Nødhjælp til de katastroferamte i Uummannaq

25. jun, 2017

Oversigt over midler tilført Kalaallit Røde Korsiats nødhjælpsarbejde i Uummannaq

Røde Kors i Danmark703.250,00
Tilstedeværelse i Uummannaq, rejser, ophold ol
Ole Kirks Fond250.000,00
Enok Poulsen koncert42.000,00
Bank Nordik120.837,00
Øremærket børnefamilier, børn og unge412.837,00
KRK Hjælpefond100.000,00
Sigguk A/S100.000,00
GE10.000,00
Air Greenland200.000,00
Røde Kors Færøerne205.000,00
Kommune Kujalleq50.000,00
Katastrofeindsamling5.407,00
KRK Qaqortoq10.000,00
Gigtforeningen3.568,00
Ice Trawl100.000,00
Støttekoncert Katuaq84.800,00
Danske Andelskasser10.000,00
Indsamlingsbøsse Genbrug500,00
GU koncert mærket KRK Uummannaq11.070,00
Nødhjælp generelt890.345,00

Der er i alt tilgået KRKs hjælpefond omkring 2 mio. kr.

Eksempler på brug af midler:

Tilstedeværelse af projektkoordinator samt frivillige i Uummannaq fra 17.07. – 18.08.

Leje af- og drift af lokaler til at imødekomme henvendelser

Udstedelse af ugentlige rekvisitioner til indkøb af fornødenheder i KNI i en periode fra d. 20.07. – 31.08.

Støtte til rejser til pårørende til de omkomne

Psykologhjælp og kurser i psykisk førstehjælp

Dækning af udgifter til akut indkøb af møbler og andet bohave

Støtte til flere koncerter og andre arrangementer for børn og familier i Uummannaq i samarbejde med private og foreninger i Uummannaq

Bank Nordik´s midler, der er doneret af banken og bankens kunder, er efter bankens ønske, givet som støtte til særlige arrangementer for børn og unge i december i samarbejde med forebyggelseskonsulenten i Uummannaq.

Den særlige indsamlingskonto i Grønlandsbanken, der sammen med Tele Greenlands SMS indsamling indbragte kr. 1.8 mio. Det er penge der er doneret af borgere, foreninger og virksomheder i Grønland.  Beløbet er ubeskåret overført til dækning af indkøb af mistet fangstudstyr i samarbejde med kommune og Selvstyre. De 1.8 mio. kr er ikke medregnet i midler tilgået KRK

En anonym fond i Danmark har bidraget med 1 mio. til indkøb af mistet fangstudstyr til fritidsfangere. Det beløb er heller ikke medregnet i midler tilgået KRK

Bliv frivillig

Bliv medlem

Vælg mellem: