Generalforsamling i Nuuk Lokalafdeling

13. feb, 2021

Nuuk lokalafdeling indkalder herved til generalforsamling

Onsdag, den 24. februar 2021 kl. 17.00 i Imaneq 41, mødelokale

Dagsorden:
• Valg af dirigent
• Beretning om afdelingens virksomhed
• Regnskab for 2020
• Indkomne forslag
• Valg til bestyrelse og suppleanter
• Valg af revisor og suppleant
• Eventuelt

Der vil være mulighed for servering af kaffe og the.

VEL MØDT
Bestyrelsen

Kurser i psykisk førstehjælp
Kurser i psykisk førstehjælp

KRK kan desværre ikke tilbyde kurser i psykisk førstehjælp på nuværende tidspunkt. Vi er i gang med at opdatere instruktørerne i nye guidelines og retningslinjer. Vi melder endeligt ud på...

Læs mere
Sparsom bemanding i september
Sparsom bemanding i september

Vi er sparsomt bemandet i september måned. Du er velkommen til at kontakte os via mail på krk@krk.gl men vær opmærksom på der at må forventes længere sagsbehandlingstid.Vi vender tilbage...

Læs mere

Bliv frivillig

Bliv medlem

Vælg mellem: