Generalforsamling i Nuuk Lokalafdeling

13. feb, 2021

Nuuk lokalafdeling indkalder herved til generalforsamling

Onsdag, den 24. februar 2021 kl. 17.00 i Imaneq 41, mødelokale

Dagsorden:
• Valg af dirigent
• Beretning om afdelingens virksomhed
• Regnskab for 2020
• Indkomne forslag
• Valg til bestyrelse og suppleanter
• Valg af revisor og suppleant
• Eventuelt

Der vil være mulighed for servering af kaffe og the.

VEL MØDT
Bestyrelsen

PRESSEMEDDELELSE
PRESSEMEDDELELSE

Kalaallit Røde Korsiat landsindsamling for krigsofrene i Ukraine Invasionen i Ukraine betyder at millioner af mennesker har mistet familie, hjem og alt det de kender som deres dagligdag. Røde Kors...

Læs mere

Bliv frivillig

Bliv medlem

Vælg mellem: