Bliv instruktør i psykisk førstehjælp

8. jan, 2020

Bliv instruktør i psykisk førstehjælp

Kalaallit Røde Korsiat har siden 1993 været eneste udbyder af førstehjælpsuddannelse i Grønland.
Det drejer sig både om udvikling af undervisningsmaterialer, uddannelsen af førstehjælpsinstruktører og planlægning og afvikling af førstehjælpskurser, lokalt og på landsplan. Nu udvider KRK med også at tilbyde kursus som instruktør i psykisk førstehjælp.

Førstehjælpsinstruktøruddannelsen er en professionel uddannelse

Det er et krav, at man som førstehjælpsinstruktør holder sin viden om førstehjælp ajour og deltager i
”vedligeholdelse for instruktører” hvert 5. år.

Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne den viden, de færdigheder og holdninger, der gør dem stand til at virke som instruktører overfor voksne, der kommer i kontakt med personer med sorg- og krisereaktioner.

Mål

Ved uddannelsens afslutning skal deltageren have udvidet kendskab til:

 • Grundlæggende viden omkring sorg, stress- og kriseteori
 • Lokale grønlandske aspekter og erfaringer i forhold til sorg, stress og krise.
 • De fysiologiske påvirkninger ved sorg, stress og krise
 • De etiske principper for samtale med mennesker i krise

Samt have udvidet forståelse for:

 • Krisers indhold og forløb
 • Behov for andre henvisningsmuligheder

Deltagerne skal efterfølgende kunne anvende – og undervise i forløbet ”psykisk førstehjælp”

Som instruktør for Kalaallit Røde Korsiat / Dansk Røde Kors får du:

 • Du kan udføre psykisk-førstehjælpskurser på din arbejdsplads
 • Du indgår i et instruktørkorps og kan udføre kurser i psykisk førstehjælp for KRK

Tidsperspektiv:

Kurset afholdes over 4 dage på i alt 30 timer

Deltagerforudsætninger:

Et basalt kendskab til krise og stress teori samt erfaring med samme i forbindelse med erhverv.
(fx sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog, brandmand, portørredder, førstehjælpsinstruktør o.l.)

 • Være fyldt 21 år
 • Have erfaring i at undervise voksne (PG eller anden pædagogisk uddannelse, eksempelvis
  lærer, pædagog, faglærer på erhvervsskole, politi, militær, lufthavnsvæsen,
  beredskabsstyrelse, socialrådgiver m.v.)

Formanden for førstehjælpsudvalget kan dispensere ud fra fastlagte kriterier.

Antal deltagere på kurset: 20

Kurset afsluttes med en prøve. Der udleveres bevis.

Økonomi

Prisen for kurset er kr. 12.500 inkl. materialer og forplejning under kurset.
Kurset betales forud for kursusstart. Tilmelding til kurset er bindene.

Den enkelte kursist eller arbejdsgiver afholder rejse og opholdsudgifter.
Ved kurser uden for Nuuk, afholder bestilleren instruktørens rejse og opholdsudgifter.

Kursusleder

Olav Øfverlind Pedersen, sygeplejerske, MCN og stresscoach.
Uddannet fysisk og psykisk førstehjælpsinstruktør under Dansk Røde Kors og KRK.
Medlem af førstehjælpsudvalget

Undervisere:

Julie Senderowitz Bendtsen, politikommissær
uddannet førstehjælpsinstruktør KRK,
formand for førstehjælpsudvalget

Ole Bourup, underviser
uddannet førstehjælpsinstruktør KRK
medlem af førstehjælpsudvalget

Kurset er dansksproget, men gruppearbejder vil kunne foregå på både dansk og grønlandsk.
Medlemmer af PK kan ansøge kursusfonden.

Er du instruktør i fysisk førstehjælp?

For dig som i forvejen er godkendt instruktør i fysisk førstehjælp, gives der merit for den første
kursusdag.

Tidsperiode: 4.- 6.03    Pris: 10.000 kr.

Ansøgning om optagelse på kursus skal være fremsendt på vedhæftede ansøgningsskema til KRK inden d. 03.02.20

Rikke Bruun de Neergaard
Sekretær for førstehjælpsudvalget

Hent ansøgningsskema her

Generalforsamling i Nuuk Lokalafdeling
Generalforsamling i Nuuk Lokalafdeling

Nuuk lokalafdeling indkalder herved til generalforsamling Onsdag, den 24. februar 2021 kl. 17.00 i Imaneq 41, mødelokale Dagsorden:• Valg af dirigent• Beretning om afdelingens virksomhed• Regnskab...

Læs mere
Ny landsbestyrelse i Kalaallit Røde Korsiat
Ny landsbestyrelse i Kalaallit Røde Korsiat

Kalaallit Røde Korsiat har holdt sit repræsentantskabsmøde. Grundet rejserestriktioner, så måtte der tages helt nye mødeformer i brug, og de frivillige mødtes derfor digitalt. Til mødet blev...

Læs mere
Kalaallit Røde Korsiat 28 år!
Kalaallit Røde Korsiat 28 år!

Den 5. september fejrer vi fødselsdag og sætter fokus på vores arbejde og det fortsatte behov for sociale aktiviteter i Grønland og humanitære indsatser i verden. Kalaallit Røde Korsiat blev stiftet...

Læs mere
Ny formand i Kalaallit Røde Korsiat
Ny formand i Kalaallit Røde Korsiat

Efter næsten 4 år som formand for Kalaallit Røde Korsiat har Christina Tønder Bell valgt nye udfordringer udenfor Grønland. Derfor bliver næstformand Nina Kreutzmann Jørgensen fungerede formand...

Læs mere

Bliv frivillig

Bliv medlem

Vælg mellem: