Sårbarhedsanalyse

9. sep, 2019

Hvem er de sårbare grupper i dagens Grønland?

Et af resultaterne fra en undersøgelse om befolkningens syn på udsatte grupper viser, at det er børnefamilier der vurderes til at være de mest udsatte. Flertallet i befolkningen mener også, at det er ens egen skyld hvis man er arbejdsløs eller er misbruger.

Hvordan startede det

I foråret 2016 tog Kalaallit Røde Korsiat initiativ til en undersøgelse med henblik på at afdække sårbare grupper i hele landet. Formålet med undersøgelsen var at få et målrettet værktøj i det frivillige arbejde samt at kunne bruge resultaterne til at skabe fokus på sårbare grupper i det offentlige velfærdsarbejde. Kalaallit Røde Korsiat har et samarbejde med Islandsk Røde Kors, der havde tilbudt økonomisk støtte til undersøgelsen, som de havde erfaringer med fra Island.

Resultater fra undersøgelsen

Resultaterne fra undersøgelsen viser, at befolkningen ikke mener at f.eks. børn er en sårbar gruppe, men at det er børnefamilier der er det. Mens ekspertgrupperne mener at børn og unge er de mest udsatte gruppe i det grønlandske samfund. Efter børn og unge kommer de socialt udsatte voksne.  Læs den korte rapport her

Det er folks egen skyld

Undersøgelsen viser også at befolkningen som er blevet telefoninterviewet mener, at det er ens egen skyld hvis man er socialt udsat som f.eks. i form af arbejdsløshed eller at folk har misbrugsproblemer.

Flere vil gerne være frivillige

Undersøgelsen viser også at 73 % af de adspurgte gerne vil være frivillige.

Hvad kan vi bruge denne viden til?

Dels kan viden bruges til at strukturere det frivillige hjælpearbejde. I Kalaallit Røde Korsiat vil man eksempelvis se om det giver bedre mening at lave indsatser for hele familier i stedet for kun at fokusere på enten børn eller voksne.

Vi kan også bruge viden til at skabe tættete samarbejde mellem de sociale organisationer så vi kan yde en mere målrettet, struktureret og dermed mere virkningsfuld indsats.

Og til sidst giver det en viden om at der er rigtigt mange mennesker som har lyst til at hjælpe og være med til at skabe bedre vilkår for samfundets mest sårbare grupper. Dette er ikke nyt for Kalaallit Røde Korsiat, der bla. under tsunamien i 2017 oplevede stor opbakning og hjælpelyst, men med analysen er denne viden videnskabeligt understøttet.

Undersøgelsens fire dele

Forskergruppen fra Ilisimatusarfik har efter aftale med Kalaallit Røde Korsiats styregruppe anbefalet at man bruger flere forskellige metoder til undersøgelsen. Der er således brugt 4 forskellige metoder til at sikre at undersøgelsen blev dybdegående og grundig: 1) litteraturgennemgang, 2) en landsdækkende telefoninterview med interviews af 970 tilfældigt udvalgte personer, 3) ni fokusgruppeinterview i henholdsvis Narsaq, Nuuk, Tasiilaq og Uummannaq samt 4) ekspertinterview med 35 specifikke vurderinger af sårbare grupper og forslag til konkret handling.

Hent HS Analyses og forskernes rapport “Sårbare grupper i Grønland” her

Film om undersøgelsen

I forbindelse med undersøgelsen har freelancer Jørgen Chemnitz produceret en film om selve processen med undersøgelsen og dens resultater. Kalaallit Røde Korsiat afholder workshop for de øvrige sociale NGO’er i starten i november hvor dele af filmen vil blive vist. Filmen vil blive vist i sin fulde længde på KNR i 2019.

Kurser i psykisk førstehjælp
Kurser i psykisk førstehjælp

KRK kan desværre ikke tilbyde kurser i psykisk førstehjælp på nuværende tidspunkt. Vi er i gang med at opdatere instruktørerne i nye guidelines og retningslinjer. Vi melder endeligt ud på...

Læs mere
Sparsom bemanding i september
Sparsom bemanding i september

Vi er sparsomt bemandet i september måned. Du er velkommen til at kontakte os via mail på krk@krk.gl men vær opmærksom på der at må forventes længere sagsbehandlingstid.Vi vender tilbage...

Læs mere

Bliv frivillig

Bliv medlem

Vælg mellem: