiat sætter fokus på psykisk førstehjælp

8. maj, 2020

8. maj er international Røde Kors dag og over hele verden fejrer man et fællesskab baseret på frivillighed og medmenneskelighed. Siden stiftelsen i 1863 har førstehjælp været en af Røde Kors’ kernekompetencer og Røde Kors har tilbudt førstehjælpsuddannelse i Grønland siden 1973.

Derfor er vi stolte af at kunne præsentere et vigtigt førstehjælpskursus: Psykisk førstehjælp. På kurset lærer man hvordan man kan gøre en forskel når et andet mennesker pludselig udsættes for et traume, krise eller sorg, hvor man som borger kan være med til at gøre en forskel.
Når mennesker mister én, der står dem nær, kommer ud for et ulykkestilfælde eller en anden voldsom begivenhed, vil de fleste opleve en række stærke reaktioner. Dette kursus giver viden og kompetencer til hvordan man kan hjælpe sine venner, familie, kollegaer eller andre. Dette er væsentlige kompetencer som er vigtige at have både i krisesituationer og i samfundet generelt.
Kallalit Røde Korsiat uddannede i martsmåned instruktører i psykisk førstehjælp, som kan undervise i dette på egne arbejdspladser, men også for Kalaallit Røde Korsiat. Det er en ny satsning som vi glæder os meget til at komme ud med.

Landsformand Christina Tønder Bell udtaler:

”Vi mener at psykisk førstehjælp er mindst lige så vigtigt som fysisk førstehjælp. Vi lever i et samfund, hvor det er vigtigt, at vi kan være der for hinanden og støtte hinanden i svære tider. Med kurset i psykisk førstehjælp vil Kalaallit Røde Korsiat være med til at løfte kompetenceniveauet i samfundet og styrke den mentale sundhed”.

Du kan også redde liv

I Kalaallit Røde Korsiat arbejder vi for, at hver anden borger i Grønland skal kunne førstehjælp. En hurtig førstehjælpsindsats kan være med til at redde liv – og til at reducere en ulykkes omfang og mindske traumer! Kalaallit Røde Korsiat udbyder en række forskellige kurser i førstehjælp og har udviklet førstehjælpskurser særligt til det arktiske klima.
Når man køber et kursus, hjælper man på flere måder. Man får kompetencer som kan være med til at gøre en verden til forskel for et andet menneske og samtidigt går al overskud fra salg af førstehjælp direkte til vores sociale arbejde i Grønland og internationale humanitære indsatser.

Læs mere på http://www.krk.gl/foerstehjaelpskurser/

Baggrund om Kalaallit Røde Korsiat

Kalaallit Røde Korsiat har til september været med til at gøre en forskel i Grønland i 28 år, og består aktuelt af en landsforening, 7 afdelinger med 6 genbrugsbutikker og 5 ungdomsafdelinger. Bortset fra 3 ansatte på landskontoret er alle kræfter frivillige. Foreningens økonomi er baseret på fonde og salg af førstehjælpskurser- og materiale. Vi har i 2020 gang i mange spændende og vigtige programmer og projekter, eksempelvis ungdomsarbejdet INUA, Corona hjælpenetværk og Fortæl for Livet – en indsats for ældre ensomme.

For mere information kontakt:

Landsformand Christina Tønder Bell på formand@krk.gl / 55 56 42
Landskontoret, på krk@krk.gl / 32 18 00

Kurser i psykisk førstehjælp
Kurser i psykisk førstehjælp

KRK kan desværre ikke tilbyde kurser i psykisk førstehjælp på nuværende tidspunkt. Vi er i gang med at opdatere instruktørerne i nye guidelines og retningslinjer. Vi melder endeligt ud på...

Læs mere
Sparsom bemanding i september
Sparsom bemanding i september

Vi er sparsomt bemandet i september måned. Du er velkommen til at kontakte os via mail på krk@krk.gl men vær opmærksom på der at må forventes længere sagsbehandlingstid.Vi vender tilbage...

Læs mere

Bliv frivillig

Bliv medlem

Vælg mellem: