Generalforsamling i Nuuk Lokalafdeling

Generalforsamling i Nuuk Lokalafdeling

Nuuk lokalafdeling indkalder herved til generalforsamling Onsdag, den 24. februar 2021 kl. 17.00 i Imaneq 41, mødelokale Dagsorden:• Valg af dirigent• Beretning om afdelingens virksomhed• Regnskab for 2020• Indkomne forslag• Valg til bestyrelse og suppleanter• Valg af...
Ny landsbestyrelse i Kalaallit Røde Korsiat

Ny landsbestyrelse i Kalaallit Røde Korsiat

Kalaallit Røde Korsiat har holdt sit repræsentantskabsmøde. Grundet rejserestriktioner, så måtte der tages helt nye mødeformer i brug, og de frivillige mødtes derfor digitalt. Til mødet blev foreningens visioner for de næste to år drøftet og besluttet. Dette er rammen...