Bliv førstehjælpsinstruktør i Kalaallit Røde Korsiat

Kalaallit Røde Korsiat har siden 1993 været eneste udbyder af førstehjælpsuddannelse i Grønland. Det drejer sig både om udvikling af undervisningsmaterialer, uddannelsen af førstehjælpsinstruktører og planlægning og afvikling af førstehjælpskurser, lokalt og på landsplan.

Førstehjælpsinstruktøruddannelsen er en professionel uddannelse

Det er et krav, at man som førstehjælpsinstruktør holder sin viden om førstehjælp ajour og deltager i ”vedligeholdelse for instruktører” hvert 5. år.

Som instruktør for Kalaallit Røde Korsiat / Dansk Røde Kors får du:
adgang til en webbaseret portal, hvor du løbende for information om:

 • de sidste nye guidelines
 • nyt undervisningsmateriale
 • mulighed for at debattere med andre instruktører
 • tilbud om efteruddannelse

 

Instruktør uddannelsen:

Instruktøruddannelsen er et 80 timers kursus, der afholdes i Nuuk.
Kurset afsluttes med en eksamen med ekstern censor.
Der vil, i god tid forud for kurset, blive fremsendt kursusmaterialer og en skriftlig opgave, der skal besvares inden kursusstart. Manglende besvarelse medfører at kurset ikke kan gennemføres.
Der forventes at alle deltagere på kurset har forberedt sig både teoretisk og praktisk i forhold til emnerne på kurset. Dette således, at det fremsendte kursusmateriale er gennemarbejdet og forstået.

 

Indhold på kurset:

 • Hjerte lunge redning/ ERC principper
 • Arktisk førstehjælp og ABC principperne
 • Pædagogiske principper
 • Viden om anatomi og fysiologi
 • Kursist som instruktør
 • Afsluttes med en skriftlig og praktisk prøve
 • Prøverne afholdes med ekstern censor

Kurset

Instruktørkurset er planlagt afholdt i 2024, uge 39+40.

Undervisningsmaterialer foreligger både på dansk og grønlandsk.

 

Økonomi:

Kursusafgiften er kr. 28.500, der betales forud for kursusstart. Tilmelding til kurset er bindende.
Kursusafgiften dækker kursusmaterialer, undervisning og forplejning under kurset.

Deltagerne/ arbejdsgiveren afholder rejse- og opholdsudgifter samt dagpenge under opholdet.
Deltagerne sørger selv for indkvartering under kurset.

 

Deltagerforudsætninger:

Du skal:
 • være fyldt 21 år
 • have gennemfør to godkendt førstehjælpskursus inden for de sidste 2 år. (Kopi af førstehjælpsbevis vedlægges)
 • have dokumenteret erfaring i at undervise voksne. (PG eller anden pædagogisk uddannelse, eksempelvis lærer, pædagog, faglærer på erhvervsskole, politi, militær, lufthavnsvæsen, beredskabsstyrelse m.v.)
 • være fysisk i stand til at gennemføre uddannelsens praktiske del.